Zeyilname

Yaklaşık 150 adet terimden oluşan sigorta sözlüğünü kullanarak merak ettiğiniz tüm içerikler hakkında bilgi alabilirsiniz.

 • Tümü
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • Z
Zeyilname

Bir sigorta işlemi sırasında en önemli nokta, sigortalı kişi ve sigorta sağlayan şirket arasında yapılan sigorta sözleşmeleridir. Sigortalının hakları, hangi durumlarda ne kadar prim alabileceği, sigorta şirketinin sigortalıya karşı sorumlulukları ve sigortalının diğer bütün hakları bu sözleşmede yer alır. Sigorta yaptırılan bütün alanlarda bu sözleşmelerle iş yürütülür, sözleşmede yazan maddeler sayesinde işlemler yapılır. Ancak bu sözleşmelerin maddelerinde, sözleşmeyi yaptıktan sonra değişikliğe gidilmek zorunda kalınabilir.

Bu değişiklik, sözleşmenin hazırlandığı ve tarafların imzaladığı zamandan sonra fark edilen bir hata sebebiyle olabileceği gibi, taraflardan birinin geçerli bir bahane göstermesiyle de uygulanabilir. Sözleşmelerde yapılan değişikliğe "zeyil" ismi verilir. Zeyil yapıldığına dair hazırlanan belgelere de "zeyilname" denir. Sigorta poliçelerinde, yani sözleşmelerinde o an yapılan bütün değişiklikler zeyilnamede yer alır. Zeyilname, sigorta sektörünün yanında ihale sözleşmelerinde de kullanılır. Yapılan ihalenin şartları gibi konularda değişikliğe gidilecekse zeyilname hazırlanarak ihaleye devam edilir.

Zeyilname Nedir? Hangi Durumlarda Hazırlanır?

Zeyilnameler bütün sigorta çeşitlerine hazırlanabilen bir belgedir. Trafik sigortası, konut sigortası, kasko sigortası ve daha birçok alanda taraflardan birinin poliçede değişikliğe gitmek istemesiyle zeyilnameye başvurulabilir. Bu belgenin hazırlanması için en sık başvurulan durumlardan bir tanesi, plaka değişimleridir. Zeyilname hazırlanarak gerçekleştirilen plaka değişimlerinin yanı sıra yeni bir araç satın aldığınızda önceki aracınızın kaskosunu yeni aracınıza aktarmak istiyorsanız da yine zeyilname düzenletmeniz gerekir.

Bir başka örnek olarak ise araç bilgilerinizin poliçelere hatalı girildiği durumlar gösterilebilir. İleride bir sıkıntı ya da engel ile karşılaşmamak adına aracınızın sigorta sözleşmesindeki bilgilerini zeyilname ile düzeltmeniz gerekir. Yeni bir ev aldıktan sonra sahip olduğunuz Zorunlu Deprem Sigortası sözleşmenizde, zeyilname sayesinde kolayca adres değişikliği yapabilirsiniz. Zeyilname düzenlenmesi sigorta primlerinizde de değişiklikler yaratabilir. Özellikle araç ya da konut değişiklikleri sigortanın şartlarında değişikliğe sebep olacak büyük değişimlerdir. Bu yüzden bu tarz bir değişiklik yapıldığında primler tekrardan hesaplanacaktır. Yeni hesaplamaya göre primler artış ya da düşüş gösterebilir.

Zeyilname Düzenlenmesi için Hangi Şartlar Gerekir?

Zeyilname düzenlemelerinde en önemli husus, bu belgeyi her iki tarafın da kabul etmesidir. Yani hem sigortalı hem de sigorta şirketi zeyilname hazırlanma konusunda anlaşmaya varmış olmalıdır. Sigorta şirketleri, tek taraflı olarak sözleşme maddelerini değiştirme hakkına sahip değildir. Aynı şekilde sigortalı da sigorta şirketinin rızası olmadan herhangi bir değişikliğe gidemez. Haliyle hazırlanan zeyilnamenin geçerli olması için iki tarafın da rızası ve imzası olması şarttır.

Zorunlu Hekim Sorumluluk Sigortası
Zorunlu Sigorta