Lehtar

Yaklaşık 150 adet terimden oluşan sigorta sözlüğünü kullanarak merak ettiğiniz tüm içerikler hakkında bilgi alabilirsiniz.

 • Tümü
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • Z
Lehtar

Lehtar, sigorta poliçeleri açısından sigortadan faydalanan kişiye işaret eder. Sigortayı yaptıran kişi lehtar sıfatı kazanabileceği gibi, bir başkası tarafından yaptırılan sigortadan, doğrudan veya dolaylı olarak faydalanan kişiler de lehtar sıfatı kazanabilir.

Lehtar Nedir?

Daha çok hayat sigortalarında görmeye alışkın olduğunuz lehtar kavramı, sigorta poliçesine konu olmasa bile rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortadan faydalanacak menfaattarları kapsar. Herhangi bir sigorta poliçesinde yer alan lehtar veya lehtarlar gerçek ya da tüzel kişiler olabilir. Ölüm teminatı, cenaze masrafları teminatı ve benzerlerini sunan hayat sigortası, sağlık sigortası ve emeklilik sigortalarında, sigorta ettiren kişiden lehtarı veya lehtarları belirlemesi istenir. Lehtarın belirlenmediği durumlarda, kanunen yasal varis olarak kabul edilen kişiler lehtar statüsünde değerlendirilir.

Lehtar Ne Demektir?

Kanunen varis olarak kabul edilen kişiler, aksi belirtilmediği sürece hayat sigortası poliçelerinin lehtarı olarak kabul edilir. Bir sigorta poliçesini yaptıran ile sigortalı kişi farklı olabileceği gibi, sigorta poliçesinin menfaattarı da ayrı bir kişi olabilir. Sigorta poliçelerinde ölüm durumunda toplu bir tazminatın ödenmesi söz konusu olduğunda devreye giren lehtar kavramı ise genel olarak aşağıda sıralanan özelliklere sahiptir.

 • Gerçek veya tüzel kişilik olması hususunda belirleyici bir kural veya kanun yok ise ikisi birden ya da ikisinden biri olabilir.
 • Poliçe üzerinde kanunen sınırlayıcı bir engel olmadığı sürece birden fazla lehtar belirlenebilir.
 • Birden fazla lehtarın belirlendiği durumlarda sigorta ettirenin, lehtarların payları konusunda bilgi vermesi talep edilir.
 • Birden fazla lehtarın söz konusu olduğu durumlarda payların oranları hakkında bilgi verilmemiş ise paylar eşit sayılır.
 • Sigorta poliçesi düzenlenirken lehtar bildirimi zorunlu değildir.
 • Lehtarlar poliçeye sonradan eklenebilir ve/veya değiştirilebilir.
 • Lehtar belirtilmeyen poliçelerde rizikonun gerçekleşmesi durumunda kanuni varisler menfaattar olarak kabul edilir.

Lehtar/Sigortalı Aynılığı Nedir?

Bazı sigorta poliçelerinde sigorta ettiren ile sigortalı farklı kişiler olabilir. Sigorta poliçesi bir ticari sözleşme olarak düşünüldüğünde, söz konusu sözleşmenin tarafları sigorta ettiren ve sigorta şirketidir. Sigortalı ise bu durumda lehtar olarak kabul edilir. Sigortanın prim ödemelerini yapmakla yükümlü olan taraf sigorta ettiren olduğu halde sigortadan faydalanan taraf sigortalı, diğer bir deyişle lehtar olan kişidir. Bu durum daha çok özel sağlık sigortalarında görülmektedir. Aile sağlık sigortaları kapsamında eşlerden birinin diğer tüm aile fertlerini sigortalatması uygulamada sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Poliçeye dair sigorta primlerinin ödenmesini sigorta ettiren taraf üstlenirken sigortadan faydalanacak olan kişiler adına sigorta poliçesi düzenlenen sigortalılar, yani lehtarlardır.

Lokavt