Seyrüsefer Sahası

Yaklaşık 150 adet terimden oluşan sigorta sözlüğünü kullanarak merak ettiğiniz tüm içerikler hakkında bilgi alabilirsiniz.

 • Tümü
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • Z
SBGM/SBM
Sedan
Sesyon
Seyahat Sigortası
Seyrüsefer Sahası

“Seyrüsefer sahası” sigortacılık işlemlerinde en çok dikkat edilmesi gereken detaylardan biridir. Aslen bir ulaşım terimi olan “seyrüsefer sahası”; havacılıkta, denizcilikte ya da kara yolculuklarında araçların hareket alanını tanımlar. Sigortacılıkta kullanılan “seyrüsefer sahası” ifadesi ise benzer bir anlama sahiptir. Sigortanın geçerli olacağı coğrafi sınırların belirlenmesinde kullanılan ifade, sigortacı ve sigortalının ortak kararıyla her türlü poliçede kullanılabilir.

Seyrüsefer Sahası Nedir?

Seyrüsefer sahası, sigorta poliçesinin sınırlarını ve koşullarını belirlemek için kullanılan kriterlerden biridir. Sigorta edilen kişinin ya da aracın hangi coğrafi sınırlar dahilinde sigorta kapsamında değerlendirileceğini belirten seyrüsefer sahası ifadesi, her türlü taşıt sigortasında mutlaka kullanılması gereken bir bilgidir. Kara taşıtlarının, hava taşıtlarının ve deniz taşıtlarının risk alınarak güvenli olmayan bölgelere sürülmesi ve bu bölgelerde yüksek risk teşkil eden tehlikeler sonucunda zarar görmesi gibi durumlarda tazminat ödenmesini önleyen seyrüsefer sahası, ihtiyaç durumunda bireysel sigorta türlerine de eklenebilir.

Seyrüsefer Sahası Ne İşe Yarar?

Seyrüsefer sahası, sigortalının sorumluluklarını ve yükümlülüklerini tanımlarken kullanılan bilgilerden biridir. Örneğin, yat sigortası yaptıran bir sigortalının, aracını yasal olarak gitme hakkı bulunmadığı sulara sürmesi, seyrüsefer sahasının dışına çıkmak olarak değerlendirilir. Bu durumda yaşanacak olumsuz durumların yol açacağı bedensel ya da maddi zararlar da sigorta kapsamının dışında kalır ve tazminat ödemesi yapılmaz. Sigorta poliçesinde belirtilen seyrüsefer sahasının dışına çıkmamak, sigortalının sorumlulukları arasındadır. Bu yüzden tüm sigortalıların, seyrüsefer sahası bilgisine dikkat etmesinde yarar bulunur.

Seyrüsefer Sahası Uygulamasının Avantajları Nelerdir?

Seyrüsefer sahası uygulaması, hem sigortacı hem de sigortalı açısından çeşitli avantajlar sağlar. Bu avantajlardan bazıları şu şekildedir:

 • Seyrüsefer sahası uygulaması sayesinde, yüksek risk teşkil eden coğrafi bölgeler ve bu bölgelerde yaşanabilecek olumsuz durumlar kolayca saptanabilir. Bu sayede sigortalının güvenlik seviyesi artarken sigortacı da yüksek risk içeren durumlarda tazminat ödemekten korunur.
 • Seyrüsefer sahası sınırlaması sayesinde sigortalının bilmeden ülkeler arası sınırları aşması ve ciddi hukuki sonuçlar doğurabilecek tehlikelerle karşılaşması önlenir.
 • Seyrüsefer sahası, sigorta poliçesinin primlerinin belirlenmesinde de etkili olur. Tekneniz ya da yatınız için sigorta yaptırırken yalnızca ziyaret edeceğiniz suları kapsayan sigorta paketlerini seçebilir ve böylece daha avantajlı fiyatlardan yararlanabilirsiniz.
 • Seyrüsefer sahası bilgisi, sigorta poliçesinin detaylarının netleştirilmesini sağlar ve bu sayede sigortalıyla sigortacı arasında çeşitli durumlarda ihtilaf doğmasının önüne geçer. Sigorta sisteminin daha etkili ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesine olanak tanıyan seyrüsefer sahası sınırlaması, her iki tarafın da yükümlülüklerini daha net bir şekilde anlamasını kolaylaştırır.
Sigorta Eksperi
Sigorta/Sigortası
Sorumluluk Sigortası
Sovtaj Bedeli
Sovtaj/E-Sovtaj
Suhunet
Sürprim