Kuvertür

Yaklaşık 150 adet terimden oluşan sigorta sözlüğünü kullanarak merak ettiğiniz tüm içerikler hakkında bilgi alabilirsiniz.

 • Tümü
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • Z
Kapsam
Kaza Sigortası
Kısmi Hasar
Kloz
Konservasyon
Konşimento
Kotpar
Kuvertür

Kelime anlamı “teminat” olan kuvertür, sigortalıyla sigortacı arasındaki sözlü anlaşma sonrasında yürürlüğe giren bir güvencedir. Tarafların bir sigorta paketi üzerinde karar birliğine varmasıyla sigorta poliçesinin hazırlanıp imzalanması arasında geçen süreyi kapsayan kuvertür, poliçe imzalanmadan önce sigorta konusu olan gayrimenkul, araç ya da eşyanın zarar görmesi durumunda sigortalıya tazminat ödenmesini sağlar.

Kuvertür Nedir?

Kuvertür, sigortacılıkta en çok kullanılan kavramlardan biridir. Kimi durumlarda sigorta ettiren ve sigortacı arasında poliçe koşulları üzerinde sözlü mutabakata varılsa da sigorta edilecek nesnenin maddi değerinin hesaplanması, poliçe detaylarının belirlenmesi ve ödenecek primlerin tespit edilmesi gibi detaylar vakit alabilir. Bu vakit sebebiyle poliçenin hazırlanıp imzalanması da ileri bir tarihe kalır. Bu süre zarfında sigorta konusu olan araç, yapı ya da eşyanın herhangi bir zarara uğraması, sigortalının mağduriyet yaşamasına yol açabilir. Bu mağduriyeti engellemek amacıyla başvurulan kuvertür, sigortalıyla sigortacı arasında anlaşmaya varılmasıyla poliçenin imzalanması arasında geçen sürede, sigorta konusu olan varlığın zarar görmesi durumunda sigortalının tazminat almasını sağlar ve böylece sigortalının haklarını korur.

Kuvertür Hangi Durumlarda Geçerlidir?

Kuvertür, üzerinde anlaşılan sigorta poliçesine göre belirlenir ve bu sebeple de sigorta poliçesindeki şartlara bağlıdır. Bir diğer deyişle sigortalının kuvertür hakkıyla tazminat alabilmesi için, sigorta sözleşmesinde belirtilen tazminat şartlarının oluşması gerekir. Sigorta ettirenle sigortacının karşılıklı anlaşmaya vardığı andan itibaren, sigorta poliçesi henüz tanzim edilmemiş olsa dahi sigortanın hangi durumları kapsayacağı ve hangi teminatları içerdiği belli olur. Kuvertür, bu belirlenen esaslara göre geçerlilik kazanır ve sigortanın kapsayacağı durumlardan herhangi birinde sigortalıya tazminat hakkı doğması durumunda devreye girer.

Kuvertürle İlgili Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Aşağıdaki durumlara dikkat ederek kuvertür hakkınızı maksimum verimlilikle kullanabilirsiniz.

 • Sigorta poliçesi yaptırırken kuvertür konusunu sigortacınızla ayrıca görüşmeniz önerilir. Bu sayede poliçe imzalanmadan önce zarar durumu oluşması durumunda, mağduriyet yaşama ihtimalinizi tamamen ortadan kaldırabilirsiniz.
 • Kuvertür hakkı ve limitleri, sigorta şirketlerine ve poliçelerde yer alan maddelere göre değişiklik gösterebilir. Poliçe üzerinde sigortacınızla kesin anlaşmaya varmadan önce kuvertür şartlarını ve sınırlarını gözden geçirmenizde yarar bulunur.

Poliçe hazırlanana kadar taraflar, üzerinde anlaşılan sigorta paketinin şartlarını ve rizikoyu inceleyebilir ve belirli maddelerde değişiklik talep edilebilir. Bu süre zarfında sigorta ettirilecek gayrimenkul, araç, iş makinesi ya da nesne herhangi bir zarara uğramaz ve kuvertür hakkı kullanılmazsa poliçede değişiklik yapılabilir. Kuvertür hakkının kullanılması durumunda ise, poliçe ilk anlaşıldığı hâliyle geçerli kabul edilir ve madde değişiklikleri için yeni işlem yapılması gerekir.