Sesyon

Yaklaşık 150 adet terimden oluşan sigorta sözlüğünü kullanarak merak ettiğiniz tüm içerikler hakkında bilgi alabilirsiniz.

 • Tümü
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • Z
SBGM/SBM
Sedan
Sesyon

Sigorta sektörünün temel ilkesi, bir tarafın meydana gelebilecek belirli kayıpları ve sorumluluğu devretmek için diğerine ödeme yapmasına dayanan risk transferidir. Riskler bireyler arasında, bireylerden sigorta şirketlerine veya sigortacılardan reasürörlere aktarılabilir.

Sesyon Nedir?

Sigortacılık sektörünün temel iş modeli, riskin kabulü ve yönetimidir. Sigorta satın alırken, sigortacı ödeme karşılığında belirli bir kayıp veya kayıp için belirli bir tutara kadar poliçe hamilini tazmin etmeyi kabul eder. Bununla birlikte bazı riskler, sigorta şirketlerinin tek başına kaldıramayacağı kadar büyüktür. Reasürans burada devreye girer. Sigorta şirketleri çok fazla risk üstlenmekten kaçındıklarında, fazla riski reasürans şirketlerine devreder. Reasürans, sigorta şirketlerinin büyük ve yıkıcı olaylardan kaynaklanan hasarlarla ilişkili riskleri yönetmesine yardımcı olduğu için, genellikle "sigorta şirketleri için sigorta" olarak adlandırılır. Sesyon ya da devir, belirli bir ödeme karşılığında sigorta şirketinin ( sedan şirket) üstlendiği risk ve kayıpların sorumluluğunun reasüröre aktarılmasıdır. Örneğin, bir sigorta şirketi rutin olarak maksimum yükümlülüğünü 10 milyon TL ile sınırlayan poliçeler yazabilir. Ancak, daha yüksek maksimum tutarlar gerektiren poliçeler üstlenebilir ve ardından 10 milyon TL’yi aşan riskin geri kalanını bir reasüröre aktarabilir. Bu alt sözleşme genellikle büyük bir kayıp meydana gelirse devreye girer.

Sınırlı Reasürans Nedir?

Sınırlı reasürans, reasüröre sınırlı miktarda risk aktaran bir reasürans kategorisidir. Sigortacı, reasüröre daha az risk aktararak potansiyel talepleri için geleneksel reasüransa göre daha düşük bir maliyetle teminat alır. Riskin azaltılması, muhasebe veya finansal yöntemlerin yanı sıra riskin başka bir şirkete fiilen aktarılmasıyla sağlanır.

Sigorta şirketleri, sigorta poliçelerini yazarken üstlendikleri riski yaymak için sınırlı reasürans kullanır. Bir reasürans poliçesi, sigorta şirketinin bu riskin bir kısmını reasüröre devretmesine izin verir. Ancak, çoğu reasürans sözleşmesinin aksine, sınırlı bir reasürans sözleşmesi riski belirli bir zaman dilimine, genellikle birkaç yıla yayar. Sonlu reasürans satın alan sigorta şirketlerinin temel avantajı, gelecekteki potansiyel talepler için nispeten düşük bir maliyetle teminat almasıdır.

Sınırlı reasürans, birincil sigortacının veya sedan şirketin reasürörden veya üstlenici sigortacıdan satın aldığı reasüranstır. Reasürans, yalnızca belirli riskleri ve belirli koşulları kapsadığında sınırlı olur. Bu durumda reasürör, belirtilen koşullar karşılanmazsa birincil sigortacıya ödeme yapmaz. Örneğin sigorta şirketleri, sağlık, kaza, hayat ve seyahat sağlık sigortası gibi poliçe kapsamındaki tazminat taleplerinin belirli bir yüzdesine karşılık gelen bir talep rezervi ayırır. Ayrılan miktar ödemeleri yeterince karşılamadığında reasürör riski karşılar. Bu hüküm, reasürör için potansiyel riski sınırlar ve düşük risk, sedan şirket için daha uygun maliyetli bir reasürans politikası anlamına gelir.

Seyahat Sigortası
Seyrüsefer Sahası
Sigorta Eksperi
Sigorta/Sigortası
Sorumluluk Sigortası
Sovtaj Bedeli
Sovtaj/E-Sovtaj
Suhunet
Sürprim