Sedan

Yaklaşık 150 adet terimden oluşan sigorta sözlüğünü kullanarak merak ettiğiniz tüm içerikler hakkında bilgi alabilirsiniz.

 • Tümü
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • Z
SBGM/SBM
Sedan

Sedan şirket, bir sigorta poliçesiyle ilişkili riskin bir kısmını veya tamamını başka bir sigortacıya geçiren bir sigorta şirketidir. Reasürans ya da koreasürans yoluyla devir işlemi, riski aşan sedan şirket açısından istenmeyen kayıplara karşı korunma sağladığından, sigorta şirketleri için yararlı bir uygulamadır. Sigorta şirketleri sadece risk paylaşımı değil, yeni poliçelere teminat olarak tutması gereken sermaye miktarını kontrol etmek için reasürans da kullanabilir.

Sedan Şirket Nedir?

Bazen bir sigorta şirketi, portföyündeki bazı poliçeler için bir sigorta tazminat talebi ödeme riskini azaltmak isteyebilir. Sigortacılar, poliçeyi, söz konusu poliçe için tazminat talebi ödeme riskini üstlenmeye istekli olan başka bir sigorta şirketine devredebilir. Bu işleme reasürans adı verilir. Bir reasürans sözleşmesinde riski paylaşan tarafa reasürör, sigorta şirketine ise sedan şirketi denir.

Sedan şirket, reasüröre devredilen herhangi bir poliçe için sigortalıların ödediği primlerin çoğunu genellikle kaybeder. Reasürör, primleri poliçe sahiplerinden alır ve bir kısmını sedan şirketine geri öder. Sedan, reasürans edilen poliçeler için sorumluluğu elinde tutar. Bu nedenle taleplerin reasürans şirketi tarafından geri ödenmesi gerekmesine rağmen, şirket temerrüde düşerse, sedan şirketinin reasüre edilmiş poliçe riskleri için ödeme yapması gerekebilir. Sigorta şirketleri, operasyonlarını kontrol etmede daha fazla özgürlük sağlamak için reasüransı kullanabilir. Örneğin, sedanın kapsamlı bir tarım sigortası poliçesinde belirli zararlardan kaynaklanan riskleri taşımak istemediği durumlarda, bu riskler reasüre edilebilir. Sedan ayrıca teminat olarak tutması gereken sermaye miktarını kontrol etmek için de reasüransa başvurabilir.

Sedan Şirketin Sorumluluğuna Göre Reasürans Türleri

Sedan şirketlerin, reasürans devri için kullandığı çeşitli reasürans sözleşmesi türleri vardır. Fakültatif ya da isteğe bağlı reasürans, sedan sigorta şirketini belirli bir kişi ya da belirli bir risk veya sözleşme için korur. İsteğe bağlı reasürans için dikkate alınan riskler veya sözleşmeler ayrıca müzakere edilir. Reasürör, ihtiyari reasürans teklifinin tamamını veya bir kısmını kabul etme veya reddetme hakkına sahiptir. Anlaşma reasüransı, risk başına veya sözleşme esasına göre geniş bir parametre kümesi için etkilidir. Başka bir deyişle, reasürör önceden belirlenmiş bir poliçe sınıfının belirli bir süre boyunca risklerini kabul eder. Reasürör, sedan bir sigorta şirketinin maruz kalabileceği risklerin tamamını veya bir kısmını karşılar. Orantılı reasürans durumunda ise reasürör, sedan tarafından satılan tüm poliçe primlerinin orantılı bir payını alır ve zararların bir kısmını önceden müzakere edilmiş bir paya göre karşılar. Orantısız reasürans sözleşmesinde reasürör, sedanın zararlarının belirli bir miktarı aşması durumunda riskten sorumludur. Sonuç olarak reasürör, sedan sigortacının prim ve zararlarında orantılı bir paya sahip değildir.

Sesyon
Seyahat Sigortası
Seyrüsefer Sahası
Sigorta Eksperi
Sigorta/Sigortası
Sorumluluk Sigortası
Sovtaj Bedeli
Sovtaj/E-Sovtaj
Suhunet
Sürprim