Tazminat

Yaklaşık 150 adet terimden oluşan sigorta sözlüğünü kullanarak merak ettiğiniz tüm içerikler hakkında bilgi alabilirsiniz.

 • Tümü
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • Z
Tahkim
Tarsim
Tazminat

Tazminat, belirli bir sınıra kadar belirli ya da beklenmedik hasarları veya kayıpları (genellikle zararın kendisinin miktarını) tazmin eden bir ödemedir. Sigorta şirketleri, sigortalılar tarafından ödenen primler karşılığında teminat sağlar. Bir sigorta bağlamında tazminat, bir tarafın, diğer tarafın zarar görmesi durumunda sözleşmeye dayalı ödeme yapma yükümlülüğünü ifade eder.

Tazminat Nedir?

Tazminat ve sigorta bazı benzerliklerine rağmen aynı değildir. Sigorta ve tazminat tamamen ayrı varlıklardır ve temel fark, bir sigorta poliçesi olmadan da tazminat alabilmenizdir (örneğin, birçok iş sözleşmesi tazminat maddelerini içerir.), ancak tam tersi geçerli değildir. Tazminat, kayıplara ilişkin sorumluluğun bir sözleşme ilişkisi içinde açıkça devredildiği bir süreçtir. Sigorta açısından, sigorta poliçesi olmadan tazmin yükümlülüğün tesis edilmesi mümkün değildir. Tazminat alan, zararlarla ilgili tazminat sorumluluğundan muaf olan taraftır. Tazminat veren, kayıp veya zararlardan sorumlu taraftır. Bir aksaklık, kaza veya kayıplara yol açabilecek başka bir sorun olması durumunda, mali ve yasal sorumluluğu tazminat veren üstlenir. Bir sigorta sözleşmesinde bu genellikle sigortacıdır.

Tazminat Talebi Nedir?

Sigorta poliçesi, poliçeyle kapsanan kayıplar veya devam eden hasarlar için teminat ve tazminat sağlar. Tazminat talebi, sigortalı bir kişi tarafından poliçe sağlayıcısına yapılan resmi bir ödeme talebidir. Örneğin, doğal afet, ev yangını veya araba kazası gibi sigorta poliçesi kapsamına giren bir olay meydana geldikten sonra tazminat talebi yapılır. Sigorta tazminat talebinden elde edilen ödeme ile sigorta poliçesi kapsamındaki mülkü değiştirme, onarma veya kişileri tıbbi olarak tedavi etme amacı güdülür.

Sigorta Tazminatı Nasıl Alınır?

Tazminat taleplerinin nasıl yapılacağı poliçeden poliçeye farklılık gösterir. Bu süreç tespit tutanakları ya da hastane raporları gibi olaya ilişkin belge hazırlama, bu belgeleri sigorta şirketine gönderme, sigorta temsilcisi çağırma, sigorta şirketinin uygulamasını kullanma veya bunun gibi bir dizi eylem içerebilir. Tüm belgelerin hazırlanması, gönderilmesi ve belirtilen diğer adımların eksiksiz yerine getirilmesinden sonra tazminat için inceleme süreci başlar ve belirlenen yasal süre içerisinde talep sonuçlandırılır. Örneğin trafik sigortası için tazminat talebinin eksiksiz olarak yapılmasından sonra ödeme süresi 8 iş günüdür. Sigorta tazminat süreci, muafiyetlere ve riskin gerçekleşmesiyle meydana gelen gerçek kaybın ne olduğuna bağlıdır. Bu bilgiler ve sigortanın kapsamı, poliçenin ilgili bölümlerinde detaylarıyla yer alır. Sahip olunan teminat türü, bir hak talebinde ne kadar ödeme alınacağı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Örneğin, bir hasar sigortası poliçesinde tazminat tutarı sigortalının kusur oranına bağlı olarak fiyatlandırılabilir.

Tazminat Talebi
Teknik Faiz
Teminat
Tenezzüh Teknesi
Tenzili Muafiyet
Tramer
Trete
Tretin