Meriyet

Yaklaşık 150 adet terimden oluşan sigorta sözlüğünü kullanarak merak ettiğiniz tüm içerikler hakkında bilgi alabilirsiniz.

 • Tümü
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • Z
Maluliyet
Matbu
Mebdei
Meriyet

Sigorta primi ödemelerinin aksatılması; sigortalının ciddi maliyetlerle sonuçlanabilecek hasarları kendi olanakları ile karşılaması, sigortasız kalma, gelecekteki sigorta primlerinde artma ve kredi puanın düşmesi gibi hem kısa hem de uzun vadede önemli etkilere sahip olabilir. Meriyete alma gerçekleşse bile sigortalı eski poliçesinin kapsamından ya da avantajlarından yararlanamayabilir.

Meriyet Nedir?

Sigorta primi, sigortadan yararlanmak için ödenen poliçe bedelidir. Sigorta primlerini ödemenin birçok yolu olmakla birlikte, ödeme seçenekleri çoğunlukla aylık ödeme emri ve taksitler şeklindedir. Çoğu şirket, aylık ödeme yapmak yerine yıllık primlerini tek seferde ödeyen müşteriler için indirimli fiyatlar sunar. Herhangi bir nedenle primlerin belirtilen vade tarihinde ve gecikme halinde ek süreler içinde ödenmemesi, çok hızlı bir şekilde sigorta poliçesinin iptali ile sonuçlanır. Sigortanın türüne bağlı olarak, poliçeyi eski haline getirmek zor olabilir veya bunun için daha yüksek primlerin ödenmesi gerekebilir. Sigorta poliçesi iptal edildikten sonra, sigortalının belirtilen süre içinde sigorta şirketine başvurarak poliçesinin aktif hale getirmesi ya da yeniden yürürlüğe girmesine ‘’meriyet’’ adı verilir. Sigortanın yeniden yürürlüğe girmesi durumunda, sigorta şirketleri sigortalıdan ek işlemler talep edebilir. Örneğin bir sağlık sigortası söz konusu olduğunda yeniden muayene, yeni tetkikler ve ek prim ödemeleri söz konusu olabilir.

Prim Ödemeleri Zamanında Yapılmazsa Ne Olur?

Prim ödeme sorunlarında sigorta şirketinin atacağı ilk adım, genellikle sigorta kapsamının iptal edebileceği konusunda sigortalıyı uyarmak ve dönem priminin ödenmesi için sigortalıya ek süre tanımaktır. Yapılan bildirimde, belirtilen süre içinde, prim ödemesinin yapılmaması halinde oluşabilecek zararların karşılanamayacağını belirtilir ve poliçe iptal edilir. Meriyet kapsamında poliçenin tekrar yürürlüğe alınması için başvuru yapıldığında, ödeme düzensizlikleri sigortalının aleyhine olacak şekilde dikkate alınır. Sigorta geçmişinin sorgulanması ve ödemelerin aksatılması sigorta şirketleri için risk kapsamına girer ve bu durum primlerin yükselmesine neden olur. Tek bir prim ödemesini bile kaçırmak risk oranını artırdığı için, sigortalı açısından gelecekteki sigorta maliyetlerini olumsuz etkiler. Sigorta ödemelerini tutarlı bir şekilde sürdürmek primi düşük tutmanın en iyi yoludur.

Meriyet Başvurusu Ne Zaman ve Nasıl Yapılır?

Poliçe iptali ve meriyet ile ilgili bilgiler, sigorta poliçelerinin özel şartlar bölümünde ayrıntılarıyla yer alır. Meriyet başvurusu, poliçede tanınan yasal sürenin sonuna kadar primlerin ödenmemesi sonucunda poliçe iptal edildikten sonra yapılır. Bu süre, aksi belirtilmediği sürece 30 gündür. Sigortalı 30 gün içerisinde meriyet formu ve istenilen ek belgelerle birlikte sigorta şirketine başvurarak poliçenin yeniden yürürlüğe alınmasını talep edebilir.

Mini Onarım
Mortalite Tabloları
Muaf
Muallak
Mücbir Sebep
Müşterek Avarya
Mutabakat
Muvakkat