İstihsal

Yaklaşık 150 adet terimden oluşan sigorta sözlüğünü kullanarak merak ettiğiniz tüm içerikler hakkında bilgi alabilirsiniz.

 • Tümü
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • Z
İbraname
İcmal
İhtarname
İkame
İkraz
İndikatif
İstihsal

Sigorta acenteleri , sigorta şirketleri tarafından poliçe satışını yapmak için yetkilendirilmiş temsilcilerdir. Acentelerin temel gelir kaynaklarını, sigortalılara sattıkları poliçeler oluşturur. Sigorta şirketine, sigorta türüne ve sigorta değerine göre acenteler, satışını yaptıkları poliçeler üzerinden komisyon alır.

Sigorta Primi Nedir?

Sigorta primi, sigorta poliçesi için ödenen para miktarıdır. Tüm poliçe türleri için prim ödemesi yapılır. Primin ödenmemesi, poliçenin feshedilmesi ve teminat kaybı ile sonuçlanır. Sigorta priminin miktarı sigortanın sağladığı güvencelerin kapsamı, sigortalının yaşı, yaşadığı yer ve geçmişteki olaylar (trafik sicil kaydı ya da sağlık öyküsü) gibi risk faktörlerine göre belirlenir. Sigorta şirketleri ürüne göre farklı seçenekler sunar. Sigortalı ne kadar fazla teminat alırsa ya da ne kadar kapsamlı bir teminat seçerse, sigorta primi o kadar yüksek olur. Sigorta primi hesabında risk ve birikim primlerinin yan sıra gider payları ve aracı komisyonları da dikkate alınır. Poliçe türüne göre iştira (satın alma, tenzil (dondurma) ve ikraz (ödünç alma) gibi özel şartların da dahil edildiği, istatiksel verilerin yoğun olarak kullanıldığı bir hesaplama sistemi sonucunda, kişiye özel prim oranları belirlenir. Her birey farklı risk seviyelerine sahip olduğundan, aynı sigorta ürünü için ödenmesi gereken primler ve istihsal masrafları da farklılık gösterir.

İstihsal Nedir?

İstihsalin kelime anlamı üretim olup acentelerin, sigorta şirketi adına satışını yaptıkları poliçelerin üretimine karşılık olarak ödenen aracı komisyona istihsal ya da üretim masrafı denir. Özel bazı sigorta türleri hariç olmak üzere, aracı komisyonun ne kadar olacağına dair bir yasal sınırlandırma yoktur. İstihsal masrafı ya da aracı komisyonu, risk primleri ve gider paylarıyla birlikte tarife primlerinin hesaplanmasında dikkate alınır. Aracı komisyonu, sigorta türüne ve yönetmeliklere göre sigortalıya ya da sigorta ettirene belirli bir oran dahilinde yansıtılabilir. Örneğin hayat sigortaları için bu oran en fazla %10’dur. Bireysel ya da diğer grup sigorta ürünleri için bu oran tek prim ödemeleri için % 15, diğer durumlarda ise %20 ile sınırlandırılmıştır.

Sigorta Acentesi Aracı Komisyonu Oranları

Sigortanın türüne bağlı olarak tahakkuk ettirilen komisyon bedeli, sigorta şirket ve sigorta acentesi arasında serbest olarak belirlenir. Acente sözleşmesinde komisyon genel hatlarıyla yer alır. Ek komisyonlar ve diğer hususlar gibi sözleşmede yer almayan bölümlerin, sigorta şirketleri tarafından yönetmelikle belirlenen şekilde acentelere duyurusu yapılır. Bununla birlikte özel mevzuatlara sahip ve komisyonlar konusunda özel hükümler içeren sigorta türlerinde, belirtilen komisyon oranları uygulanır. Acenteler, müşteri ilişkilerini geliştirmek ya da mevcut müşterilerini kaybetmemek için aracı komisyonu ya da istihsal masraflarından indirime gidebilir. Sigortacılıkta bu uygulamaya risturn adı verilir.

İstisna