Tahkim

Yaklaşık 150 adet terimden oluşan sigorta sözlüğünü kullanarak merak ettiğiniz tüm içerikler hakkında bilgi alabilirsiniz.

 • Tümü
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • Z
Tahkim

Tahkim ya da Sigorta Tahkim Komisyonu, sigorta şirketleri ile sigortalı arasında meydana gelen anlaşmazlıkların giderilmesi için kurulan, faaliyetleri kanunlar ile belirlenmiş bir komisyondur. Tahkime sigorta ettiren ya da sigorta sözleşmesi ile fayda sağlayan kişiler başvurabilir.

Tahkim Nedir?

Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği bünyesinde kurulan Sigorta Tahkim Komisyonu; bir müsteşarlık, iki birlik, bir tüketici derneği ve bir akademisyen hukukçunun katılımından oluşur. Komisyona gelen anlaşmazlıklar ilk olarak raportörlere iletilir. Anlaşmazlığın raportör aşamasında sonuçlandırılamaması durumunda, başvuru bağımsız sigorta hakemlerine yönlendirilir.

Kimler Tahkim Başvurusunda Bulunabilir?

Tahkime başvurabilmek için öncelikle anlaşmazlığa neden olan konunun mahkeme, Tüketici Hakem Heyeti ya da kanundaki haller nedeniyle tahkime intikal etmemiş olması zorunludur. Bu hallerin dışında sigorta ettiren kişiler ya da sigortadan fayda sağlayan gerçek ya da tüzel kişi ya da kişiler, üye sigorta şirketleri hakkında tahkim başvurusunda bulunabilir. Başvurular sigorta sözleşmesi ile ortaya çıkan anlaşmazlıklar için yapılabilir. Aynı zamanda Güvence Hesabı ile ilgili talepler de başvuru konusu kapsamında değerlendirilir.

Tahkim Başvurusu Nasıl Yapılır?

Tahkime başvuru yapabilmek için, sigortalının önceden sigorta şirketine yazılı olarak başvurması, şirketin başvuruya olumsuz yanıt vermesi ya da 15 iş günü içinde yanıt vermemesi gerekir. Sigorta şirketine anlaşmazlıkla ilgili başvuruda bulunmadan önce Tahkim Komisyonu’na anlaşmazlığın giderilmesi için başvuruda bulunulamaz. Başvuru koşullarına ek olarak anlaşmazlığa neden olan zarara uğrama riskinin, sigorta şirketinin komisyona üye olduktan sonraki bir tarihte meydana gelmesi şartı aranır. Başvuruların incelenebilmesi için, başvuru sahiplerinin anlaşmazlık yaşadıkları sigorta şirketinin komisyona üye olma tarihlerini incelemeleri önemlidir. Bu tarihlerden önce meydana gelen riskler için komisyona yapılan başvurular dikkate alınmaz. Bu kural isteğe bağlı sigortalar için geçerli olup zorunlu sigortalar konusunda meydana gelen anlaşmazlıklarda, üyelik tarihi dikkate alınmaksızın, 18.04.2013’ten sonra meydana gelen anlaşmazlıklar için Tahkim Komisyonu’na başvuru yapılabilir.

Tahkim Başvurusunda Gereken Belgeler Nelerdir?

Tahkim başvurusunda bulunmak için gereken temel belgeler tahkim başvuru formu, sigorta şirketinin sigorta talebine ilişkin olumsuz yanıtı içeren cevap yazısına ve sigorta şirketine yapılan başvuruya 15 gün içinde dönüş yapılmamışsa bu durumu ispatlayan belgedir. Bu belgelere ek olarak komisyon ek belgeler talep edebilir. Ayrıca sigortalının iddiasını ispatlamak için sunacağı diğer belgeler de komisyona sunulabilir. Tahkim başvurusunu sigortalı yapabileceği gibi, sigortalının resmi bir vekalet ile atadığı baro kaydına sahip bir avukat da yapılabilir. Komisyon, her türlü anlaşmazlığı harici bir uzman gerektirmeyecek şekilde oluşturduğundan, başvuru ve devam eden süreçlerde hukuki destek almak için genellikle avukata ihtiyaç duyulmaz.

Tarsim
Tazminat
Tazminat Talebi
Teknik Faiz
Teminat
Tenezzüh Teknesi
Tenzili Muafiyet
Tramer
Trete
Tretin