Muvakkat

Yaklaşık 150 adet terimden oluşan sigorta sözlüğünü kullanarak merak ettiğiniz tüm içerikler hakkında bilgi alabilirsiniz.

 • Tümü
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • Z
Maluliyet
Matbu
Mebdei
Meriyet
Mini Onarım
Mortalite Tabloları
Muaf
Muallak
Mücbir Sebep
Müşterek Avarya
Mutabakat
Muvakkat

Muvakkat, Türkçe Sözlük’te “geçici” anlamına gelen bir kelimedir. Arapçadan dilimize geçmiş olan bu kelime, günümüzde pek sık kullanılmasa da kullanıldığı belli başlı alanlar vardır. Bunlardan biri sigortacılıktır. Muvakkat, sigortacılıkta bir tür poliçedir. Muvakkat poliçe adı verilen bu poliçe türü, geçici poliçe veya flotan poliçe olarak da adlandırılabilir. Muvakkat poliçe, bir kişinin belli bir süreliğine sigortalanması işlemidir. Normal poliçeden farkı, süresinin kısa ve geçici olmasıdır. Muvakkat poliçenin belli şartları, gereklilikleri vardır ve her durumda uygulanmaz. Muvakkat poliçe, süresi dolduğunda kendiliğinden iptal olur. Yenilenmesi için de bazı durumlar, beyanlar ve talepler gerebilir.

Muvakkat Nedir?

Geçici, belli bir süresi bulunan, kalıcı olmayan gibi şekillerde tanımlanabilen muvakkat, günümüzde günlük dilde sıkça kullanılmaz, ancak sigortacılık gibi bazı dallarda bir terim olarak kullanılabilir.

Sigortacılıkta muvakkat terimi, bir poliçe türü için kullanılır. Muvakkat poliçe, nakliyat şirketleri için sıklıkla tercih edilir. Diğer şirketler ve gerçek kişiler için muvakkat poliçe genellikle kullanılmaz. Sigortalıları teminatsız bırakmamak adına gerçekleştirilen muvakkat poliçe işlemi, sevkiyatı güvence altına alır. Bu güvence işlemi, bazı teminatlar ve hususlar doğrultusunda gerçekleştirilir.

Belli bir süre zarfı sonunda geçerliliği sona eren muvakkat poliçe, “Flotan poliçe” şeklinde de sıklıkla adlandırılabilir. Muvakkat poliçenin kati poliçeye dönüştürülmesi de mümkündür. Bu işlem için de bazı durumların gerçekleştirilmesi büyük önem arz eder.

Muvakkat Poliçe Nedir? Ne İşe Yarar?

Flotan veya muvakkat poliçe, iyi niyetinden emin olunan bir sigortalıyı teminatsız bırakmamak adına yapılan bir tür sigorta işlemidir. Bir nakliye seferini sigortalama olarak da bilinen bu işlemde, söz konusu seferde yer alan malların miktarının, cinsinin bilinmesi önemlidir ancak sefer tarihinin bilinmesine gerek yoktur.

Daha önceden mutabık kalınan hükümler ve yükümlülükler çerçevesinde sigortalanan nakliyat seferi, herhangi bir sorunla karşılaşıldığında sigorta şirketinin güvencesi altına alınır. Bu sigortadan prim almak için nakliyat seferi tarihinin ve diğer eksik bilgilerin belirlenmesi ve bu sayede muvakkat poliçenin kati poliçeye çevrilmesi gereklidir. Yine de muvakkat poliçe düzenlendiğinde ve kati poliçeye çevrilmeden önce standart poliçe ücreti alınır.

Muvakkat poliçenin geçerlilik süresi bir yıldır ve sefer bu bir yıl içinde gerçekleşmezse muvakkat poliçe iptal olur. Sigorta riski, seferin başladığı gün itibarıyla yürürlüğe girer. Bu nedenle muvakkat sigortanın, detaylara dikkat edilerek hazırlanması ve nakliyat seferine göre düzenlenmesi önemlidir. Kısacası muvakkat sigorta, bir nakliyat seferini güvence altına alan, kısa süreli ve geçici bir sigorta türüdür.