Zorunlu Hekim Sorumluluk Sigortası

Yaklaşık 150 adet terimden oluşan sigorta sözlüğünü kullanarak merak ettiğiniz tüm içerikler hakkında bilgi alabilirsiniz.

 • Tümü
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • Z
Zeyilname
Zorunlu Hekim Sorumluluk Sigortası

Topluma sağlık hizmeti sunulmasında oldukça önemli bir rol üstlenen hekimler, meslek hayatları boyunca tıp ve meslek etiği kurallarına uygun şekilde hareket etmekle yükümlüdür. Hekimler her hastayı mutlak surette iyileştiremeyebilir. Ancak uyguladıkları tüm tedavi metotlarının ve müdahalelerin, tıp bilimi standartlarına uygun şekilde ve iyileştirme amacıyla gerçekleşmesi gerekir. Söz konusu koşullarda uygulanan müdahale ve tedaviler sonucunda hastalarda kaçınılmaz olarak meydana gelen zararlar ve komplikasyonlar, izin verilen risk kapsamında değerlendirilerek hekime zararın tazmini açısından bir sorumluluk atfetmez. Ancak hekim bir komplikasyonu zamanında fark edemez ya da fark ettiği halde standart tıbbi girişim olarak değerlendirilmeyen bir önlem alırsa zararın tazmini yoluna gidilebilir. Hekimlik mesleğinin diğer meslek gruplarına kıyasla daha fazla risk taşıması, Zorunlu Hekim Sorumluluk Sigortası’na ihtiyaç doğmasına neden olmuştur. Peki, Zorunlu Hekim Sorumluluk Sigortası nedir?

Zorunlu Hekim Sorumluluk Sigortası Nedir?

Zorunlu Hekim Sorumluluk Sigortası;

 • Kamu ya da özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan hekimler,
 • Serbest çalışan hekimler,
 • Diş hekimleri,
 • Tıpta uzmanlık mevzuatı çerçevesinde uzman olan hekimler için geçerli bir sigorta türüdür.

Zorunlu Hekim Sorumluluk Sigortası’nın tam ismi, Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası’dır. Bu sigorta, hekimlerin poliçe süresi içinde ya da sözleşme tarihinden önceki on yıllık süre boyunca sürdürdüğü mesleki faaliyetler sonucunda verdiği zararlara bağlı olarak, sigorta poliçesi içinde geçerli tazminat taleplerine teminat sağlar.

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası’nda bir sözleşme dönemi boyunca ödenebilecek maksimum tutar 1.800.000 TL ile sınırlıdır. Her olay için belirlenen azami teminat tutarı ise 400.000 TL’dir. Sözleşmede geçerli olan on yıllık sürenin başlangıcı, 30 Temmuz 2009 tarihini geçemez.

Zorunlu Hekim Sorumluluk Sigortası’nda Tarafların Yükümlülükleri Nelerdir?

Zorunlu Hekim Sorumluluk Sigortası’nda sigortacı şirketin yükümlülükleri sigorta himayesini sağlamak, tehlikenin gerçekleşmesi halinde sigortalıya poliçede yer alan bedeli ödemek, sigortalının ticari meslek sırlarını saklı tutmak ve sigortalıyı sözleşmeye ilişkin detaylı şekilde bilgilendirmektir. Sigortalının yükümlülükleri ise sigorta primlerini düzenli olarak ödemek, ihbar mükellefiyeti bağlamına uyarak sigorta şirketine doğru bilgi vermek, değişen riziko koşullarını ve rizikonun gerçekleştiğini sigorta şirketine bildirmektir. Öte yandan, sigortalı zararı önlemek veya azaltmak için gerekli tüm tedbirleri almakla, zarar olayının aydınlatmasına yardım etmekle ve ödeme/ikrar/sulh sözleşmesinden kaçınmakla da yükümlüdür. Kısacası, Zorunlu Hekim Sorumluluk Sigortası, hekimlerin mesleki faaliyetlerini sigortanın sağladığı teminatlar sayesinde oluşan güven duygusuyla daha iyi şekilde ifa edebilmelerini amaçlar. Bu sayede sağlık hizmeti topluma daha etkin ve verimli bir şekilde sunulabilir. 

Zorunlu Sigorta