Hayat Sigortası

Yaklaşık 150 adet terimden oluşan sigorta sözlüğünü kullanarak merak ettiğiniz tüm içerikler hakkında bilgi alabilirsiniz.

 • Tümü
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • Z
Halefiyet
Hamule Senedi
Hasar
Havacılık Sigortaları
Hayat Sigortası

Ülkemizde uygulanan en eski sigorta branşlarından biri olan hayat sigortası; isminden de anlaşılacağı üzere beklenmedik durumlar ile karşılaşıldığında sigorta edilen kişiye veya mirasçılarına maddi destek sağlamak üzere düzenlenen poliçe türleri kapsamında yer alır.

Hayat Sigortası Ne Demektir?

Daha çok bankalardan kullanılan krediler nedeni ile bilinirliği artan hayat sigortası poliçeleri, geniş teminat kapsamına sahip olmalarına rağmen bireysel emeklilik veya sağlık sigortası kapsamında değerlendirilmez. Bir tür birikim sigortası olarak da tanımlanan hayat poliçeleri; vefat, geçici iş kaybı, sakatlık, kaza ve hastalıklar nedeni ile oluşabilecek maddi kayıpları telafi etmeye yaradıkları gibi eğer poliçede belirtildiyse sözleşme süresinin dolması ile toplu ödeme de alınabilen finansal enstrümanlar arasında yer alır.

Hayat Sigortası Nedir?

Hayat sigortası poliçeleri sigorta şirketleri tarafından belirli bir prim karşılığında düzenlenir. Her poliçenin sözleşme ile belirlenen yasal bir süresi vardır. Bu süre içerisinde gerçekleşme olasılığı bulunan bir dizi riski teminat kapsamına alır. Ülkemizde düzenlenen hayat sigortaları farklı özelliklere sahip olmakla birlikte, poliçelerin kapsayabileceği teminatlar;

 • Kaza, hastalık veya doğal yollardan vefat durumunda toplu ödeme,
 • Kaza, hastalık, sakatlık vb. durumlarda iş kaybı nedeni ile oluşacak maddi zararları telafi etme,
 • Kaza ve hastalıklar esnasında tıbbi giderlerin bir kısmının karşılanması,
 • İstem dışı işsizlik durumunda kredi, kredi kartı vb. borçların ödenmesi,
 • Kritik hastalıklara karşı maddi güvence ve tedavilerin karşılanması,
 • Kaza, hastalık ve istem dışı işsizlik gibi durumlarda gündelik tazminat ödenmesi
 • Poliçede belirtilen süre sonunda olası risklerin gerçekleşmemesi üzerine birikimlerin toplu olarak ödenmesidir.

Kimler Hayat Sigortası Yaptırabilir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı herkes hayat sigortası yaptırabilir. Birikimli hayat sigortası, ferdi kaza sigortası, kritik hastalıklar sigortası ve istem dışı işsizlik sigortası gibi farklı alt branşları olan hayat sigortaları, teminatların kapsamına göre ön koşullar içerebilir. Yaş sınırı ve sağlık durumu bunlar arasında en yaygın olan koşullardır.

Hayat Sigortası Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Hayat sigortası poliçeleri hakkında bilmeniz gereken diğer hususlar ise aşağıdaki gibidir;

 • Arzu ettiğiniz herkese hayat sigortası yaptırabilirsiniz. Lehdarın sigortalattığı kişi ile maddi ve manevi çıkarının olması aranan şartlar arasında yer alır.
 • İstediğiniz sayıda hayat sigortası poliçesine sahip olabilirsiniz. Bazı özel durumlarda birden fazla sigortaya sahip olmak tedavi masraflarının karşılanması ile ilgili teminatları kapsam dışı bırakabilir.
 • Hayat sigortaları, kapsamlarına bağlı olarak riskin gerçekleşmesi sonucunda sona erer. Tek istisnası birikimli sigortalar olup, başlangıçta belirlenen sürenin sonunda risk gerçekleşmese bile lehdara toplu ödeme yapılarak poliçe sona erdirilir.
 • Hayat sigortaları deprem, yanardağ patlaması, terör hareketleri, savaş ve intihar gibi durumları kapsamaz.


Hükmi Tam Ziya
Hususi Avarya