Kapsam

Yaklaşık 150 adet terimden oluşan sigorta sözlüğünü kullanarak merak ettiğiniz tüm içerikler hakkında bilgi alabilirsiniz.

 • Tümü
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • Z
Kapsam

Sigorta ürünlerinin kapsamı, sigortalının poliçe ile güvence altına aldığı risklerdir. Bazı poliçeler adlandırılmış riskler üzerinden sınırlandırılırken tüm risk gibi bazı poliçeler ise geniş kapsamları ile belirli sektörlere özgüdür.

Sigortada Kapsam Nedir?

Sigorta kapsamı, sigorta hizmetleri yoluyla bir kişi veya kuruluş için teminat altına alınan risk veya yükümlülük miktarıdır. Sigortanın teminatlara temel oluşturan kapsamı, sigortalının araba kazaları veya bir aileyi geçindiren yetişkinin kaybı gibi beklenmedik olaylardan mali olarak zarar görmemesini sağlar. Açık ve eksiksiz bir kapsam sigortalının adil, tam ve hızlı bir tazminat almasına yardımcı olur. Kapsam genellikle birden çok faktör tarafından belirlenir. Örneğin, sigorta şirketleri genç erkeklerin bir kazaya karışma olasılığını, orta yaşlı ve evli bir erkekten daha yüksek bulduğundan, çoğu sigorta şirketi genç erkek sürücüleri teminat kapsamına almakla birlikte daha yüksek prim talep eder.

Adlandırılmış Riskler Kapsamı

Genel bir kural olarak sigorta şirketleri, genellikle ev sahipleri ve işletmeler için tehlike kapsamı ve tüm riskler kapsamı olarak adlandırılan iki tür mülk kapsamı sunar. Adlandırılmış riskleri içeren bir poliçe, yalnızca poliçede özellikle belirtilen tehlikeleri kapsar. Örneğin, bir sigorta sözleşmesi, yangından kaynaklanan herhangi bir zararın karşılanacağını belirtebilir. Bu nedenle, selden kaynaklanan bir kayıp veya hasara uğrayan sigortalı, sigorta sağlayıcısına tazminat talebinde bulunamaz, çünkü sigorta kapsamı sel tehlikesini içermez. Belirlenmiş ya da adlandırılmış riskler politikası uyarınca, ispat yükümlülüğü sigortalıya aittir.

Tüm Risk Kapsamı

Sigorta poliçeleri tipik olarak belirli durumları kapsayacak şekilde tasarlanır ve bu nedenle kapsanmayan birçok olayı listeler. Tüm risk sigortalarının kapsamı, poliçede özellikle hariç tutulmayan herhangi bir olayı kapsar. All risk olarak da bilinen bu poliçe türü, adlandırılmış risk kapsamlarından çok daha geniş bir koruma sunar. Adlandırılmış riskler kapsamı, yalnızca politikanın özel olarak içerdiği olayları kapsar. Tüm risk sigorta sözleşmesi, poliçede özellikle hariç tutulanlar dışında, sigortalıları tüm tehlikelere karşı korur.

Tanımlanmış ya da adlandırılmış bir sözleşmenin aksine, tüm riskler politikası kapsanan riskleri değil, kapsanmayan riskleri tanımlar. Bunu yaparken politikada belirtilmeyen herhangi bir tehlike otomatik olarak kapsanır. Tüm riskler kapsamının dışında tutulan en yaygın tehlike türleri arasında deprem, savaş, hükümetin el koyması, yıpranma, istila, kirlilik, nükleer tehlike ve piyasa kaybı yer alır. Öte yandan, tüm riskleri kapsama politikası kapsamında hariç tutulan bir olay için kişi veya işletme, sözleşmeye özel tehlikenin dahil edilmesi için ek bir prim ödeme seçeneğine sahiptir. Tüm risk, mevcut en kapsamlı teminat türü olduğundan ve sigortalıyı daha fazla sayıda olası zarar olayından koruduğundan, diğer poliçe türlerinden orantılı olarak daha yüksek fiyatlandırılır.

Kaza Sigortası
Kısmi Hasar
Kloz
Konservasyon
Konşimento
Kotpar
Kuvertür