Maluliyet

Yaklaşık 150 adet terimden oluşan sigorta sözlüğünü kullanarak merak ettiğiniz tüm içerikler hakkında bilgi alabilirsiniz.

 • Tümü
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • Z
Maluliyet

Maluliyet; kaza, hastalık, saldırı, doğal afet gibi sebeplerden ötürü vücudun bir kısmının ya da tamamının kullanılamaz hâle gelmesine verilen isimdir. Ferdi Kaza Sigortası, Hayat Sigortası, Sağlık Sigortası gibi pek çok sigorta türü, tam ya da kısmi maluliyet durumlarını güvence altına alır ve poliçe kapsamına giren durumlar sonucunda oluşan maluliyetlerde sigortalının zararını ve tedavi masraflarını karşılar.

Maluliyet Nedir, Çeşitleri Nelerdir?

Maluliyet kavramı kelime anlamı olarak “sakatlık” demektir. Sigorta poliçelerinde bahsedilen maluliyet ifadesi ise sigortalının, sigorta süresi devam ederken yaşadığı olumsuz durumlar sonucunda bedensel zarara uğraması ve beden bütünlüğünün geçici ya da kalıcı olarak bozulması durumlarını karşılar. Maluliyet; tam, kısmi, geçici ve kalıcı olmak üzere dört türe ayrılır.

 • Tam Maluliyet:

  Tam maluliyet durumunda kaza, hastalık, doğal afet, terör saldırısı gibi durumlar sonucunda kişinin vücut bütünlüğü bozulur, vücut fonksiyonları kendi başına yerine getirilemez hâle gelir ve kişi ekonomik bağımsızlığını sürdürmek için çalışabilecek temel niteliklerini yitirir.
 • Kısmi Maluliyet:

  Kısmi maluliyet, yaşanan olumsuz durum sonucunda vücudun bir ya da birkaç noktasında işlev bozukluğu oluşması durumlarını tanımlar. Kemiklerde kırılma, organlarda kopma, ezilme nedeniyle kol, bacak, el ya da ayak gibi uzuvların kaybedilmesi, kısmi maluliyet olarak değerlendirilir.
 • Geçici Maluliyet:

  Geçici maluliyet durumlarında kişi, tedavi edilebilir ve atlatılabilir bir şekilde malul hâle gelir. Ameliyat olma, alçıya alınma, tıbbi sargı yapılması gibi medikal yöntemler, kişinin vücut bütünlüğünü geçici şekilde ve tamamen ya da kısmen bozabilir.
 • Kalıcı Maluliyet:

  Kalıcı maluliyet, yaşanan kaza, saldırı, afet ya da hastalık sonucunda kişinin vücuduna ömür boyu sürecek bir zarar gelmesi durumlarını tanımlar. Kalıcı maluliyet kısmi ya da tam olarak oluşabilir.

Hangi Sigorta Paketleri Maluliyet Durumlarını Kapsar?

Maluliyet, pek çok sigorta poliçesinde güvence kapsamı içinde tutulan durumlardan biridir. Maluliyet içeren temel sigorta türleri ve kapsamları ise şu şekildedir:

 • Hayat Sigortası:

  Hayat Sigortası yaptıran bir kişi, sigorta süresi devam ederken çeşitli sebeplerden dolayı tam ya da kısmi maluliyet durumuyla karşılaşırsa, tedavi masrafları ve yaşamsal ihtiyaçları sigorta paketi kapsamında karşılanır.
 • Ferdi Kaza Sigortası:

  Ferdi Kaza Sigortası sahibi bir kişi, trafik kazası sonucunda maluliyet durumu yaşarsa tedavi masrafları ve temel ihtiyaçları sigorta kapsamında değerlendirilir.
 • Sorumluluk Sigortaları:

  Sorumluluk Sigortası yaptırmış bir kişinin ihmali ya da tedbirsizliği sonucu üçüncü şahıslar malul duruma gelirse, sigortalının üçüncü şahsa ödemesi gereken maddi tazminat sorumluluk sigortası tarafından ödenir.
Matbu
Mebdei
Meriyet
Mini Onarım
Mortalite Tabloları
Muaf
Muallak
Mücbir Sebep
Müşterek Avarya
Mutabakat
Muvakkat