Pertotal

Yaklaşık 150 adet terimden oluşan sigorta sözlüğünü kullanarak merak ettiğiniz tüm içerikler hakkında bilgi alabilirsiniz.

 • Tümü
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • Z
Pert
Pertotal

Tam ziya ya da toplam zarar olarak da bilinen pertotal, sigortalı bir malın artık kullanılamayacak kadar hasar görmüş olduğunu anlatmak için kullanılan bir sigortacılık terimidir. Hasar gören malın bu kapsamda değerlendirilmesi için, öncelikle sigorta eksperine başvurulması ve rapor edilmesi gerekmektedir. Bu raporun usule uygun olarak düzenlenmesinden sonra, gerekli ek raporlar da alınarak pertotal süreci tamamlanır ve hasara uğrayan tarafa piyasa raicine göre ödeme yapılır.

 Pertotal Nedir?

Bir sigorta kapsamında teminat verilen herhangi bir malın ya da değerin, sigorta anlaşmasında belirtilen tehlikelerden birine maruz kalması sonucu kullanılamayacak hale gelmesi, yok olması ya da ekonomik değerini büyük oranda kaybetmesiyle ortaya çıkan duruma pertotal (perte totale) denir.

Sigortalanmış malın ya da değerin bu kapsama girebilmesi için şartların mutlaka önceden belirlenmiş olması ve poliçede yer alması gerekmektedir. Genellikle araç sigortalarında sıklıkla kullanılan pertotal hizmetinden yararlanılabilmesi için kaskosu bulunan aracın, görevlendirilmiş bir sigorta eksperince incelenmesi gerekmektedir. Bu inceleme sonrasında aracın hasar durumu ile ilgili tespit raporu tutulur ve hasar miktarı belirlenir.

1 Nisan 2013 tarihinde yapılan bir değişiklikle, kasko poliçelerinde araç bedeli yazılmasından vazgeçilmiştir. Bunun yerine eklenen maddede ise, aracın kaza tarihindeki piyasa değerinin esas alınacağı belirtilmektedir. Hasarın gerçekleşmesinde incelemesini tamamlayan eksper, aracın piyasa değerini de saptayarak bir rapor hazırlar. Kaskonun işleyişi açısından, bu ekspertiz raporunun sonucu oldukça önemlidir. Çünkü ağır hasarlı her araç pertotal kapsamına girmez.

Pertotal Şartları Nelerdir?

Sigorta poliçesinde belirtilen rizikolardan herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda, hasara uğrayan aracın pertotal kapsamında değerlendirilebilmesi onarılamaz durumda olması gerekir. Onarım masraflarının, aracın piyasa değerinin üzerinde olması da yine pertotal kapsamında değerlendirilir.

Tam hasar durumunda, araç hurdaya ayrılır ve ilgili mevzuata göre düzenlenmiş hurda tescil belgesi düzenlenir. Hurda tescil belgesi, sigorta şirketine ibraz edilmeden pertotal tazminatı almak mümkün değildir. Hurda raporu dışında, araç onarım bedeli, aracın piyasa değerini aşsa da aşmasa da, eğer araç eksper tarafından ağır hasarlı olarak nitelendirilmiş ise, “Trafikten çekilmiştir.” kaşeli tescil belgesi de olmalıdır.

Bu durumda, aracın ilgili mevzuat doğrultusunda hurdaya ayrıldığına dair hurda tescil belgesi sigorta şirketine ibraz edilmeden araç sahibine sigorta tazminatı ödenmez. Hasar gören aracın onarım masrafları, rizikonun gerçekleştiği tarihteki piyasa değerini aşsın veya aşmasın, araç onarımının mümkün olduğu tespit edilmiş ise ilgili mevzuat doğrultusunda trafikten çekildiğine dair “Trafikten çekilmiştir.” kaşeli tescil belgesi düzenlenmelidir. Bu trafik belgesi yine sigorta şirketine ibraz edilmelidir. Aksi durumda araç sahibine sigorta tazminatı ödenmez.

Poliçe
Prim