Kısmi Hasar

Yaklaşık 150 adet terimden oluşan sigorta sözlüğünü kullanarak merak ettiğiniz tüm içerikler hakkında bilgi alabilirsiniz.

 • Tümü
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • Z
Kapsam
Kaza Sigortası
Kısmi Hasar

Kısmi hasar, sigorta kapsamında yer alan bir gayrimenkul, mal ya da taşıtın sigorta poliçesinde belirtilen koşullar dahilinde onarılabilecek seviyede hasar görmesi durumunu tanımlar. Kısmi hasar durumlarında sigorta konusu olan mal, araç, eşya ya da gayrimenkul, ekonomik değerini tamamen yitirmez ve onarım masrafları sigorta poliçesinde belirlenen teminatlardan düşük olursa tamirat yoluna gidilir.

Kısmi Hasar Nedir?

Kısmi hasar, maddi değeri bulunan ve bu yüzden sigortalanan gayrimenkul, mal, eşya ya da aracın çeşitli durumlar sebebiyle zarar görmesiyle oluşur. Kısmi hasar durumlarında sigortalanan nesne tamamen kullanılamaz hâle gelmez. Trafik kazası sonucunda otomobilde tamiratla giderilebilecek kadar hasar oluşması, deprem sonucunda bir binanın yüzeyinde çatlaklar ve dökülmeler oluşması gibi durumlar, kısmi hasar kapsamına girer. Kısmi hasar içeren sigorta türleri ise şöyledir:

 • Ferdi kaza sigortası
 • Ev sigortası
 • Eşya sigortası
 • Nakliyat sigortası
 • Sorumluluk sigortası

Kısmi Hasar Nasıl Belirlenir?

Sigorta kapsamında bulunan bina, taşıt, eşya ya da malın bir kaza sonucunda zarar görmesi durumunda hasar tespit çalışması yapılır. Bu çalışmada sigortalı nesnenin tam mı yoksa kısmen mi hasar gördüğü konusuna özen gösterilir. Sigortalı nesneye kısmi hasar raporu verilebilmesi için, tamirat işlemleri için doğan masrafın sigorta poliçesinde belirtilen tamirat karşılama sınırlarının altında olması gerekir. Tamirat işlemlerine dair masrafların bu sınırların üstünde çıkması durumunda ise sigortalı gayrimenkul, araç, eşya ya da ürüne tam hasarlı raporu verilebilir.

Kısmi Hasar Teminatı Hangi Durumlarda Ödenir?

Kısmi hasar oluşması durumlarında sigortalı, sigorta şirketinden tazminat alma hakkı kazanır. Bu hakkın doğması için, sigorta poliçesi kapsamında belirtilen şartların yerine gelmiş olması beklenir. Örneğin Ferdi Kaza Sigortası kapsamında değerlendirilecek hasarın, sigorta şartlarında belirtilmiş bir kaza türü sonucunda doğması gerekir. Sorumluluk sigortası kapsamında incelenecek hasarın ise sigortalının bilmeden yol açtığı bir durum sebebiyle gerçekleşmiş olması zorunludur. Aşağıdaki hallerde ise sigortalı ürünlerde kısmi hasar oluşsa bile sigorta şirketi tarafından herhangi bir tazminat ödemesi yapılmaz.

 • Sigortalının kanuni eylemler içindeyken sigortalı ürün üzerinde kısmi hasara yol açması
 • Sigortalı nesnede oluşan hasarın sigorta kapsamına girmeyen bir kaza ya da eylem sonucunda oluşması
 • Sigortalının sigorta edilmiş olan ürüne tazminat kazanma amacıyla bile isteye hasar vermesi
 • Kısmi hasarın sigorta poliçesinde belirtilmiş olan yüksek riskli durumlar ya da istisnai eylemler sonucunda oluşması

Eğer sigortalı ürününüz sigorta poliçesinde geçerli sayılan durumlar sonucunda hasar gördüyse acentenize başvurarak kısmi hasar tespiti yaptırabilir ve poliçenizde belirtilen tazminat ödemesini kısa sürede alabilirsiniz.

Kloz
Konservasyon
Konşimento
Kotpar
Kuvertür