Eksedan

Yaklaşık 150 adet terimden oluşan sigorta sözlüğünü kullanarak merak ettiğiniz tüm içerikler hakkında bilgi alabilirsiniz.

 • Tümü
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • Z
Eksedan

Eksedan anlaşmaları, reasürör ile sedan şirket arasında yapılan ve risklerin karşılıklı olarak bölüşülmesini ifade eden otomatik bölüşmeli reasürans anlaşmaları arasında yer alır. En yaygın reasürans yöntemlerinden biri olan eksedan metodunda, reasürörün de her bir riske iştirak etmesi gerekmez.

Eksedan Nedir?

Reasürans işlemleri, sigorta şirketlerinin düzenledikleri poliçeler nedeni ile üstlendikleri riskleri bir başka sigorta şirketine sigortalattırmasıdır. Üzerlerinde taşıdıkları risklerin bir kısmını reasürans işlemleri sayesinde reasürörlere devreden sigorta şirketleri, mali açıdan yeni poliçeler kesebilmek için esneklik kazanmış olurlar. Karşılığında ise ürettikleri primlerin bir kısmını reasürans şirketleri ile paylaşmak zorunda kalırlar. Eksedan yöntemi, reasürör ve sedan arasında kullanılan sigortalama yöntemlerinden bir tanesidir. Sigorta şirketi (sedan) rizikolarının ağırlığına bağlı olarak farklı tiplerde saklama payları belirler. Sedan, bu yöntemde hesaplamalarını tamamen kendi mali gücü ve teknik anlayışına bağlı olarak yapar. Belirlediği saklama paylarından fazlasını ise anlaşmalı olduğu reasüröre otomatik olarak devreder.

Eksedan Ne Demektir?

Eksedan anlaşmalarında, reasüröre sadece önceden belirlenen saklama paylarını aşan kısımlar devredilir. Buna karşılık, reasürör söz konusu devirleri geri çeviremez. Karşılıklı yapılan anlaşma gereği reasürör, saklama paylarından artan kısımları otomatik olarak kabul eder. Eksedan anlaşmalarında sigorta şirketinin üzerinde tuttuğu saklama paylarına dilim veya lime denir. Sedanların üzerinde farklı kapasitelere sahip dilimler bulunur. Sigorta şirketleri bu dilimlerin miktarına kendi teknik anlayışları doğrultusunda karar verir. Ancak uygulamada; en yüksek hacimli dilim düşük riskler için, en düşük hacimli dilim ise yüksek riskler için ayrılır.

Eksedan anlaşması paylarının belirlenmesi ise farklı yöntemler ile yapılır. Bunlar;

 • Sigorta bedeli veya
 • Olası azami hasar üzerindendir.

Eksedan anlaşmaları sedan şirketler için en uygun anlaşmalar arasında yer alır. Devredeceği riskleri diğer yöntemlere göre daha serbest bir şekilde ayarlama yetkisine sahip olan sigorta şirketleri, böylece daha çok primin kendi üstlerinde kalmasını da sağlar.

Eksedan Anlaşmaları Neden Gereklidir?

Sigortacılık, güvene dayalı anlaşmaların yapıldığı sektörler arasında yer alır. Sigorta ettirenler ve lehtarların, riskin üstlenilmesi karşılığında prim ödediği sigorta şirketlerinin finansal kapasitelerinin, tazminat taleplerini karşılayabilecek güçte olması beklenir. Sektörde şeffaflığı ve taşınan risklerin mali anlamda kontrollü bir şekilde yönetilmesini sağlayan reasürans kurumunun, sigorta şirketlerinin iş yapabilme kapasitesini artırıcı yöntemler ile çalışması, toplamda sigorta hacmini de büyütmeye yaramaktadır. Otomatik bölüşmeli diğer reasürans yöntemleri arasında en yaygın metotlardan biri olan eksedan anlaşmaları, sigorta şirketlerine ihtiyaç duydukları esnekliği verir. Bir yandan taşıdıkları riskleri reasüröre devretmenin finansal anlamda gücünü yaşayan firmalar, diğer yandan ürettikleri primleri de kendi mali güçlerine göre paylaşma yoluna gidebilmektedir.

Ekspertiz Raporu