Muaf

Yaklaşık 150 adet terimden oluşan sigorta sözlüğünü kullanarak merak ettiğiniz tüm içerikler hakkında bilgi alabilirsiniz.

 • Tümü
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • Z
Maluliyet
Matbu
Mebdei
Meriyet
Mini Onarım
Mortalite Tabloları
Muaf

Muafiyetler, sigorta sözleşmesinin önemli bir parçasıdır ve riskin poliçe sahibi ve sigorta şirketi arasında paylaşılma şeklidir. Genel olarak, poliçeden düşülebilir muafiyet miktarı ne kadar büyükse, sigorta poliçesi için o kadar az prim ödenir. Sigorta satın alırken muafiyetlerin oynadığı rolü anlamak, poliçeden en iyi şekilde yararlanmaya ve maliyetleri azaltmaya yardımcı olur.

Sigortacılıkta Muaf Nedir?

Sigortacılık açısından entegral muafiyet ve tenzili muafiyet olmak üzere iki tür muafiyet uygulaması söz konusudur. Entegral muafiyet ya da franchise, sigorta poliçesindeki bir hükümdür ve sigorta şirketlerinin mali sorumluluğunun asgari eşiğini belirler. Sigorta şirketi, hasar veya kayıp sigorta poliçesinde belirtilen franchise tutarını aşmadığı sürece ödeme yapmaz.

Sigortalı açısından entegral muafiyet, poliçe döneminde oluşan ve belirli bir tutarın altında kalan zararların sigortalı tarafından ödenmesi durumudur. Entegral muafiyetin miktarı poliçe bedeli üzerinden hesaplanır. Bu miktar yüzde ya da maktu ya da kesin bir değer olabilir. Örneğin, 100,000 TL için sigortalanan bir kasko poliçesi, tazminat taleplerinin sigorta değerinin % 10'unu aşması gerektiğine dair bir franchise hükmü içerebilir. Sigortalı 8,000 TL hasarla sonuçlanan bir kaza geçirdiğinde, 8,000 TL’nin tamamından sorumludur ve sigorta şirketi bu kayıp için sigortalıya hiçbir ödeme yapmaz. Bununla birlikte, araçtaki hasarın toplam değeri 15,000 TL ise, sigorta şirketi 15,000 TL’nin tamamından sorumludur ve bu miktarı tam olarak sigortalıya öder.

Tenzili Muafiyet Nedir?

Tenzili muafiyet, kasko sigortası kapsamında en çok kullanılan muafiyet türlerinden biridir. Tenzili muafiyet durumunda sigortalı, poliçede belirtilen miktar kadarıyla hasardan sorumludur. Sigortalının ödediği miktar toplam hasardan düşülür ve hasarın kalanı sigorta şirketi tarafından ödenir. Entegral muafiyet uygulamalarında olduğu gibi, tenzili muafiyet miktarı belirli bir tutar veya bir poliçedeki toplam sigorta tutarının bir yüzdesi şeklinde olabilir. Tutar, teminatın koşullarına göre belirlenir ve poliçelerin genellikle ön sayfasında bulunabilir. Örneğin, poliçe 500 TL’lik bir muafiyet belirtiyorsa ve sigorta şirketi 10,000 TL değerinde zarar olduğunu belirlerse sigortalıya, 9,500 TL’lik bir ödeme yapar.

Yüzdelik muafiyetler de benzer şekilde sigorta değerinin önceden belirlenmiş bir yüzdesine göre hesaplanır. Sigortası poliçesi maliyetlerini düşürmenin en kolay yollarından biri, muafiyet miktarını artırmaktır. Özellikle kasko sigortası için muafiyet bedelini artırmak, çarpışma ve kapsamlı sigorta primi maliyetlerini önemli ölçüde azaltmaya yardımcı olabilir. Bununla birlikte muafiyet bedelini ya da oranını artırmak sigortalının daha fazla ödeme yapması anlamına gelir. Muafiyetler açısından ideal olan, sigortalının ödeme zorluğu yaşamadan sigorta maliyetlerinden tasarruf edebildiği ve büyük risklerini güvence altına alabileceği bir poliçe satın almasıdır.

Muallak
Mücbir Sebep
Müşterek Avarya
Mutabakat
Muvakkat