İkraz

Yaklaşık 150 adet terimden oluşan sigorta sözlüğünü kullanarak merak ettiğiniz tüm içerikler hakkında bilgi alabilirsiniz.

 • Tümü
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • Z
İbraname
İcmal
İhtarname
İkame
İkraz

Birikimli sigorta türleri gibi nakit değere sahip sigortalar, sigortalının çeşitli nakit ihtiyaçlarını karşılamak için hızlı ve kolay bir yol sağlar. Prim ödemeleri karşılığında borç ödeme esasına dayanan poliçe kredilerinde, sigorta şirketi poliçeyi kredinin teminatı olarak kullanır. Borcun, aylık ödemeleri için tahakkuk eden bakiyesine güncel faizi ekler.

İkraz Nedir?

Tüm birikimli sigortaların, nominal değer veya ölüm yardımı ve bir tasarruf hesabı işlevi gören nakit değer olmak üzere temelde iki değeri vardır. Sigortalının, uzun süreli ve belirli sigorta türlerinde geçerli olmak üzere, ödediği primlerden oluşan birikimlerini belirli bir faiz karşılığında borç alabilmesine ikraz adı verilir. Teminat süresi üzerinde belirli bir zaman sınırı olan ve nakit değeri biriktirmeyen sigorta türlerinden farklı olarak, birikimli hayat sigortalarının nakit bileşeni kredi aracı olarak kullanılabilir. Bu sigortalarda poliçenin ilk yıllarında, primin çoğu tazminat ödeneğinin finanse edilmesine gider. Prim ödeme süreleri uzadıkça poliçenin nakit değeri de artar. Sigortalının yatırdığı primlerle belirli bir nakit değere ulaşan sigortalar, vergiden muaf nakit değeri karşılığında (%95) sigorta şirketi tarafından faiziyle birlikte ödenmek üzere borç olarak verilebilir. İkraz söz konusu olduğunda poliçe kredisi vefat ödeneğinden alınmaz. Borç, ödeneğe karşı ödünç verilir ve sigorta şirketi poliçeyi kredi için teminat olarak kullanır.

İkrazın Sigortalıya Sağladığı Temel Avantajlar

Bir banka kredisi veya kredi kartının aksine, poliçe kredilerinde sigortalı kendi hesabından borç aldığı için, herhangi bir standart onay süreci veya kredi kontrolü yoktur. Poliçeden borç alınırken, paranın nasıl kullanılacağına dair bir sınırlama bulunmaz. Bu sayede poliçeden alınan borç, faturalardan tatil harcamalarına ve finansal acil durumlara kadar her şey için kullanılabilir. Borç tutarına uygulanan faiz oranları genellikle bir banka kredisi veya kredi kartından çok daha düşüktür. Bazı poliçeler, nakit çekildiğinde bile güvence sağlar, ancak bu farkı karşılamak için sigortalıdan daha fazla prim ödemesi talep edilebilir.

İkrazın Geri Ödenmesi

Sigorta şirketleri, sigortalılardan prim ödemelerine bağlı kalmasını ve belirli bir düzeyde nakit biriktirmesini bekler. Düşük faiz oranları ve esnek bir geri ödeme planıyla bile, kredinin zamanında geri ödenmesi önemlidir. Ödemelerin yapılmaması durumunda sigortalının bakiyesine faiz eklenir ve ödemenin aylık olarak ödenip ödenmemesine bakılmaksızın, faizli bedel otomatik olarak tahakkuk ettirilir. Bu durum devam ettiğinde, kredi poliçenin nakit değerini aşma riskine girer ve poliçenin geçersiz olmasına neden olur. Sigorta şirketleri genellikle krediyi güncel tutmak ve kredi kaybını önlemek için birçok fırsat sunar. Birikimli hayat sigortası poliçesinden para çekmek, geride kalanlar ödeneğini azaltabilir. Sigortalı kişinin ölümünden önce kredi geri ödenmezse, kredi tutarının artı borçlu olunan faizleri lehtarların vefat ödeneğinden alacakları tutardan düşülür.

İndikatif
İstihsal
İstisna