Kaza Sigortası

Yaklaşık 150 adet terimden oluşan sigorta sözlüğünü kullanarak merak ettiğiniz tüm içerikler hakkında bilgi alabilirsiniz.

 • Tümü
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • Z
Kapsam
Kaza Sigortası

Kaza sigortaları, kapsamları sigorta şirketleri tarafından belirlenen ve sigortalıları beklenmedik hastane, bakım, nakil ve maluliyet masraflarına karşı güvence altına alan özel paketlerdir. Ferdi kaza sigortası seçenekleri kapsamında kaza olarak değerlendirilen durumlardan en önemlileri şöyledir:

 • Trafik kazası
 • Merdivenden yuvarlanma
 • Zehirli ya da zararlı gaz soluma
 • Vahşi hayvan saldırısına uğrama
 • Zararlı hayvanlar tarafından sokulma ya da ısırılma
 • Deprem ya da doğal afetler sebebiyle oluşabilecek durumlarda yaralanma

Kaza Sigortaları Hangi Durumları Kapsamaz?

Kaza sigortalarında sigortalıya ödeme yapılabilmesi için yaşanan olumsuz durumun “kaza” kavramını karşılaması beklenir. Sigortalının kendi iradesiyle dahil olduğu riskli durumlarda yaşadığı kayıplar ve gördüğü zararlar, kaza kapsamında değerlendirilmez. Ayrıca sigortalının yasadışı eylemlerde bulunurken gördüğü zararlar da sigorta kapsamı dışında kabul edilir. Ferdi kaza sigortalarının dışında kalan en önemli durumlar şunlardır;

 • Başka şahıslara fiziksel saldırıda bulunurken yara almak,
 • Poliçede aksi belirtilmediği sürece motosiklet ya da motorlu bisiklet kullanırken kaza yapmak,
 • Bir hava taşıtında yolcu sıfatından başka bir sıfatla ya da kaçak olarak bulunurken zarar görmek,
 • Toplumsal olaylara, kavgalara ve terör eylemlerine fiili biçimde katılırken yaralanmak,
 • Vahşi hayvan avcılığı esnasında ya da yüksek rakımlı dağlarda avlanırken fiziksel zararla sonuçlanan aksilikler yaşamak,
 • Rızayla girilen suda yüzerken boğulmak ya da boğulma tehlikesi yaşamak.

Ferdi Kaza Sigortası Teminatı Kimlere Ödenir?

Ferdi kaza sigortası teminatlarının ödenmesi için yaşanan kazanın tespit ve ispat edilmesi, ardından gerekli evrakların eksiksiz şekilde sigorta şirketine sunulması gerekir. Ferdi kaza sigortasından teminat ödemesi almak için oluşması gereken şartlar şöyledir:

 • Sigortalının kaza sebebiyle vefat etmesi,
 • Sigortalının kaza yüzünden tam ya da kısmen maluliyet yaşaması,
 • Hastane ve tedavi masrafları doğması,
 • Günlük rutin pansuman ve muayene masrafları oluşması

Ferdi kaza sigortaları, imzalanan poliçede belirtilen detaylara bağlı olarak aşağıdaki giderleri de karşılayabilir.

 • Poliçe hayat sigortası da içeriyorsa kaza sonucu vefat eden kişinin varislerine tazminat ödenmesi,
 • Sigortalının vefat etmesi durumunda cenazenin tıbbi açıdan doğru şekilde defnedilmesi,
 • Tedavi devam ederken gereken ambulans ve nakil hizmetleri,
 • Hastanede yatış sürecinde refakat eden kişinin masrafları,
 • Tedavi tamamlandıktan sonra ikâmet adresine dönüş giderleri.

Eğer ferdi kaza sigortanız varsa, kaza sonucu yukarıdaki masraflarla karşılaşmanız durumunda sigorta acentenizle irtibat kurabilir ve yasal süreci kolayca başlatabilirsiniz.

Kısmi Hasar
Kloz
Konservasyon
Konşimento
Kotpar
Kuvertür