Yasal

Kişisel Verilerin Korunması ve Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması ve Aydınlatma Metni


MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

Aksigorta Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak başta 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun (“Kanun”) kapsamında Veri Sorumlusu sıfatına sahip olmamız ve ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; siz bireysel müşterilerimize veya kurumsal müşterimiz yetkililerine (“Müşteri”) müşteri adaylarımıza veya kurumsal müşteri adayı yetkililerimize (“Müşteri Adayı”) ve Aksigorta.com.tr (“Web Sitemiz”) ziyaretçilerine ait kişisel verileri, aşağıda yer alan amaçlar kapsamında, Kanuna uygun bir şekilde işlemekteyiz. Bugüne kadar olduğu gibi, bu kişisel veriler bundan sonra da Kanun’da izin verilen hallerde veya vermiş olduğunuz açık rızanıza istinaden, Şirketimiz tarafından aşağıda yer verilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve Kanun’un emrettiği süreler boyunca saklanacaktır. Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından hangi amaçlarla işlendiğine ve hangi amaçla yurtiçinde veya yurtdışında bulunan kişilere aktarıldığına ilişkin detaylı bilgilere aşağıda yer verilmiştir. Aksigorta tarafından kişisel verilerinizin hangi iş ortakları ile paylaşıldığına ilişkin detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

A. Müşteri Verileri


Kişisel Veri

Veri İşleme Amacı

Hukuki Sebep

Yurt içi/Yurt Dışı Aktarım Durumu ve Amacı


 • Kimlik Bilgisi (Ad-soyad, TCKN/yabancı kimlik numarası no., vergi levhası bilgileri, plaka, uyruk, doğum tarihi, cinsiyet, baba adı, yaş, ölüm tarihi)
 • İletişim Bilgisi (Telefon numarası, faks, cep telefonu, e-posta, NVI adres, ilçe, il, ülke, posta kodu)
 • Mesleki Deneyim Bilgisi (Meslek, meslek kodu, uzmanlık bilgisi, eğitim tescil türü, asistanlık bilgisi)
 • Fiziksel Bilgiler (Kilo, boy)
 • Hukuki İşlem Bilgisi (Poliçe no., zeyil no., poliçe başlangıç tarihi, poliçe bitiş tarihi, riziko adresi, sigortalı bilgileri)
 • Finansal Bilgiler (Kredi kartı sahibi,  hesap sahibi, hesap bilgileri, IBAN numarası)
 • İşlem Güvenliği Bilgisi (İmza/kaşe)
 • Müşteri İşlem Bilgisi (Hizmet alınan acente adı)
 • Diğer Bilgiler (Sigortalı ile yakınlık bilgisi, eş TCKN, yetişkin çocuk TCKN, sigorta kapsamından faydalanabilecek olan yakın bilgileri)
 • Poliçe teklif ve yenileme tekliflerinin sunulması, poliçelerin düzenlenmesi
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması
 • Açık Rıza (Yurtdışı)
 • İş Ortağı – Aksigorta bünyesinde bulunan tüm sağlık sigortası süreçlerinin yürütülmesi (Yurtiçi)
 • İş Ortağı Reasürans Firmaları – Tutarı TOM'un yetkisini aşan poliçelerin bildirilmesi (Yurtdışı)
 • Sağlık Bilgileri (Genel sağlık bilgileri, mevcut hastalık/şikayet/tedavi bilgileri, zararlı madde kullanım alışkanlığı, hamilelik bilgisi, röntgen sonuçları, laboratuvar sonuçları, endeks, kitle endeksi)
 • Poliçe teklif ve yenileme tekliflerinin sunulması, poliçelerin düzenlenmesi
 • Açık Rıza
 • İş Ortağı – Aksigorta bünyesinde bulunan tüm sağlık sigortası süreçlerinin yürütülmesi (Yurtiçi)
 • İş Ortağı Reasürans Firmaları – Tutarı TOM'un yetkisini aşan poliçelerin bildirilmesi (Yurtdışı)
 • Kimlik Bilgisi (Ad-soyad, TCKN/yabancı kimlik numarası no., vergi levhası bilgileri, uyruk, doğum tarihi, doğum yeri, anne adı, baba adı, cinsiyet, baba adı, nüfus kayıt bilgileri)
 • İletişim Bilgisi (Telefon numarası, faks, cep telefonu, e-posta, açık adres)
 • Mesleki Deneyim Bilgisi (Meslek)
 • Hukuki İşlem Bilgisi (Poliçe no., zeyil no.)
 • İşlem Güvenliği Bilgisi (İmza)
 • Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi
 • Resmi Kurum ve Kuruluşlar, Mali Suçları Araştırma Kurulu – Bilgi/belge paylaşımı yapılması (Yurtiçi)
 • Kimlik Bilgisi (Ad-soyad)
 • İletişim Bilgisi (Adres, şehir)
 • Hukuki İşlem Bilgisi (Poliçe/zeyil no.)
 • Poliçe primlerinin hesaplanması ve raporlaması
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifası
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması
 • İş Ortağı – Aksigorta bünyesinde bulunan poliçe süreçlerinin yürütülmesi (Yurtiçi)
 • Kimlik Bilgisi (Ad-soyad)
 • İletişim Bilgisi (Telefon numarası, cep telefonu, adres)
 • Hukuki İşlem Bilgisi (Poliçe/zeyil no., sigortalı ad-soyadı)
 • Finansal Bilgiler (Kredi kartı sahibi, kredi kartı bilgileri)
 • İşlem Güvenliği Bilgisi(İmza)
 • Müşteri İşlem Bilgisi (Hizmet alınan acente kodu)
 • Poliçe prim bedellerinin kredi kartı ile tahsil edilmesi
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifası
 • İş Ortağı – Sağlık Sigortası primlerinin tahsil edilmesi (Yurtiçi)
 • Kimlik Bilgisi (Ad-soyad)
 • Finansal Bilgiler (Kredi kartı sahibi, kredi kartı bilgileri)
 • Ödeme bilgilerinin güvenliğinin sağlanması
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması
 • İş Ortağı – PCI DSS sertifikalı ortamda saklama hizmeti alınması (Yurtiçi)
 • Kimlik Bilgisi (Adı-soyadı, vergi no, TCKN/yabancı kimlik numarası no)
 • Müşteri İşlem Bilgisi (Hizmet alınan acente adı)
 • Hukuki İşlem Bilgisi (Poliçe no., dosya no., as400 poliçe no.)
 • Muhasebe kayıtlarının oluşturulması
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifası

 • Kimlik Bilgisi (Adı-soyadı, vergi no, TCKN/yabancı kimlik numarası no)
 • Finansal Bilgiler (Banka hesap bilgileri, IBAN no)
 • Hukuki İşlem Bilgisi (Poliçe no., poliçe sayısı, banka poliçe no.)
 • Cari mutabakat ve tahsilat işlemlerinin yapılması
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifası
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması
 • İş Ortağı – Poliçelere prim bedellerinin tahsil süreçlerinin yürütülmesi (Yurtiçi)
 • Kimlik Bilgisi (Şahıs no/ad soyad)
 • Finansal Bilgiler (IBAN no)
 • Banka ödemelerinin gerçekleştirilmesi
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması
 • Bankalar – Ödemelerin gerçekleştirilmesi (Yurtiçi)

 • Kimlik Bilgisi (Ad-soyad, TCKN/yabancı kimlik numarası no, vergi kimlik no)
 • Hukuki İşlem Bilgisi (Poliçe no., zeyil no.)
 • Aksigorta sistemleri üzerinden sigortalıya ait poliçe bilgilerinin sorgulanması
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması
 • Meşru menfaatin bulunması
 • İş Ortağı, Eksper ve Sovtajcılar – Poliçe sorgularının gerçekleştirilmesi (Yurtiçi)
 • Kimlik Bilgisi (Ad-soyad, TCKN/yabancı kimlik numarası no., vergi levhası bilgileri, uyruk, doğum tarihi, cinsiyet, baba adı)
 • İletişim Bilgisi (Adres, ilçe, il, ülke)
 • Hukuki İşlem Bilgisi (Poliçe no., zeyil no., zeyil türü, iptal zeyil sırası, riziko adresi)
 • Poliçe teklif ve yenileme tekliflerinin sunulması, poliçelerin düzenlenmesi, zeyil işlemlerinin yürütülmesi
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifası
 • İş Ortağı – Poliçe yenileme ve teklif süreçlerinin yürütülmesi (Yurtiçi)
 • Kimlik Bilgisi (Ad-soyad, TCKN/yabancı kimlik numarası, vergi no, uyruğu)
 • İletişim Bilgisi (Telefon numarası, cep telefonu, faks, adres, ilçe, il, ülke, posta kodu)
 • Finansal Bilgiler (Hesap bilgileri, IBAN no)
 • Hukuki İşlem Bilgisi (Poliçe no., poliçe vadesi, mağdur adı-soyadı, sigortalı adı-soyadı,)
 • Müşteri İşlem Bilgisi (İhbarı yapan adı-soyadı)
 • Hasar incelemesi yapılması, hasar dosyasının hazırlanması ve hasar sonucu ödeme mutabakatı yapılması
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifası
 • İş Ortağı, Eksper ve Sovtajcılar – denetim/inceleme faaliyetlerinin yürütülmesi (Yurtiçi)
 • Kimlik Bilgisi (Ad-soyad, TCKN/yabancı kimlik numarası no., vergi levhası bilgileri)
 • Hukuki İşlem Bilgisi (Poliçe no.)
 • Muallak hasar dosyalarının takibi
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifası
 • İş Ortağı, Eksper ve Sovtajcılar – Denetim/inceleme faaliyetlerinin yürütülmesi (Yurtiçi)
 • Kimlik Bilgisi (Ad-soyad)
 • İletişim Bilgisi (Telefon numarası, faks, cep telefonu, e-posta, adres)
 • Hukuki İşlem Bilgisi (Poliçe no., sicil no)
 • Eksper ve ekspertiz ataması yapılması
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifası
 • İş Ortağı – Denetim/inceleme faaliyetlerinin yürütülmesi (Yurtiçi)
 • Kimlik Bilgisi (Ad-soyad, TCKN)
 • Finansal Bilgiler (Banka hesap bilgileri, IBAN no)
 • Hukuki İşlem Bilgileri (Poliçe bilgileri)
 • Sigorta sözleşmesinin lehtarı yahut ilgilisi durumundaki üçüncü kişilere sigorta sözleşmesi kapsamındaki hizmetlerin verilmesi, sigorta tazminatlarının hesaplanması ve ödemelerin yapılması
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifası
 • İş Ortağı – Aktüeryal hesaplamaların yapılması (Yurtiçi)
 • Kimlik Bilgisi (Ad-soyad, TCKN/yabancı kimlik numarası no., vergi levhası bilgileri, birlik sicil no, doğum tarihi, cinsiyet, baba adı, yaş, ölüm tarihi)
 • İletişim Bilgisi (Cep telefonu, e-posta, adres)
 • Hukuki İşlem Bilgisi (Poliçe no., zeyil no., poliçe vadesi)
 • Finansal Bilgiler (Banka hesap bilgileri, IBAN numarası)
 • Diğer Bilgiler (Tahsil durumu)
 • Asistans hizmetlerinin verilmesi
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifası
 • İş Ortağı – Asistans hizmetlerinin temin edilmesi için hizmet alınması (Yurtiçi)
 • Kimlik Bilgisi (Ad-soyad, TCKN)
 • Hukuki İşlem Bilgileri (Poliçe bilgileri, rücu konusu, hasar dosyası bilgileri/evrakları)
 • Sigorta şirketleri ve üçüncü kişilere rücu taleplerinin yapılması ve bu taleplerin takibi
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması
 • İş Ortağı Hizmet Sağlayıcı – Yabancı plakalı araçlara ilişkin hasar dosyalarının takibi (Yurtiçi)
 • Kimlik Bilgisi (Ad-soyad, TCKN)
 • Hukuki İşlem Bilgileri (Poliçe bilgileri, rücu konusu)
 • Sigorta şirketleri ve üçüncü kişiler tarafından iletilen rücu taleplerinin değerlendirilmesi ve cevaplandırılması
 • Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi
 • İş Ortağı Hizmet Sağlayıcı – Yabancı plakalı araçlara ilişkin hasar dosyalarının takibi (Yurtiçi)
 • Kimlik Bilgisi (Ad-soyad, TCKN/yabancı kimlik numarası)
 • İletişim Bilgileri (Telefon numarası, faks, cep telefonu, e-posta, adres, il, ilçe, ülke, posta kodu)
 • Hukuki İşlem Bilgisi (Poliçe no., zeyil no., haciz bilgisi, poliçe vadesi, aleyhe açılan dava bilgileri)
 • Finansal Bilgiler (Banka hesap bilgileri, IBAN no.)
 • Müşteri İşlem Bilgisi (Öneri/şikayet/talep içeriği)
 • Görsel ve İşitsel Veri (Ses kaydı)
 • Çağrı merkezi faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması
 • İş Ortağı Hizmet Sağlayıcı – Çağrı merkezi hizmeti alınması (Yurtiçi)

 • Kimlik Bilgisi (Ad-soyad, TCKN/yabancı kimlik numarası, vergi no)
 • İletişim Bilgileri (Cep telefonu, e-posta)
 • Hukuki İşlem Bilgisi (Poliçe no., dosya no.)
 • Müşteri İşlem Bilgisi (Öneri/şikayet/talep içeriği)
 • Müşteri talep, öneri ve şikâyetlerinin değerlendirilmesi
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması
 • Meşru menfaatin bulunması
 • İş Ortağı Hizmet Sağlayıcı – Çağrı merkezi hizmeti alınması (Yurtiçi)
 • Kimlik Bilgisi (Ad-soyad)
 • İletişim Bilgileri (Cep telefonu, e-posta)
 • Müşteri memnuniyet anket ve görüşmelerinin yapılması
 • Meşru menfaatin bulunması

 • Kimlik Bilgisi (Ad-soyad)
 • Hukuki İşlem Bilgisi (Poliçe tipi)
 • İstatistik oluşturulması
 • Meşru menfaatin bulunması

 • Kimlik Bilgisi (Ad-soyad)
 • İletişim Bilgisi (Telefon numarası, cep telefonu, e-posta)
 • Hukuki İşlem Bilgisi (Poliçe no.)
 • Müşteri İşlem Bilgisi (Teklif no., acente adı)
 • Pazarlama, reklam ve kampanya süreçlerinin yürütülmesi
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Meşru menfaatin bulunması
 • İş Ortağı Hizmet Sağlayıcı – Pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi (Yurtiçi)
 • Kimlik Bilgisi (Ad-soyad)
 • İletişim Bilgisi (Cep telefonu, e-posta)
 • Hukuki İşlem Bilgisi (Poliçe bilgileri, poliçe başlangıç tarihi, poliçe vadesi, dosya no)
 • Müşteri İşlem Bilgisi (Ürün adı, araç plakası,)
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifası

 • Kimlik Bilgisi (Ad-soyad)
 • İletişim Bilgisi (Telefon numarası, cep telefonu, e-posta)
 • Hukuki İşlem Bilgisi (Ticari Elektronik İleti Onayı)
 • Müşteri İşlem Bilgisi (Teklif içeriği)
 • 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile hukuki dayanağını bundan alan ikincil mevzuattan (“Elektronik Ticaret Mevzuatı”) kaynaklanan yükümlülükler uyarınca ticari elektronik ileti izinlerinin yönetilmesi
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
 • Meşru menfaatin bulunması
 • İş Ortağı aracı hizmet sağlayıcı – Ticari elektronik ileti gönderimi, İleti Yönetim Sistemi kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi (Yurtiçi)
 • Kimlik Bilgisi (Ad-soyad, TCKN/yabancı kimlik numarası no.)
 • Hukuki İşlem Bilgisi (Poliçe no., zeyil no.,)
 • Hukuki iş ve işlemlerin yürütülmesi ve takibi
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması
 • Resmi Kurum ve Kuruluşlar, Adli Makamlar – Yasal süreçlerin yürütülmesi (Yurtiçi)
 • Kimlik Bilgisi (Ad-soyad, TCKN/yabancı kimlik numarası no., vergi numarası, doğum tarihi, cinsiyet)
 • İletişim Bilgisi (Telefon numarası)
 • Hukuki İşlem Bilgisi (Poliçe no., zeyil no., zeyil sıra no., poliçe süresi, riziko adresi)
 • Sigortacılık Mevzuatı uyarınca risk değerlendirme süreçlerinin yönetilmesi.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi
 • İş Ortağı – Hasar öncesi risk değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi (Yurtiçi)
 • Kimlik Bilgisi (TCKN)
 • İletişim Bilgisi (Telefon numarası)
 • Telefon numarasının doğrulanması
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması
 • İş Ortağı Operatör – Telefon numarasının doğrulanması (Yurtiçi)
 • Kimlik Bilgisi (Ad-soyad, TCKN/yabancı kimlik numarası no., vergi numarası, uyruk, doğum tarihi, cinsiyet)
 • İletişim Bilgisi (Telefon numarası, cep telefonu, e-posta, adres)
 • Finansal Bilgiler (Hesap bilgileri, IBAN numarası)
 • Hukuki İşlem Bilgisi (Poliçe no., zeyil no., zeyil sıra no., poliçe süresi, riziko adresi, haciz bilgisi)
 • İç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi

B. Müşteri Adayı Verileri • Kimlik Bilgisi (Ad-soyad)
 • Müşteri İşlem Bilgisi (Teklif no. teklif bilgisi)
 • İşlem Güvenliği Bilgisi (İmza/kaşe)
 • Poliçe teklifi oluşturulması
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifası
 • İş Ortağı – poliçe teklif süreçlerinin yürütülmesi (Yurtiçi)
 • Sağlık Bilgileri (Genel sağlık bilgileri, mevcut hastalık/şikayet/tedavi bilgileri, zararlı madde kullanım alışkanlığı, hamilelik bilgisi)
 • Poliçe teklifi oluşturulması
 • Açık Rıza

 • Kimlik Bilgisi (Ad-soyad)
 • Kimlik Bilgisi (Cep telefonu, e-posta)
 • Müşteri İşlem Bilgisi (İşlem yapılan şube, ürün adı)
 • Poliçe teklifine ilişkin iletişim araçları üzerinden bilgilendirme yapılması
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifası

C. Web Sitesi Ziyaretçileri • Kimlik Bilgisi (Ad-soyad)
 • İletişim Bilgisi (Cep telefonu, e-posta)
 • Ada Teklif Al sayfası üzerinden talep oluşturulması
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması

 • Kimlik Bilgisi (Ad-soyad, TCKN/yabancı kimlik numarası, vergi no)
 • İletişim Bilgileri (Cep telefonu, e-posta)
 • Hukuki İşlem Bilgisi (Poliçe no., dosya no.)
 • Müşteri İşlem Bilgisi (Öneri/şikayet/talep içeriği)
 • Bize Ulaşın formu üzerinden talep oluşturulması
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması

 • Kimlik Bilgisi (TCKN, baba adı)
 • İletişim Bilgileri (Cep telefonu, e-posta)
 • Kurumsal Müşteri Kayıt Formu aracılığı ile kayıt oluşturulması
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması
                                              
 • Kimlik Bilgisi (Ad-soyad, TCKN, doğum tarihi)
 • Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar Formu ile kayıt oluşturulması
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması


Şirketimiz yukarıda sayılan veri işleme amaçları çerçevesinde, elde ettiği kişisel verileri Kanunu’nun 8 ve 9’uncu maddelerinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, yukarıda tabloda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarmaktadır.

Kişisel verileriniz yazılı, sözlü ve elektronik ortamlarda toplanmakta ve burada sayılan amaçlar doğrultusunda işlenmektedir.

İLGİLİ KİŞİ HAKLARI

Kişisel veri sahibi olarak dilediğiniz zaman Veri Sorumlusu olan Şirketimize başvurarak Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarınızı kullanabilirsiniz.

Kanun'da belirtilen haklarınızı kullanmak amacıyla, hangi haklarınızı kullanmak istediğinizi açık olarak belirteceğiniz formu, formda yer alan bilgiler ve usul doğrultusunda kimliğinizi tespit edici belgelerle ulaştırabilirsiniz. Şirketimize veri sahibin den gelecek yukarıda yer alan talepleri içeren yazılı başvurulara 30 (otuz) gün içerisinde cevap verilecektir.

Talep ettiğiniz konuda başkası adına hareket ediyorsanız bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Gizlilik Politikası veya diğer veri koruma uygulamalarımıza ilişkin herhangi bir soru veya endişenizin bulunması halinde veya bir erişim talebinizin bulunması halinde, bize aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz:

 • E-posta: kvkk@aksigorta.com.tr
 • İletişim adresi: Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi, No:8 Kule:1, Kat: 0-6 Ümraniye 3477 İstanbul-Türkiye
 • Telefon numarası: 0 216 280 88 88
 • Faks numarası: 0 216 280 88 00