Risturn

Yaklaşık 150 adet terimden oluşan sigorta sözlüğünü kullanarak merak ettiğiniz tüm içerikler hakkında bilgi alabilirsiniz.

 • Tümü
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • Z
Rayiç
Rayiç Bedeli
Reasürans
Reasürör
Refakat
Rezerv zabtı
Risk
Risk Primi
Risturn

Sigortacılıkta risturn, sigortalıya tahakkuk ettirilen komisyon gibi ek ücretlerden yapılan indirimleri ifade eden bir terimdir. Bununla birlikte diğer ürün veya hizmet için ödenen miktarlardan farklı olarak sigorta ürünlerinde, tüketicinin belirli güvenceler için fiyatı (yıllık prim) müzakere etme yeteneği genellikle sınırlıdır. Sigorta ürünleri ya da poliçe değeri için fiyatı belirleyen temel faktör, sigortanın kapsamı ve güvence altına aldığı risklerdir.

Risturn Nedir?

Sigorta acentelerinin ya da şirketlerinin sigorta poliçelerinden elde ettikleri komisyon gelirlerinden yaptıkları indirimlere risturn adı verilir. Müşteri kazanma amaçlı yapılan bu indirimler genellikle acenta ile sınırlı olup genel bir indirim politikasına tabi değildir. Sigorta şirketleri, hayat sigortası gibi belirli poliçeler veya müşteriler için genellikle kişiye özel indirim pazarlığı yapmaz. Bunun nedeni, hayat sigortasının, benzer müşterilerden oluşan büyük bir grup için beklenen deneyimi bir araya getirme prensibine dayanmasıdır.

Bu ortalama yaklaşım, ödeme havuzu oluşturan sigorta sisteminin doğası gereği, sadece bazı müşteriler için geçerli değildir. Sigorta şirketlerinin indirim olanakları, haksız rekabet ya da adil olmayan uygulamalardan kaçınmak için genellikle geniş bir grubu kapsayan ve uygun niteliklere sahip her müşteriye otomatik olarak uygulanır. Komisyonlardan yapılan indirimler ise genellikle bir poliçenin satışından kazanılan komisyonun bir kısmını paylaşan sigorta acentesi tarafından finanse edilir.

Acente Komisyonu Nedir?

Sigorta primi bir kişi veya işletmenin sigorta poliçesi için ödediği para miktarıdır. Sağlık, otomobil, ev, hayat ve diğer sigorta ürünlerini kapsayan poliçeler için sigorta primleri ödenir. Ödenen primler sigorta şirketinin ana geliridir. Sigortacılar, sigortalılara karşı taahhüt ettikleri güvencelerle ilgili yükümlülükleri karşılamak için prim ödemelerini kullanır. Sigorta şirketleri adına poliçe satan acenteler, müşterinin ihtiyaçları ve bütçesi dahilinde en iyi sigorta poliçesini satın alabilmesine yardımcı olmak için sağlık, konut, kaza sigortası ya da hayat sigortası gibi her türlü sigortayı satabilir.

Sigorta acentelerinin gelir kaynaklarını, bireylere ya da işletmelere sattıkları sigorta ürünlerinden elde ettikleri komisyonlar oluşturur. Sigorta türlerine göre acentelerin komisyonları farklılık gösterir. Bu komisyonlar, genellikle poliçenin satıldığı yıllık prim miktarına dayalı bir yüzdedir. Acenteler genellikle sattıkları bir poliçenin ilk yıl primine karşı toplu bir yüzde ve daha sonra poliçe ömrü boyunca daha küçük ancak devam eden bir yıllık gelir ödemesi kazanır.

Riziko
Rücu
Rücu Etmek