Riziko

Yaklaşık 150 adet terimden oluşan sigorta sözlüğünü kullanarak merak ettiğiniz tüm içerikler hakkında bilgi alabilirsiniz.

 • Tümü
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • Z
Rayiç
Rayiç Bedeli
Reasürans
Reasürör
Refakat
Rezerv zabtı
Risk
Risk Primi
Risturn
Riziko

Riziko kelimesi, sözlük anlamı olarak "risk" demektir. Bu manada genel olarak bütün riskleri kapsayan riziko, sigorta sözlüğünde biraz daha farklı bir anlama gelir. Sektörde riziko kelimesi, gerçekleştiği takdirde sigortalı kişiye maddi olarak zarar verebilecek ve maddi taleplerde bulunma hakkı doğurabilecek tehlike ve durumlar için kullanılır. Bu durumlar, aslında sigorta sözleşmesinin, sigortalının maddi zararlarını kapatmak ya da en aza indirmek konusunda işleve geçmesine sebep olabilecek olaylar olarak düşünülebilir.

Riziko Neden Önemlidir?

Riziko kavramını sigorta sektöründe bir hayli önemli yapan nokta ise sözleşmelerin bu risk oranına bağlı olarak şekillenmesidir. Sigortalının maddi olarak bir zarara uğradığında sigorta şirketinden alacağı tutarın belirlenmesinde rizikonun gerçekleşme ihtimali göz önüne alınır. Örneğin, rizikonun kesin olarak gerçekleşeceği durumlar için sigorta şirketleri sözleşme imzalamaktan kaçınır. Çoğu zaman rizikonun gerçekleşme ihtimali arttıkça, zararın karşılanması için verilen tutar da düşer.

Riziko Hangi Durumlarda Geçerli Sayılır?

Rizikonun gerçekleştiği her zaman sigorta sözleşmesinin devreye girmesi şart değildir. Sigorta şirketinin rizikodan doğan zarar için sigortalıya ödeme yapması için de bazı şartlar bulunur. Sigorta sahteciliğinin kapsadığı konularda riziko için herhangi bir meblağ ödenmez. Aksine, sigorta şirketinin lehine sigortalıya verilecek cezalar da dahil, sigortalı farklı yaptırımlar sonucu zararda çıkabilir. Bunun yanında eğer rizikoda bir ihmal söz konusuysa sigorta şirketi herhangi bir ödeme yapmak zorunda değildir. Riziko, sigortalının ve sigorta şirketinin beklemediği bir şekilde ortaya çıkan tehlikeleri kapsar. Ortada bir ihmal, dikkatsizlik, kasıt vb. gibi durumlar mevcutsa yaşanan zarar sigorta şirketinin ilgileneceği bir olay olmaktan çıkar. Riziko gerçekleştikten sonra ihmal gibi durumların olmadığı tespit edilirse sigortalının en önemli sorumluluğu, olayın her ayrıntısına kadar sigorta şirketine bilgi vermektir. Bu bilgiler abartıdan uzak ve kesinlikle doğru olmalıdır.

Rücu
Rücu Etmek