Konşimento

Yaklaşık 150 adet terimden oluşan sigorta sözlüğünü kullanarak merak ettiğiniz tüm içerikler hakkında bilgi alabilirsiniz.

 • Tümü
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • Z
Kapsam
Kaza Sigortası
Kısmi Hasar
Kloz
Konservasyon
Konşimento

Konşimento, bir taşıyıcı tarafından bir göndericiye verilen ve taşınan malların türünü, miktarını ve varış yerini detaylandıran yasal bir taşıma belgesidir. Taşıyıcı, malları önceden belirlenmiş bir varış noktasına teslim ettiğinde, konşimento aynı zamanda bir sevkiyat makbuzu görevi görür ve belgenin ibraz edilmesiyle malların alıcısına teslim edilmesini sağlar.

Konşimento Nedir?

Konşimento ya da taşıma senedi, gönderici ve taşıyıcı arasında yapılan ve gönderiyi doğru bir şekilde işlemek için gerekli tüm ayrıntıları sağlayan, yasal olarak bağlayıcı bir belgedir. Konşimentonun; belgede tanımlanan malların mülkiyet belgesi olmak, makbuz bilgilerini taşımak ve malların taşınması için kararlaştırılan hüküm ve koşulları temsil etmek gibi önemli işlevleri vardır. Bir konşimento yasal olarak taşınan malların türünü, miktarını, varış yerini, nasıl faturalandırıldığını ve nasıl taşınması gerektiğini ayrıntılarıyla açıklar. Sevk edilen mallara eşlik eder ve tarafların yasal temsilcileri tarafından imzalanır.

Deniz Konşimentosu Nedir?

Deniz konşimentosu, gemiyle taşınan malların uluslararası sularda nakliyesi için gerekli bir belgedir. Kıymetli bir evrak olarak gönderici, alıcı ve taşıyıcı arasında yasal olarak bağlayıcı bir sözleşme niteliğine sahiptir. Bu belge veya sözleşme, malların nereye sevk edileceğinin yanı sıra malzeme miktarı, özellikleri ve gönderenle ilgili önemli ayrıntıları sağlar. Sözleşmede belirtilen diğer bilgiler, sevk edilen malların değerini ve nakliye sırasında kullanılan ambalaj türü gibi ek bilgileri içerebilir.

Konşimento hem gönderici hem de taşıyıcı tarafından imzalanır ve sevkiyat tamamlandıktan sonra yine imza karşılığında alıcıya verilir. Her biri benzersiz şartlara ve koşullara sahip farklı türde konşimentolar vardır. Örneğin, mallar önce karadan taşınacaksa sadece kara yolu ile malların kıyıya ulaşmasına izin veren özel konşimentolar düzenlenebilir. Deniz konşimentoları nama, emre ya da hamiline yazılı olmak üzere farklı şekillerde düzenlenebilir. Örneğin nama yazılı konşimentoda, mallar varış limanına vardığında bunlar üzerinde hak iddia edebilecek tek kişi, faturada adı geçen kişidir.

Hava Yolu Konşimentosu Nedir?

Hava konşimentosu (AWB), gönderi hakkında ayrıntılı takip ve bilgi sağlamak ve için hava yolu şirketi tarafından gönderilen mallara eşlik eden bir belgedir. Faturanın birden fazla kopyası vardır ve böylece sevkiyata dâhil olan tüm taraflar nakliyeyi belgeleyebilir. Taraflara daha az koruma sunmak gibi bazı farklılıkları olmakla birlikte bir AWB, deniz konşimentolarına benzer bir işleve sahiptir.

Hava yolu konşimentosunda göndericinin adı ve adresi, alıcının adı ve adresi, üç harfli menşe havaalanı kodu, üç harfli varış havaalanı kodu, gümrük için beyan edilen sevkiyat değeri, parça sayısı, brüt ağırlık, malların açıklaması ve varsa özel taşıma talimatları yer alır. Bir AWB ayrıca, taşıyıcının sorumluluk sınırları, talep prosedürleri, malların tanımı ve geçerli ücretler gibi hüküm ve koşullarını açıklayan sözleşme koşullarını da içerir. AWB'ler, diğer konşimentolardan farklı olarak gönderinin hangi uçuşta gönderileceğini veya varış noktasına ne zaman ulaşacağını belirtmez.

Kotpar
Kuvertür