Daini Mürtehin Şerhi

Yaklaşık 150 adet terimden oluşan sigorta sözlüğünü kullanarak merak ettiğiniz tüm içerikler hakkında bilgi alabilirsiniz.

 • Tümü
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • Z
Daini Mürtehin Şerhi

Daini Mürtehin Şerhi Nedir?

Daini mürtehin, çok fazla bilinmeyen bir kavramdır. Kelime anlamları değerlendirildiğinde dain “alacaklı”, mürtehin ise “rehin” anlamındadır. Daini mürtehin, bir riskin ortaya çıkması halinde alacaklının haklarını korumak amacıyla uygulanan bir prosedürdür.

Daini Mürtehinin Amacı Nedir?

Daini mürtehinin amacı, alacaklının teminat altına alınmasını sağlamaktır. Bu durumu bir örnekle açıklamak gerekirse; banka kredisi aracılığı ile bir otomobil almak ve araca kasko yaptırmak isterseniz, poliçe üzerindeki finans kurumunun “rehinli alacaklı” olarak gösterildiğine tanık olursunuz. Aslında bu durum kredi veren banka tarafından talep edilen bir prosedürdür. Böyle bir durumda taşınır bir mal olan aracınıza ilgili yasalar gereğince menkul rehini uygulanır. Aracınızla ilgili tüm tarafların menfaatleri, sigorta sözleşmesi yapılarak güvence altına alınmalıdır. Böyle bir durumda iki farklı yol izlenebilir. Bunlardan ilki, araç sahibinin araç üzerinde bulunan menfaatlerini sigortalatmasıdır. İkinci yol ise rehinli alacağı bulunan kişinin aracını, alacak miktarı kadar sigortalatmasıdır.

Aracın değer kaybetmesi halinde veya alınacak tutarın aracın satış bedelinden tahsil edilme durumu söz konusu değilse, ödenmesi gereken zorunlu sigorta tazminatı, rehinli alacaklı olan kişinin alacağı sigortalı aracın yerine geçirilir. Daini mürtehin, aynı zamanda ev alırken yapılan konut sigortalarında da uygulanabilir.

Daini Mürtehin Nasıl Kaldırılır?

Herhangi bir nedenden dolayı kredi çektikten sonrası “rehinli alacaklı” konumunda bulunan bankanıza, kredinizin son taksitini ödeyene kadar rehin durumu kaldırılmaz. Bütün borcunuzu ödedikten sonra daini mürtehin iptali anlamına gelen konut veya taşıt rehin kaldırma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bu işlem için mutlaka bankanızın şubesini ziyaret etmeniz gerekir.

Banka Rehininin Kaldırıldığı Nasıl Öğrenilebilir?

Aracınızın veya konutunuzun üzerindeki banka rehinin kaldırıldığından emin olmanız gerekir. Bunu öğrenmek için e-devlet sistemini kullanabilirsiniz. Sistem üzerinde yer alan “Adıma Tescil Araç Sorgulama” sayfasını ziyaret ederek rehinin kaldırılma durumunu sorgulayabilirsiniz. Böylece rehin durumunuzun aktif ya da pasif olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

Riskli Durumlarda Ortaya Çıkan Sonuçlar Nelerdir?

Riskli durumlar ortaya çıktığında sigorta şirketiniz tarafından kredinizin ödenmemiş kısmı, daini mürtehine tazminat şeklinde gerçekleştirilir. Daini mürtehine ödenmesi gereken tazminat tutarı, bazen kredi borcunuzdan daha yüksek çıkabilir. Risk ortaya çıktığında henüz ödenmemiş ve koruma altına alınması gereken kredi tutarları var ise fazla borç ortaya çıkabilir. Böyle durumlarda daini mürtehin, sigorta firması tarafından kendisine ödenmiş olan tazminatın fazlalık kısmı hakkında yasal varislere bilgilendirme yapmak zorundadır.

Son olarak, ortaya çıkan tazminatın daini mürtehine ait olan kısmı dışında kalan tutarlarda yasal varisler için farklı pay miktarları belirlenmiş olabilir. Fakat önceden bu kişiler için herhangi bir pay belirleme durumu yoksa, tüm yasal varisler eşit oranlarda hak sahibi kabul edilir.

Dar Kasko
DASK
Dispeç