Reasürör

Yaklaşık 150 adet terimden oluşan sigorta sözlüğünü kullanarak merak ettiğiniz tüm içerikler hakkında bilgi alabilirsiniz.

 • Tümü
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • Z
Rayiç
Rayiç Bedeli
Reasürans
Reasürör

Küresel ekonominin etkileri başta olmak üzere, sigorta şirketleri de belirli durumlarda müşterilerine sundukları gibi bir finansal korumaya ihtiyaç duyar. Reasürans, sigorta şirketleri arasında risk transferi ve risk paylaşımı uygulamasıdır. Reasürans şirketleri, özellikle küresel mali krizler gibi katastrofik risklerle ilgili kayıplar başta olmak üzere, sigorta şirketlerine zarara karşı sigorta sağlar.

Reasürör Nedir?

Reasürans konusunda faaliyet gösteren şirketlere veya bu alandaki uzman kişilere reasürör, sigorta şirketine ise sedan şirket adı verilir. Reasürör ve sedan şirket arasında yapılan reasürans anlaşması, sigorta şirketinin tüm poliçelerini kapsayan özel ve geniş bir kapsam satın almasını içerir. Reasürörler, öncelikle sigorta sistemindeki en büyük ve en karmaşık risklerle ilgilenir. Bunlar, standart sigorta şirketlerinin istemediği veya içselleştiremediği risk türleridir. Bu tür riskler, doğası gereği savaş, şiddetli durgunluk veya emtia piyasalarındaki sorunlar gibi uluslararası olma eğilimindedir. Bu nedenle reasürans şirketleri küresel bir varlığa sahip olma eğilimindedir.

Küresel mevcudiyet, reasürörün riski daha geniş alanlara yaymasına da izin verir. Diğer herhangi bir sigorta türü gibi reasürörler de sedanın poliçe teminatına uygun olarak gelecekteki alacaklarını ödeme taahhüdü karşılığında, sigorta müşterisinden belirli bir prim tahsil ettiği bir sisteme indirgenir. Bu süreçte standart sigorta şirketlerinin yaptığı gibi, sözleşmelerini fiyatlandırmak için risk yöneticileri ve modelleyiciler kullanılır. Reasürans şirketleri yalnızca diğer sigortacılarla çalışmaz. Birçoğu ayrıca finansal aracılar, çok uluslu şirketler veya bankalar için de reasürans faaliyetlerinde bulunur. Ancak, reasürans müşterilerinin çoğu birincil sigorta şirketleridir.

Trete, Fakültatif, Orantılı ve Orantısız Reasürans

Reasürörler karmaşık risklerle ilgilenir ve tipik olarak iki tür ürün sunar. Birincisi, reasürörün tüm poliçeleri veya henüz yazılmamış olanlar da dahil olmak üzere, bütün bir poliçe sınıfını kabul etmek zorunda olduğu bir sözleşme türü olan trete reasüranstır. İkinci tür ise çok daha spesifik olan fakültatif ya da isteğe bağlı reasüranstır. Fakültatif reasürans tek tek poliçeleri veya bir araya toplanan birkaç poliçenin farklı bölümlerini kapsayabilir.Bu kategorilere ek olarak, reasürans orantılı veya orantısız olarak da kabul edilebilir. Orantılı reasürans kapsamında reasürör, sedan şirket tarafından satılan tüm poliçe primleri üzerinden orantılı bir pay alır. Bir talep için zararın bir kısmını önceden müzakere edilmiş yüzdeye göre üstlenir.

Orantılı olmayan reasürans ile reasürör, sedan şirketin zararlarından, öncelik veya saklama limiti olarak bilinen belirli bir miktarı aşması durumunda sorumludur. Sonuç olarak reasürör, sigorta şirketinin prim ve zararlarında orantılı bir paya sahip değildir. Öncelik veya saklama limiti, bir risk türüne veya bütün bir risk kategorisine bağlıdır. Hasar fazlası reasürans, reasürörün sigortacının elinde tuttuğu limiti aşan zararları karşıladığı, orantısız bir teminat türüdür. Bu sözleşme tipik olarak afet olaylarında uygulanır ve sigortacıyı olay başında veya belirli bir dönem içindeki kümülatif zararlar için kapsar.

Refakat
Rezerv zabtı
Risk
Risk Primi
Risturn
Riziko
Rücu
Rücu Etmek