Kotpar

Yaklaşık 150 adet terimden oluşan sigorta sözlüğünü kullanarak merak ettiğiniz tüm içerikler hakkında bilgi alabilirsiniz.

 • Tümü
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • Z
Kapsam
Kaza Sigortası
Kısmi Hasar
Kloz
Konservasyon
Konşimento
Kotpar

Reasürans anlaşma tiplerinden biri olan kotpar sözleşmeleri, bölüşümlü tereteler arasında sınıflandırılır. Sedan şirketin anlaşma gereği üstlendiği poliçe risklerinin ve primlerinin bir kısmını reasüröre devrettiği kotpar, aynı zamanda belirli paylı sözleşme olarak da anılır.

Kotpar Nedir?

Sigorta şirketleri, düzenledikleri poliçeler gereği belirli oranlarda riskler üstlenir. Mali yapılarının izin verdiği ölçüde poliçe üretmek zorunda olan sigorta şirketleri, yeni poliçe üretebilmek için üzerlerindeki risklerin bir kısmını reasürör olarak adlandırılan sigorta şirketlerine devreder. Reasürans işlemleri kapsamında yapılan prim ve risk devri, standart anlaşmalar ile yapılabildiği gibi, arada rutin bir anlaşma olmadan da gerçekleşebilir. Kotpar sözleşmeleri, reasürör ve sedan olarak adlandırılan sigorta şirketi arasında her yıl yenilenen risk ve prim devir anlaşmasıdır.

Kotpar Ne Demektir?

Kotpar tipi anlaşmaların doğası gereği sedan, düzenlediği her poliçeden reasüröre bir pay ayırır. Oranları önceden belirlenmiş bu paylaşım esnasında poliçeye ait primin aynı orandaki kısmı reasüröre geçer. Reasürör ise riziko gerçekleştiğinde hasar ödemesine aynı oranda katkı yapar.

Kotpar anlaşmalarının bağlayıcılığı vardır. Önceden üzerinde mutabık kalınmış olmaları nedeni ile sedanın devretmeme, reasürörünse kabul etmeme gibi bir şansı yoktur. Bu tip sözleşmelerde sedanın eksedan anlaşmalarında yapabildiği gibi risk seçebilme şansı yoktur. Kestiği her poliçeden reasüröre pay ayırmak zorunda olduğu için, karşılıklı tarafların risk ve kar paylaşımı birbirine paralel olur.

Kotpar anlaşmalarının bir diğer özelliği ise poliçe başına azami limit konulmasıdır. Poliçelerin beher değerleri limiti aştığı durumlarda reasürör, aralarındaki kotpar anlaşması gereği sadece limite kadar olan kısımdan kendi payını alarak riski üstlenir. Sigorta şirketleri, bu tip durumlarla karşılaştıklarında ihtiyati reasürans anlaşmaları yapabilir.

Uygulamada çoğu sigorta şirketi, bölüşümlü ve bölüşümsüz sigorta uygulamalarını bir arada kullanır. Bunun dışında ekstra teminat alabilmek için, bölüşümlü anlaşmalar ile ihtiyati reasürans işlemlerinin bir arada kullanıldığı zorunlu-ihtiyarı (facob) sözleşmeleri de yapılabilir.

Kotpar Anlaşmalarının Avantaj ve Dezavanajları Nedir?

Reasürans işlemlerinin ana amacı, sigorta şirketi üzerindeki risk yükünün azaltılmasıdır. Riskini reasürans şirketleri ile paylaşan sigorta şirketleri, sermaye tabanlarını rahatlatarak yeni riskler üstlenebileceği poliçeler keserek prim üretmeye devam ederler. Sistemin işleyiş mantığı doğrultusunda risklere ortak olan reasürörler ise primden pay alır.

Kotpar işlemlerinde sigorta şirketi hangi riskleri devredeceği konusunda seçim yapma hakkına sahip değildir. Her poliçeyi, az veya çok riskli olsun tüm işlerinden gelen primleri reasürör ile paylaşır. Bu ise karlılık açısından değerlendirildiğinde avantajlı bir durum değildir. Yıl içinde değişmeyen devir oranları, karlı dönemlerde ve branşlarda prim paylaşımını reasürör lehine döndürür. Azami limitlerin belirlenmesi ise sedanı kümüle risklere karşı korumaz. Bu nedenle ilave anlaşmaların yapılması veya olağanüstü durumlarda ihtiyati reasürans için markete çıkılması gerekir. Zamanla yarışılan teklif aşamalarında sigorta şirketi için bu durum pazar payı ve karlılık açısından dezavantaj yaratabilir.

Kuvertür