Sigorta Sözlüğü

Yaklaşık 150 adet terimden oluşan sigorta sözlüğünü kullanarak merak ettiğiniz tüm içerikler hakkında bilgi alabilirsiniz.

 • Tümü
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • Z
Akreditif
Aktüer
Aktüeryal Matematik Karşılık
Asistans Hizmeti
Avarya
Ayb-ı zati
Beher
Beyan
Cam Kırılması Sigortası
Daini Mürtehin Şerhi
Dar Kasko
DASK
Dispeç
Eksedan
Ekspertiz Raporu
Ferdi Kaza Sigortası
Flotan Poliçe
Geniş KASKO
Halefiyet
Hamule Senedi
Hasar
Havacılık Sigortaları
Hayat Sigortası
Hükmi Tam Ziya
Hususi Avarya
İbraname
İcmal
İhtarname
İkame
İkraz
İndikatif
İstihsal
İstisna
Jeran
Kapsam
Kaza Sigortası
Kısmi Hasar
Kloz
Konservasyon
Konşimento
Kotpar
Kuvertür
Lehtar
Lokavt
Maluliyet
Matbu
Mebdei
Meriyet
Mini Onarım
Mortalite Tabloları
Muaf
Muallak
Mücbir Sebep
Müşterek Avarya
Mutabakat
Muvakkat
Navlun
Ordino
Pert
Pertotal
Poliçe
Prim
Rayiç
Rayiç Bedeli
Reasürans
Reasürör
Refakat
Rezerv zabtı
Risk
Risk Primi
Risturn
Riziko
Rücu
Rücu Etmek
SBGM/SBM
Sedan
Sesyon
Seyahat Sigortası
Seyrüsefer Sahası
Sigorta Eksperi
Sigorta/Sigortası
Sorumluluk Sigortası
Sovtaj Bedeli
Sovtaj/E-Sovtaj
Suhunet
Sürprim
Tahkim
Tarsim
Tazminat
Tazminat Talebi
Teknik Faiz
Teminat
Tenezzüh Teknesi
Tenzili Muafiyet
Tramer
Trete
Tretin
Üçüncü Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası
Zeyilname
Zorunlu Hekim Sorumluluk Sigortası
Zorunlu Sigorta