Mebdei

Yaklaşık 150 adet terimden oluşan sigorta sözlüğünü kullanarak merak ettiğiniz tüm içerikler hakkında bilgi alabilirsiniz.

 • Tümü
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • Z
Maluliyet
Matbu
Mebdei

Mebde ifadesi, Arapçada “başlangıç” anlamına gelir. Hukuk dilinden sigortacılığa geçmiş kavramlar arasında yer alan “mebdei” ifadesi ise “başlangıcı, başladığı tarih” anlamında kullanılır. Sigorta poliçelerinin başlangıç tarihlerini ifade etmek için kullanılan “mebdei” bilgisi, sigorta işlemlerinin doğru yapılabilmesi ve tazminat kazanımlarının sağlıklı bir şekilde hesaplanabilmesi açısından büyük önem taşır.

Mebdei Nedir?

Mebdei ifadesi, sigorta poliçesi üzerine yazıldığında “poliçenin başladığı tarih” anlamına gelir. Sigortanın başlangıç tarihinin net olarak belirlenmesi, tazminatların hesaplanması ve sigorta kapsamında doğacak hakların saptanması için son derece önemlidir. Mebdei, yani başlangıcı belirtilmemiş poliçeler, eksik düzenlenmiş kabul edilir ve bu durum da çeşitli yasal problemler doğurur. Başlangıç tarihi belirtilmemiş sigorta sözleşmeleri, hem sigortalı hem de sigortacı açısından çeşitli sorunlara yol açar ve kanunlar karşısında çözülmeye çalışır.

Mebdei Bilgisi Ne İşe Yarar?

Sigorta poliçelerinde “mebdei” bilgisinin bulunması, aşağıdaki faydaları sağlayarak sigorta poliçesinin takip edilmesini kolaylaştırır.

 • Sözleşmelerde yer alan “mebdei” bilgisi, sigorta ettiren kişinin sigorta prim ödemelerini hangi tarihlerde yapacağının belirlenmesini sağlar.
 • “Mebdei” bilgisi, sigorta süresinin ne zaman dolacağını da ortaya koyar. Örneğin bir yıllık sigorta poliçesinin sona erdiği tarihin saptanması için, orijinal sözleşmede “mebdei” bilgisinin net olarak bulunması gerekir.
 • Sigorta anlaşmalarında bulunan “mebdei” ifadesi, sigortalının teminat kapsamına giren zararlarının sigorta tarafından karşılanıp karşılanmayacağının anlaşılmasını da kolaylaştırır. Sigorta poliçeleri, süreleri dolduktan sonra geçersiz hâle gelir ve teminat altındaki bir zarar yaşansa dahi sigorta şirketinin sorumluluğu sona erdiği için herhangi bir ödeme yapılmaz. Mebdei bilgisi, bu noktada devreye girer ve sigorta şirketinin yükümlü olup olmadığının anlaşılmasında kullanılır.
 • Bazı sigorta poliçeleri, uzatılmaları durumunda sigortalıya çeşitli avantajlar ve indirimler sunar. Mebdei bilgisi, bu avantajları kullanma zamanının gelip gelmediğinin anlaşılmasında da fayda sağlar.

Mebdei Bilgisi Olmazsa Ne Yapılır?

Sigorta poliçelerinde “mebdei”, yani “başlangıcı” bilgisinin olması yasal bir zorunluluktur. Bu bilginin resmi evraklara işlenmemesi, sigortacının ciddi bir kusur işlediği ve hata yaptığı anlamına gelir. Mebdei bilgisinin unutulması çok nadir rastlanan bir durum olsa da kanunda karşılığı bulunan bir olumsuzluktur. Sözleşmelerde bu bilginin olmaması, her iki tarafın da yükümlülüklerinin ve haklarının ortadan kalktığı anlamına gelmez. Sözleşmenin ıslak imzalı olması ve tarihi hakkındaki hükümlerin geçerliliğini koruması, başlangıç tarihiyle ilgili ihtilafların kanunlar karşısında ve yasal merciler tarafından çözülmesini zorunlu hâle getirir. Yasal işlemler sonucunda sözleşme için başlangıç tarihi belirlenir ve her iki tarafın hak ve yükümlülükleri bu tarihe göre uygulanır.

Meriyet
Mini Onarım
Mortalite Tabloları
Muaf
Muallak
Mücbir Sebep
Müşterek Avarya
Mutabakat
Muvakkat