Ferdi Kaza Sigortası

Yaklaşık 150 adet terimden oluşan sigorta sözlüğünü kullanarak merak ettiğiniz tüm içerikler hakkında bilgi alabilirsiniz.

 • Tümü
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • Z
Ferdi Kaza Sigortası

Günlük yaşantınızda her an başınıza gelebilecek beklenmedik bir kaza sonucu hayatınız riske girebileceği gibi, sakatlıklar ve yaralanmalar bedeninizde kalıcı hasarlar bırakabilir. Ferdi kaza sigortası ile herhangi bir kaza sonucu yaşamınızı yitirmeniz durumunda ailenizin ve sevdiklerinizin maddi sıkıntılar yaşamansının önüne geçebilirsiniz. Ölümle sonuçlanmayan kazalarda ise olay sonrası tedavi masraflarınızı karşılayabilirsiniz. Kazaya bağlı olarak maluliyetten ötürü çalışamaz duruma gelmeniz durumunda, yaşayabileceğiniz maddi kayıpları da çeşitli şekillerde teminat altına alabilirsiniz.

Ferdi Kaza Sigortası Nedir, Hangi Olaylar Kaza Olarak Değerlendirilir?

Ferdi kaza sigortalarında kaza olarak nitelendirilen olaylar, kanunlar çerçevesinde Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları düzenlemesi ile belirlenmiştir. Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarına göre, sigortalı kişinin iradesi dışında ani ve beklenmedik bir şekilde meydana gelen olaylar olarak ifade edilir. Trafik kazaları, düşme, yanma, haşere sokması, hayvanlar tarafından ısırılma, zehirli gazların solunması gibi geniş kapsamlı bir şekilde tanımlanmıştır. Bu kazalara bağlı olarak ölümler, bedeninizde meydana gelen zararlar ve buna bağlı olarak tedavi masraflarınız, kısmi ya da tam maluliyet nedeniyle yaşayabileceğiniz maddi kayıplar ferdi kaza sigortaları ile güvence altına alınabilir.

Bu kazalarda esas kriterler, kişinin iradesi dışında meydana gelmesi ve sigortalının bedeninde cismani bir arızanın oluşmasıdır. Bir başka deyişle; kişinin kazada bir kusuru bulunmamalıdır. Sigorta şirketlerinden satın alacağınız poliçelerde bu tanımlamalar ve kazaya bağlı olarak teminat altına alınan riskler açıkça belirtilmiş olmalıdır. Satın alınan ferdi kaza sigortası poliçelerinin içeriğine göre, sigorta kapsamı ve kapsam dahilindeki teminatlar da detaylı bir şekilde açıklanır.

Ferdi Kaza Sigortalarında Teminatlar Nelerdir?

Ferdi kaza sigortası ürünlerinde poliçe dahilindeki teminatlar farklılık gösterebilir. Ancak genel bir ifadeyle, sigortalının vefatı durumunda poliçede belirlenen vefat teminatı, poliçede belirlenen kişilere ya da sigortalının kanuni varislerine ödenir. Kazanın vefatla sonuçlanmaması halinde ise poliçedeki şartlara göre, çeşitli tedavi masrafları teminatlandırılabilir. Kazaya bağlı olarak poliçede belirlenen süreler içerisinde oluşan kısmi ya da tam maluliyet durumunda ise kanunlar çerçevesinde belirlenen maluliyet oranlarına uygun bir şekilde, sigortalının hayatının kalanında iş göremezlik nedeniyle yaşayabileceği maddi kayıplar gündelik tazminatlar ile güvence altına alınabilir.

Hayat Sigortası ile Ferdi Kaza Sigortası Arasındaki Fark Nedir?

Genel tanımlar itibarıyla, hayat sigortasında vefat teminatı, sigortalının her türlü ölümünde kişiye ödenirken ferdi kaza sigortalarında ise poliçede tanımlanan kaza unsurları sonucu ölümün gerçekleşmesi şartı aranır. Ancak satın alacağınız poliçede riskler ve teminatlar farklılık gösterebilir.

Flotan Poliçe