Muallak

Yaklaşık 150 adet terimden oluşan sigorta sözlüğünü kullanarak merak ettiğiniz tüm içerikler hakkında bilgi alabilirsiniz.

 • Tümü
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • Z
Maluliyet
Matbu
Mebdei
Meriyet
Mini Onarım
Mortalite Tabloları
Muaf
Muallak

Muallak, herhangi bir sonuca bağlanmayan, bir diğer ifadeyle sürüncemede kalan durumlarda kullanılan bir ifadedir. Bilinmeyen durumlarda günlük hayatta kullanılır. Muallak, çeşitli işlemler için söz konusu olduğu gibi, sigortacılık işlemleri için de söz konusu olan bir terimdir. Sigortacılık işlemlerinde henüz belirlenmemiş, sonuca ulaşılmamış durumlarda muallak ifadesi kullanılır.

Muallak hasar karşılığı ve muallak tazminat karşılığı ifadeleri sigortacılık işlemleri için son derece önemlidir. Sigortacıların belli durumlar için ayırdığı ve ayırmayı düşündüğü bu bütçeler, sigortalıların mağdur olmasını engeller. Böylece sigortacı ve sigortalı arasında güven bağı da kurulur.

Muallak Hasar Karşılığı Nedir?

Bir sigorta şirketi, ödeme ihtimalinin bulunduğu veya ödemeyi düşündüğü ancak henüz ödemediği hasarları için bir teknik karşılık ayırabilir. Buna muallak hasar karşılığı adı verilir. Muallak hasar karşılığı, sigortalının bir hasar ihbarını vermesiyle işleme koyulur. Sigortacı hasar ihbarını alınca herhangi bir incelemede bulunmadan önce hasarın getirdiği maddi boyutun tahmininde bulunur. Tahmin ettiği tutarı muallak hasar karşılığı olarak ayıran sigorta şirketi, bu tutarı bilanço dönemlerinde kârdan düşürür.

Kârdan düşürülen muallak hasar karşılığı sayesinde sigorta şirketinin sahip olduğu kârın, olduğundan daha yüksek görünmesi önlenmiş olur. Aynı zamanda bilanço hesaplanırken daha önceki dönemden devredilen muallak hasar karşılıkları da kâra eklenir. Zincir merdiven yöntemi, ayırma yöntemi ve ihbar başına düşen hasar yöntemi muallak hasar karşılığının hesaplanmasında sıklıkla kullanılan üç istatistiksel yöntemdir.

Muallak Tazminat Karşılığı Nedir?

Muallak tazminat karşılığı hem kayda geçen ancak ödenmeyen tutarlar için hem de ödemesi gerçekleşen ancak henüz kayda geçmeyen tutarlar için kullanılan ifadedir. Burada tahmini tazminat tutarıyla bu tazminat için yapılan gerçek ödeme arasındaki fark göz önünde bulundurulur. Giderlerin ve tutarın yetersiz kalması durumunda yeterlilik için bazı esaslar çerçevesinde ek karşılıklar alınabilir. Bu ek karşılıklar müsteşarlıkça belirlenebilir. Kısacası muallak kelimesi, sigortacılık işlemleri için önemli olan ve sigortalı ile sigortacı arasındaki çeşitli ilişkilerde kullanılan bir kavramdır.

Mücbir Sebep
Müşterek Avarya
Mutabakat
Muvakkat