Reasürans

Yaklaşık 150 adet terimden oluşan sigorta sözlüğünü kullanarak merak ettiğiniz tüm içerikler hakkında bilgi alabilirsiniz.

 • Tümü
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • Z
Rayiç
Rayiç Bedeli
Reasürans

Fransızca bir terim olan “réassurance” kelimesinin Türkçeleştirilmiş hali olan reasürans, TDK sözlüğüne göre “ikili sigorta” anlamı taşır. Sigortacılığın temel unsurlarından biri olan ve ana omurgasını teşkil eden reasürans işlemleri, en basit tanımı ile bir sigorta şirketinin taşıdığı riskleri reasürör kimliği taşıyan bir başka sigorta şirketine satmasıdır.

Reasürans Nedir?

Reasürans, sigorta şirketlerinin taşıdığı poliçe risklerini başka bir sigorta şirketine sigortalatmasına denir. Her sigorta şirketi reasürör kimliği taşımaz. Reasürans işlemleri, oldukça yüksek teknik bilgi ve birikim gerektirdiği gibi, ciddi anlamda da finansal şeffaflık ve sermaye tabanı açısından mali güç gerektirir. Sigortacıların sigorta şirketi olarak tanımlanabilecek reasürans şirketleri, konusunda uzmanlaşmış ekiplerden oluşur. Reasürans işlemlerine başvuran sigortacılar, kendilerini güvence altına aldıkları gibi, mali güçlerini aşan durumlarda kapasitelerinin üstündeki risklere de teminat verebilecek duruma gelirler.

Reasürans Ne Demektir?

Sigorta sektörü için oldukça mühim olan reasürans kavramı, kurumsal ve ticari anlamda risklerin paylaşılması ve güven ortamının korunması amacını taşır. Üzerlerinde taşıdıkları riskleri sigorta ettiren şirketlere mali açıdan güç veren reasürans kurumu, aynı zamanda sigorta sektörünün büyümesine ve daha geniş çapta çalışmasına da zemin hazırlar. Reasürans işlemleri söz konusu olduğunda bir tarafta reasürör olarak geçen reasürans şirketi, diğer tarafta ise sigorta yaptıran ve sedan olarak anılan sigorta şirketi bulunur. Türkiye’de sigortacılık sektörü belirli kanun ve kararnamelere uygun olarak hareket eder. Her bir sigorta şirketinin faaliyet alanları ve sermaye yeterliliği tıpkı dünyanın diğer ülkelerinde olduğu gibi, belirli rasyolarla ölçümlenir. Sigorta şirketleri, kanunlar gereği ve denetçi şirketlerin uyarısı ile sermaye tabanlarını güçlü tutmak için, yıllık anlaşmalar yaparak reasürans işlemlerine başvurur. Sigortacılar açısından mali şeffaflık gereği reasürans işlemleri ve anlaşmaları rutindir. Kasko, sağlık sigortası, konut poliçeleri ve diğer branşlar özelinde tüketicileri doğrudan ilgilendirmeyen bu teknik konu, bir sigorta şirketinin sürekliliğini ve kestiği poliçe miktarını artırarak daha çok prim yaratmasına katkıda bulunur.

Reasürans Nasıl İşler?

Sigorta ve reasürans şirketleri arasındaki işlemler özelliklerine göre farklı yapılara sahiptir. Sigorta şirketi risklerini toptan devredebileceği gibi, işlem özelinde de reasürans şirketine başvurabilir. Buna göre;

 • Sigorta şirketleri risklerinin bir kısmını reasürans şirketlerine devreder. Reasürans kapsamına alınmayan ve sigorta şirketinin üstünde kalan riske saklama payı denir.
 • Sigorta şirketi reasürans şirketine devrettiği risk özelinde, belirlenen miktarda prim öder.
 • Riskin gerçekleştiği durumlarda, hasar tazmini reasürans şirketi tarafından karşılanarak sigorta şirketine ödeme yapılır.
 • Reasürans anlaşmaları tiplerine göre; bölüşmeli, kotpar, eksedan, bölüşmeli olmayan, hasar fazlası ve toplam hasar fazlası olmak üzere 6 farklı yapıya sahiptir.
Reasürör
Refakat
Rezerv zabtı
Risk
Risk Primi
Risturn
Riziko
Rücu
Rücu Etmek