Aktüer

Yaklaşık 150 adet terimden oluşan sigorta sözlüğünü kullanarak merak ettiğiniz tüm içerikler hakkında bilgi alabilirsiniz.

 • Tümü
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • Z
Akreditif
Aktüer

Aktüer Nedir?

Aktüer, sigorta rizikolarını ve sigorta prim bedellerini istatistiksel ve olasılık hesaplamaları ile belirleyip tespit eden ve bu neticeden yola çıkarak gelecek vadedeki sürece yönelik stratejik değerlendirmeler yapan kişidir. Bu değerlendirmeler, sigorta sözleşme maddelerini belirleyen faktörler olduğu için Aktüer'in sigorta sektöründeki önemi büyüktür. Görevleri arasında istatistik, ihtimal hesapları ve sigortacılığın yasal düzenlemeleri yer alan aktüer, sigorta prim bedellerini, kar paylarını ve rezervleri de hesaplamaktan sorumlu olan kişidir.

Aktüer, ihtimal dahilindeki rizikoların olası etkilerini öngören ve bundan kaynaklanması muhtemel finansal zararların azaltılmasının ve ekonomik olarak istikrarlı bir süreç oluşmasının sorumluluğunu taşıyan kişidir. İnsan hayatında birçok çeşitli olay meydana gelebilir. Örneğin insan yaşamını oldukça güçlü bir şekilde etkileyen doğum, ölüm, hastalık, sakatlık ya da emeklilik gibi durumlarla; insanların maddi mal varlığını olumsuz ölçüde etkileme ihtimali bulunan sel, kaza, yangın, hırsızlık, deprem ya da doğal veya insan eliyle gerçekleşme ihtimali bulunan her türlü afet, insan hayatında her dakika karşılaşılma ihtimali bulunan olaylardır. Bu ihtimal dahilindeki risklerin ölçümünün yapılması, değerlendirilmesi ve bu koşulların en etkin biçimde yönetilmesi şartıyla aktüerler, hem bireysel yaşama hem de toplumsal hayata katkıda bulunarak refahın ve yaşam kalitesinin sürekliliğini sağlarlar.

Aktüer, aldığı sağlam kararlar ile sigorta sektörüne önemli bir katkı sağlar. En önemli özelliği karmaşık ve teknik dille ifade edilen konuları analiz etmek olan aktüer, aynı zamanda bu verileri gerekli yerlere net bir şekilde sunan, değerlendiren ve periyodik olarak raporlayan kişidir. Bu anlamda aktüer, birçok önemli sorumluluğa sahiptir.

Aktüerin Sorumlulukları Nelerdir?

Aktüerin bu kritik misyonu yerine getirirken bazı sorumluluklar üstlenmesi gerekir. Bu sorumluluklar dahilinde süreci yöneten bir aktüer, daha verimli ve etkin bir süreç yönetimine imza atmış olur. Aktüerin sorumlulukları şunları kapsamaktadır;

 • Karmaşık risklerin değerlendirilmesini yapmak ve bu risklerin potansiyel mali sonuçlarını analiz etmek.
 • Ticaretin hızlı döngüsü içinde yüksek riskten kaçınılması için alım satım pozisyonlarında riskin takibini sağlamak.
 • Emekli aylığı ya da yardımların yönetimi konusunda analizlerini sunarak danışmanlık yapmak.
 • Analizlerini matematiksel ve istatistiksel bir şekilde modeller haline getirmek.
 • Sürece yönelik analizlerin sunumunu ve değerlendirmesini yapmak.
 • Yapılan analizleri üç aylık raporlar hazırlayarak arşivlemek.
 • Kurumların mali ihtiyaçlarına uygunluğu sağlamak adına sistem geliştirme işlemi için bilişim uzmanlarıyla ortak bir çalışma yürütmek.
 • Mali direktör, yatırım yöneticisi ve dış hissedarlar gibi müşteriler ile iletişim halinde olmak.
Aktüeryal Matematik Karşılık
Asistans Hizmeti
Avarya
Ayb-ı zati