Suhunet

Yaklaşık 150 adet terimden oluşan sigorta sözlüğünü kullanarak merak ettiğiniz tüm içerikler hakkında bilgi alabilirsiniz.

 • Tümü
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • Z
SBGM/SBM
Sedan
Sesyon
Seyahat Sigortası
Seyrüsefer Sahası
Sigorta Eksperi
Sigorta/Sigortası
Sorumluluk Sigortası
Sovtaj Bedeli
Sovtaj/E-Sovtaj
Suhunet

Kelime anlamı “sıcaklık” olan suhunet, sigorta poliçelerinde sıklıkla geçen terimlerden biridir. Aslen Arapça bir tabir olan ve havanın doğal sıcaklığını tanımlayan “suhunet” ifadesi, çeşitli kaza sigortalarında koşulları belirlemek için kullanılır. Ferdi kaza sigortalarında, eşya ve nakliye sigortalarında bahsi geçen “suhunet” ifadesi, sigortalının yükümlülüklerinin belirlenmesine de yardımcı olur.

Suhunet Nedir?

Sigorta poliçelerini inceleyen kişilerin sıklıkla karşılaştığı ifadelerden biri, “suhunet” kelimesidir. Anlamı genellikle bilinmeyen ve bu yüzden de sigorta ettirenlerin çeşitli kafa karışıklıkları yaşamasına yol açan “suhunet” ifadesi, esasında güneş sebebiyle oluşan doğal sıcaklık demektir. “Suhunet” ifadesinin sigorta sözleşmelerinde yer almasının sebebi ise sigorta içeriğinde sıcaklıktan doğan durumlarla ilgili hüküm ve koşullar bulunmasıdır. “Suhunet”, doğal sıcaklık olması sebebiyle kaza konulu sigorta poliçelerinde teminat dışı kabul edilir ve tazminat ödenmeyecek durumlar arasında yer alır. Sorumluluk ve sağlık sigortalarında ise suhunet kaynaklı zararlar, ağırlıklı olarak teminat kapsamında değerlendirilir.

Suhunet İfadesi Hangi Sigorta Poliçelerinde Yer Alır?

Suhunet ifadesi; ferdi kaza sigortası, sağlık sigortası, sorumluluk sigortası gibi sigorta türlerinde bulunur. Havanın doğal sebeplerden ötürü sıcak olması anlamına gelen suhunet kelimesi, bu sigorta türlerindeki maddelerin ve hükümlerin net bir şekilde tanımlanabilmesini sağlar. Suhunet kavramının sigorta içeriğindeki etkisi ise şu şekildedir.

 • Ferdi kaza sigortalarında “suhunet” kaynaklı sağlık sorunları ve maddi kayıplar, ağırlıklı olarak sigorta kapsamı dışında tutulur. Suhunet, yani havanın doğal şekilde sıcak olması, sigortanın konusu olan “kaza” kavramını karşılamaz. Hava sıcaklığının “kaza” olarak değerlendirilememesi de suhunet kaynaklı güneş çarpması, tansiyon düşmesi, cilt yanığı gibi sorunların kaza kapsamında yer almaması sonucunu doğurur.
 • Suhunet kavramının sağlık sigortalarında değerlendirilmesi, sigorta türüne göre değişiklik gösterir. Geniş kapsamlı sağlık sigortaları, suhunetten kaynaklanan sağlık sorunlarını teminat altında tutar ve bu tarz durumlarda oluşacak tedavi masraflarını karşılamayı taahhüt eder. Kaza ya da hastalık gibi spesifik durumları tanımlayan ve yalnızca belirli sağlık sorunlarında geçerli olan sigorta seçenekleri ise suhunet kaynaklı sağlık problemlerinden doğan masrafları ödemez. Sigortanın bu masrafı ödeyip ödemeyeceği, poliçede net bir şekilde belirtilir.
 • Sorumluluk sigortalarında “suhunet” kavramı ağırlıklı olarak kapsam dahilinde değerlendirilir. Suhulet, yani hava sıcaklığı, kişilerin tedbir alması gereken konular arasında yer alır ve bu durum da sigortalıyı suhunetten sorumlu hâle getirir. Sigortalının ihmali ya da tedbirsizliği sebebiyle kendisine emanet edilmiş ürünlerin ya da birlikte çalıştığı kişilerin sıcaklıktan zarar görmesi de sigortalının sorumluluk alanında değerlendirilir. Bu gibi durumlarda sigortalının üçüncü kişilere ödemek zorunda kalacağı tazminat, sigorta şirketi tarafından karşılanır.
Sürprim