Sigorta Eksperi

Yaklaşık 150 adet terimden oluşan sigorta sözlüğünü kullanarak merak ettiğiniz tüm içerikler hakkında bilgi alabilirsiniz.

 • Tümü
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • Z
SBGM/SBM
Sedan
Sesyon
Seyahat Sigortası
Seyrüsefer Sahası
Sigorta Eksperi

Eksper kelimesi dilimize, aslı Fransızca “expert” olan ve bilirkişi anlamına gelen yabancı menşeli isimden türetilerek yerleşmiştir. Herhangi bir konuda uzmanlığına başvurulan, bağımsız ve tarafsız kişilere teknik olarak bilirkişi/eksper unvanı verilmesi ise kanunlara ve yönetmeliklere dayandırılarak gerçekleşir.

Sigorta Eksperi Nedir?

Ülkemizde sigorta şirketlerinin, bilirkişi sıfatı ile uzmanlığına başvurarak çeşitli konularda değerlendirme raporları talep ettiği kişilere verilen unvan “sigorta eksperi” olarak geçer. Sigorta şirketleri, ana faaliyet konuları gereği, ödenen prim karşılığında taşınan riskleri iki taraflı sözleşmelere istinaden üstlenir. Müşteri ile aralarında yaptıkları ve risk transferinin gerçekleştiği sözleşmeler ise sigorta türlerinin aslını oluşturan sigorta poliçeleridir. Sigorta eksperlerine duyulan ihtiyaç, işin doğası gereği poliçe düzenlenmeden önce olabileceği gibi, poliçe düzenlenip riziko gerçekleştikten sonra da olabilir.

Sigorta Eksperi Ne Demektir?

Sigorta eksperleri, taşıdıkları riskler itibarıyla maddi karşılığı korunmak istenen menkul ve gayrimenkul kıymetlerin değerlerini tespit eden, bu değere atıfta bulunarak risk gerçekleştiğinde hasar tespiti yapmakla görevlendirilen kişilerdir. Sigorta eksperlerinin en önemli özellikleri bağımsız ve tarafsız olmalarıdır. Sigorta eksperlerinin değer tespit çalışmaları;

 • Gayrimenkul ekspertizi,
 • Resim ve heykel gibi sanatsal objelerin değer tespiti,
 • Mücevher ve benzeri eşyaların ekspertizi,
 • Antika eşya ve objelerin kıymet tespitini kapsar.

Sigorta eksperi, yukarıda sayılan konularda ön ekspertiz yaparak mutabakatlı kıymet tespit raporları, diğer bir deyişle ekspertiz raporları hazırlar. Ülkemizde ekspertiz raporlarına en sık başvurulan durumlar konut sigortalarını kapsar.

Sigorta eksperlerinin risk oluştuktan sonra yaptıkları risk ve hasar tespit çalışmaları ise;

 • Hasar ve kayıp miktarının tespiti,
 • Nedenlerin değerlendirilmesi,
 • Hasarın niteliklerinin belirlenmesi,
 • Elde edilen bilgilere ve tespitlere göre kıymet kaybının tespitinin yapılması,
 • Hasar gözetimi sonucu değerlendirme raporunun tamamlanmasını kapsar.

Risk gerçekleştikten sonra hasar tespiti yapılması gereken en yaygın durumlar daha çok  kasko ve konut sigortalarında ortaya çıkar.

Sigorta Eksperi Nasıl Olunur?

Ülkemizde sigorta eksperi olabilmek için, Hazine Müsteşarlığının açtığı eksperlik kurslarına katılmak ve kursu başarı ile tamamlamak gerekir. Üç ay süren kursu tamamlayan ve başarılı bulunan kursiyerler, başvurdukları branşta eksperlik sertifikası almaya hak kazanır. Eksperlik kurslarına kabul edilmek için aşağıda sıralanan şartları taşımak zorunludur.

 • İflas etmemiş olmamak,
 • Konkordato ilan etmemiş olmamak,
 • Kara yolları taşıt araçları eksperliği için minimum iki yıllık yükseköğretim kurumu mezunu,
 • Diğer branşlarda eksperlik yapabilmek içinse minimum dört yıllık yükseköğretim kurumu mezunu olma şartı aranır.

Kazalar başta olmak üzere deprem, yangın ve benzeri doğal afetlerden dolayı hasar gören, sigortalattığınız gayrimenkul, menkul ve diğer kıymetlerinizi vakit kaybetmeden sigorta şirketine bildirmeniz gerekir.

Sigorta/Sigortası
Sorumluluk Sigortası
Sovtaj Bedeli
Sovtaj/E-Sovtaj
Suhunet
Sürprim