Ordino

Yaklaşık 150 adet terimden oluşan sigorta sözlüğünü kullanarak merak ettiğiniz tüm içerikler hakkında bilgi alabilirsiniz.

 • Tümü
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • Z
Ordino

Bir poliçenin, ciro edilen kişiye ödenmesi amacıyla yazılan emir olan ordino, dış ticarette de belli anlamlara gelir. Dış ticarette ordino, bir tüccarın gümrükteki mallarını teslim alabilmesi için taşıyıcı firmadan aldığı havaledir. Bu havale yük konşimentosu karşılığında alınır.

Ordino Nedir?

Ordino kelimesi İtalyancadan dilimize gelmiştir ve Türkçe sözlükte 3 farklı anlamda kullanılır. Birinci anlamı “Bir poliçenin, arkasına ciro edilen kişiye ödenmesi amacıyla yazılan bir havale emri”dir. “Tüccarın, gelen malını gümrükten çekebilmesi için vakur kumpanyasından yük konşimentosu karşılığında verilen havale” ordinonun ikinci sözlük anlamıdır. Kelimenin üçüncü anlamı ise denizcilikle ilgili bir terimdir ve “Gemi adamlarını gemiye atama belgesi” şeklinde tanımlanır.

Yani ordino, hem denizcilik hem de sigortacılıkla ilgili bir terimdir. Sigortacılıkta ordino işlemi, tanımlara bakıldığında yalnızca deniz yollarıyla yapılan gümrükleme işlemlerini kapsar gibi görünür. Bu doğru değildir. Ordino, hem kara hem hava hem de deniz yollarıyla başka bir ülkeye giden malların gümrüklerden çekilmesi için hazırlanan bir poliçedir.

Ordino Verilince Ne Olur?

Ordino için öncelikle bir konşimentonun bulunması gerekir. Konşimento, teslim edilen mala karşılık olarak verilen bir alındı belgesidir. Konşimentoda yazılı malların tüccar tarafından gümrükten çekilmesi gerekir. Tüccar, bunun için öncelikle bir ordinoya ihtiyaç duyar. Bu malların çekilebilmesi için bir emir veya tebligat hazırlanır. Bu belgeye ordino adı verilir.

Ordino hazırlanınca tüccar, ordinosuyla birlikte gümrükten mallarını çekebilir. Ordinonun hazırlanması nakliye acentelerinin görevidir. Hazırlanan ordino kaptana, malı getiren kişiye veya sorumluya verilir. Teslim emri de denen ordino sayesinde mal sahibi, işlemlerinin tamamlanması için adım atar. Tüccar, gümrükteki mallarını eksiksiz bir şekilde yükledikten sonra mal sahibine konşimentosunu verir. Böylece alındı işlemleri tamamlanır.

Konşimentonun İbrazı

Ordino, 1615 sayılı Eski Gümrük Kanununa göre, konşimentoya karşılık eşyanın çekilmesini sağlayan belge veya talimattır, ancak 2000 yılında yeni bir kanun yürürlüğe girmiştir. 4458 sayılı Türk Gümrük Mevzuatına göre ordino kaldırılmıştır. Ordino kelimesi yerine “Konşimentonun ibrazı” esasına dayanan bir sistem getirilmiştir.

Kısacası ordino, gümrük işlemlerinde tüccarın veya mal sahibinin mallarını konşimentoda yazana göre alabilmesini sağlayan bir tür yazılı emirdir.