Tenzili Muafiyet

Yaklaşık 150 adet terimden oluşan sigorta sözlüğünü kullanarak merak ettiğiniz tüm içerikler hakkında bilgi alabilirsiniz.

 • Tümü
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • Z
Tahkim
Tarsim
Tazminat
Tazminat Talebi
Teknik Faiz
Teminat
Tenezzüh Teknesi
Tenzili Muafiyet

Sigorta muafiyetleri mülk, kaza ve sağlık sigortası gibi ürünlerde ortak bir bölümdür. Sigorta şirketleri muafiyet ile herhangi bir hak talebinin maliyetini paylaşır. Tipik olarak, poliçenin muafiyet oranı ne kadar yüksekse yıllık veya aylık prim ödemeleri o kadar düşük olur. Genel olarak ister otomobil ister ev veya sağlık sigortası olsun, tenzili muafiyet miktarı yüksek bir poliçe, daha düşük muafiyetlere sahip bir poliçeden daha uygun fiyatlara mal olur.

Tenzili Muafiyet Nedir?

Tenzili muafiyet, sigorta şirketinin maliyetlerin bir kısmını veya tamamını ödemeye başlamadan önce, sigortalının her yıl veya olay başına harcaması gereken belirli bir tutardır. Muafiyetler, aynı zamanda, sigorta şirketlerinin çok büyük veya biriken çok sayıdaki küçük hak taleplerinin neden olduğu finansal strese karşı tampon görevi görür. Sigorta şirketlerinin poliçe sahipleriyle risk maliyetlerini paylaşmasına yardımcı olur. Bununla birlikte şirketlerin tenzili muafiyeti kullanmalarının başlıca iki nedeni, finansal istikrar sağlamak ve ahlaki tehlikelerden korunmaktır.

Finansal İstikrar

Sigorta poliçelerinde sigorta şirketi açısından bir mali istikrar ölçüsü sağlamak için muafiyetler kullanılır. Düzgün yapılandırılmış bir sigorta poliçesi, yıkıcı kayıplara karşı koruma sağlar. Tenzili muafiyet herhangi bir minimum kayıp ile gerçekten yüksek bir kayıp arasında bir tampon sağlar. Örneğin, bir sigorta poliçesi tenzili muafiyet koşullarına sahip olmadığında, teminat miktarı ne olursa olsun, her küçük tazminat talebinin maliyeti sigortacının sorumluluğunda olur. Bu durum, çok fazla sayıda talep yaratır ve poliçelerin maliyetlerini artırır. Ayrıca sigorta şirketlerinin, poliçe sahiplerinden kaynaklanan ciddi kayıplara uygun şekilde yanıt vermesini zorlaştırabilir.

Ahlaki Tehlikeler

Muafiyetler, ahlaki tehlikelerin davranışsal riskini azaltmaya yardımcı olur. Ahlaki tehlike, bir poliçe sahibinin iyi niyetle hareket etmemesi riskidir. Sigorta poliçeleri poliçe sahiplerini kayıplardan korur. Bu nedenle doğal bir ahlaki tehlike olarak sigortalı taraf, mali sonuçlara katlanmak zorunda kalmadan riskli davranışlarda bulunabilir. Örneğin, sürücülerin kasko sigortası varsa, hasar ve hırsızlığa karşı sigortalı oldukları için dikkatsiz bir şekilde araç kullanma veya tehlikeli bir bölgede araçlarını gözetimsiz bırakma eğilimine sahip olabilirler. Tenzili muafiyet bu riski azaltır, çünkü maliyetlerin bir kısmından poliçe sahibi sorumludur. Gerçekte muafiyetler, sigortacının ve sigortalının menfaatlerini dengelemeye hizmet eder, böylece her iki taraf da yıkıcı zarar riskini azaltmaya çalışır.

Tramer
Trete
Tretin