Tazminat Talebi

Yaklaşık 150 adet terimden oluşan sigorta sözlüğünü kullanarak merak ettiğiniz tüm içerikler hakkında bilgi alabilirsiniz.

 • Tümü
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • Z
Tahkim
Tarsim
Tazminat
Tazminat Talebi

Risklere karşı maddi kayıpları minimuma indirmek için satın alınan sigorta poliçeleri, riziko gerçekleştiğinde sigortalıya tazmin talebinde bulunma hakkı verir. Tazminat talebi olarak bilinen tazmin hakkı, sigorta poliçelerinin doğası gereği riziko gerçekleştiğinde ortaya çıkar.

Tazminat Talebi Nedir?

Hangi branş altında düzenlenirse düzenlensin, tüm sigorta poliçelerinin birleştiği ortak özellikleri vardır. Bunlardan en belirgin olanları, her poliçenin bir vadesinin olması ve riziko gerçekleştiğinde tazminat hakkı doğmasıdır. Poliçede belirlenen koşullar çerçevesinde sigortalının sigorta şirketine başvurması ile başlayan tazminat süreci, istenen evrakların tamamlanması ve akabinde sigorta şirketinin incelemelerini tamamlaması ile sonuçlandırılır.

Tazminat Talebi Ne Demektir?

Sigorta şirketlerinin düzenledikleri poliçelerden dolayı yerine getirmek zorunda oldukları yükümlülükleri ifade eden tazminat talebi, sigortalının poliçeden doğan haklarını temsil eder. Her bir sigorta poliçesi, sigorta ettiren ve sigorta şirketi arasındaki ikili anlaşmayı içerir. Riskin transferi anlamına gelen sigorta poliçeleri karşılığında sigorta şirketleri, belirli risklerin gerçekleşmesi halinde karşı tarafın maddi kayıp ve hasarlarını, sözleşmede belirlenen çerçeve dahilinde nakden ve defaten ödeyeceğini taahhüt eder.

Sigortadan doğan alacak hakları sözleşmenin içeriğine göre hesaplanır. Tazminat hakkının sınırları her poliçede önceden belirlenerek çizilir. Kasko, konut, sağlık sigortası ve hayat sigortalarında riskin gerçekleşmesi durumunda ödenecek tutarlar poliçe üzerinde kalem kalem belirtilir. Bazı durumlarda tüm ödemelerin toplamının geçemeyeceği bir üst limit tanımlanması da mümkündür.

Tazminat Talebi Süreci Nasıl İşler?

Sigorta branşlarına göre farklılık gösteren evrak bürokrasisine rağmen işleyişin ortak özellikleri daha fazladır. Bunlar;

 • Riziko gerçekleştiği andan itibaren vakit kaybetmeden resmi kanallar aracılığı ile sigorta şirketine ulaşılarak bilgi verilmesi gerekir.
 • Resmi kanallar çoğu zaman; acente, çağrı merkezi ve çevrim içi yardım merkezidir.
 • Sigorta şirketi tarafından bildirimi yapılan yönlendirmeler doğrultusunda hareket etmek sigortalının yükümlülüğüdür.
 • İstenen evrakları zamanında ve eksiksiz bir biçimde temin ederek posta, kurye, online veya elden sigorta şirketine ulaştırmak gene sigortalının yükümlülüğü olarak kabul edilir.
 • Evraklar sigorta şirketine ulaştıktan sonra gerekli incelemeleri başlatarak poliçede beyan edilen süreler dahilinde tazminat talebini neticelendirmek ise sigorta şirketinin yükümlülüğüdür.
 • Uyuşmazlıkların yaşandığı durumlarda tahkim yolu açık olup sigortalı gerekli şartlar oluştuktan sonra Tahkim Komisyonu’na başvurabilir.
 • Tazminat talebinin sigorta şirketi tarafından reddedilmemesi için primlerin zamanında ve eksiksiz ödenmesi gerekir. Aksi durumlarda sigorta poliçesi geçerliliğini yitirmiş olacağından tazminat hakkı da doğmamış kabul edilir.
 • Sahte evrak, üzerinde oynanmış belge ve dokümanlar sigortalının tazminat talebinin reddedilmesine neden olur.

Sigorta şirketlerinin internet sayfalarında sağlık sigortası, kasko sigortası, konut sigortası ve diğer branşların tazminat talep formlarına ulaşabilir, istenen evraklar konusunda bilgi edinerek işlemlerinizi hızlandırabilirsiniz.

Teknik Faiz
Teminat
Tenezzüh Teknesi
Tenzili Muafiyet
Tramer
Trete
Tretin