Mutabakat

Yaklaşık 150 adet terimden oluşan sigorta sözlüğünü kullanarak merak ettiğiniz tüm içerikler hakkında bilgi alabilirsiniz.

 • Tümü
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • Z
Maluliyet
Matbu
Mebdei
Meriyet
Mini Onarım
Mortalite Tabloları
Muaf
Muallak
Mücbir Sebep
Müşterek Avarya
Mutabakat

Mutabakat, poliçe imzalanma safhasında sigorta ettirenle sigorta eden tarafların anlaşmaya varması anlamına gelir. Gayrimenkul, konut, araç ve ürün gibi varlıkların sigortalanması esnasında mutabakata varılırsa, imzalanan poliçeye “mutabakatlı poliçe” ismi verilir. Mutabakatlı poliçe imzalanması durumunda sigortalanan mal ya da aracın tam ziyaya uğraması, yani kullanılamaz hâle gelmesi durumu da sigorta teminatı altına alınır.

Mutabakat Nedir?

“Anlaşma” anlamına gelen mutabakat ifadesi, sigortacılıkta poliçeleri güçlendiren ve teminat kapsamını genişleten anlaşma işlemini tanımlamak için kullanılır. Mutabakatlı poliçe imzalanması durumunda sigorta paketi sigortalıya daha geniş haklar ve avantajlar sağlar. Taraflar arasında mutabakata varılması için, ilk olarak sigortalanacak ürünün mutabakat değerinin ve tam ziya koşullarının belirlenmesi gerekir. Mutabakat değerinin belirlenmesi için, aşağıdaki adımlar atılır:

 • Sigortalanacak ürün, uzmanlar tarafından incelenir ve sigorta yapıldığı tarihteki değeri saptanır.
 • Sigortacı ve sigortalı, ürünün sigorta başlangıç tarihindeki değeri üzerinde görüş birliğine varmalıdır. İki taraftan birinin mutabakat değerini onaylamaması durumunda değer tespit işlemlerine geri dönülür.
 • Her iki tarafın da sigortalanacak ürünün değeri hakkında hemfikir olması durumunda mutabakat sağlanır ve sigorta poliçesi hazırlanır.

Tam ziya durumunun koşulları ise şöyledir:

 • Sigortalanan ürünün tamamen zarar görmesi ve tam değer kaybına uğraması
 • Sigortalı ürün içindeki diğer değerli varlıkların zarar görmesi
 • Sigortalının bu zararlar sebebiyle maddi kayba uğraması

Mutabakatın Avantajları Nelerdir?

Mutabakat işlemi, sigortalı tarafın haklarını ve avantajlarını genişletir ve sigortalanan ürünün daha etkili bir şekilde korunmasını sağlar. Mutabakatlı poliçeler sayesinde sigortalılar aşağıdaki avantajlardan yararlanabilir.

 • Nakliyat sigortalarında mutabakatlı poliçeye başvurulması, hem nakliye işleminin gerçekleştirildiği aracı hem de taşınan ürünleri korur ve bu sayede olası zarar durumlarında nakliyeci tarafın maddi kayıp yaşamasını önler.
 • Mutabakatlı sigorta, piyasa koşullarından olumsuz yönde etkilenilmesini engeller. Sigortalattığınız ürünler, zamanla değer kaybetse bile zarar durumunda ilk günkü değerlerinden işlem görür.
 • Konut sigortanızı mutabakatlı yapmanız durumunda yangın, yıkılma gibi büyük etkili durumlarda hem evinizin hem de eşyalarınızın maddi değeri kadar tazminat elde etme şansınız bulunur.
 • Mutabakatlı sigortalar, kayıp riskini de karşıladığı için ticari işlemleriniz esnasında mallarınızın çalınması, kaçırılması, kaybolması gibi durumlar yaşamanız hâlinde sigortanızdan tazminat alabilmenize yardımcı olur.
 • Tam ziya durumunda sigortalıya ödenecek tazminatın en baştan belirlenmesi, proporsiyonla karşılaşmanızın önüne geçer ve tazminat kesintisi yaşamanızı engeller.
 • Mutabakatlı poliçe işlemi, sigorta sahtekârlıklarının önlenmesi ve kötü niyetli işlemlerin durdurulması açısından da etkilidir. Hem sigortacının hem de sigortalının haklarını koruyan işlem, tarafların birbirine olan güvenini de artırır.
Muvakkat