Teknik Faiz

Yaklaşık 150 adet terimden oluşan sigorta sözlüğünü kullanarak merak ettiğiniz tüm içerikler hakkında bilgi alabilirsiniz.

 • Tümü
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • Z
Tahkim
Tarsim
Tazminat
Tazminat Talebi
Teknik Faiz

Sigortacılıkta bazı poliçeler düzenlenirken sigorta şirketinin taahhüt ettiği alt sınır faiz oranları vardır. Bu tür faiz oranları uygulanan kâr payına, tarife para birimine, yatırım getirilerine ve ülkeye ait değişken ekonomik koşullara göre belirlenir.

Teknik Faiz Nedir?

Hayat sigortası, gelecek günlerinizi garanti altına almanızı sağlayan önemli bir sigorta türüdür. Bu sigorta türünde dikkat etmeniz gereken 2 temel faktör vardır. Bunlardan ilki ölüm varsayımları ikincisi ise kullanılacak teknik faiz oranıdır. Hayat sigortaları konusunda, ölüm oranlarından ziyade uzun vadede daha avantajlı sonuçlar elde etmek için, teknik faiz kavramına ağırlık vermek daha doğru bir yaklaşımdır.

Faiz Çeşitleri Nedir?

Hayat sigortası hesaplamalarında kullanılan teknik faiz oranından önce diğer faiz kavramlarına göz atmakta yarar vardır. Günümüzde finansal hesaplamalar için 2 farklı faiz oranı kullanılır. Faiz türleri reel ve nominal faiz şeklinde ikiye ayrılır.

Nominal Faiz Oranı:

Nominal faiz, finans kurumları tarafından açıklanan faiz oranını ifade eder. Bu kavram, ekonomi dünyasının genelini ilgilendirdiği için, piyasa faizi olarak da adlandırılır. Nominal faiz oranı, 100 birim para için belirtilen dönem sonunda ne kadar faiz elde edebileceğinizi belirtir.

Reel Faiz Oranı:

Reel faiz, nominal faiz oranından güncel enflasyon oranı çıkarıldığında geriye kalan faiz oranıdır. Reel faiz hesaplanırken enflasyon oranının çıkarılması, yatırdığınız paranın kaybettiği değeri ifade etmek için daha net bir hesaplamadır.

Teknik Faiz Nedir, Neden Kullanılır?

Teknik faiz kavramı özellikle sigortacılık alanında kullanılan ve diğer faiz kavramlarından daha farklı bir faiz türüdür. Teknik faiz oranı risk primi, teknik karşılıklar, sigorta birikimleri ve garanti edilen faiz getirisinin hesaplanması amacıyla kullanılan bir faiz türüdür. Sigortacılık faaliyeti yürüten uzman kişilerin temel amacı, bireylerin sigorta işlemlerini yaparken belli bir nakit akışı sağlamaktır. Nakit akışı hesaplaması yaparken paranın belli bir zaman diliminde değer kaybetmemesi çok önemlidir.

Teknik Faiz Nasıl Hesaplanır?

Sigorta şirketleri, hayat sigortası risk primi hesaplaması yaparken ileride ödemeleri gereken tazminatların güncel değerini hesaplar. Bu yüzden, paranın belli bir periyottaki değerini hesaplamak için reel ve nominal faiz oranlarının yanı sıra teknik faiz oranlarından da yararlanılır. Teknik faiz oranı, stokastik modeller kurularak ya da sabit bir oran üzerinden hesaplanabilir. Ancak, enflasyon oranının yüksek ve dalgalı olduğu ülkelerde teknik faizin uygulanması oldukça zordur.

Faiz hesaplamaları ve oranları, başta para politikaları olmak üzere politik belirsizlik, yatırımlar, kamu borcu ve vergilendirme gibi birçok makroekonomik faktörden etkilenir. Bu yüzden, teknik faiz kullanırken de değişik varsayımları mutlaka göz önünde bulundurmanız gerekir. Bu amaçla, teknik faizin uygulandığı sahalarda elde ettiğiniz sonuçları değerlendirmeniz ve ileriye yönelik değişiklikler yapmanız daha çok fayda elde etmenize yardımcı olur.

Teminat
Tenezzüh Teknesi
Tenzili Muafiyet
Tramer
Trete
Tretin