Teminat

Yaklaşık 150 adet terimden oluşan sigorta sözlüğünü kullanarak merak ettiğiniz tüm içerikler hakkında bilgi alabilirsiniz.

 • Tümü
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • Z
Tahkim
Tarsim
Tazminat
Tazminat Talebi
Teknik Faiz
Teminat

Türkçede kelime anlamı "güvence" olan "teminat" kelimesi, sigorta lugatında da bu anlamıyla yer alır. Belirli bir ücret karşılığında sigortalanan mal, şahıs ya da hizmetlerin hasar alması durumunda, sigorta kuruluşları tarafından poliçede belirlenen maddeler dikkate alınarak hasarların tazmini ele alınır. Sigorta kuruluşları, sigorta yaptıran kişilere, eşyalara ya da araçlara, hizmetlere, alanlara ve hak sahibi olan üçüncü şahıslara zararların giderilmesi konusunda garanti verir. Sigortalıya sunulan bu garantiye ise teminat adı verilir.

Teminat Nedir?

Teminat, kişilerin bir kaza, afet ya da diğer olumsuz olaylarla karşılaşmaları sonucunda oluşan kayıpların giderilmesini sağlayan bedel ve güvencelerdir. Sigorta çeşitlerinin her birinde bir veya birden fazla teminat bulunur. Sigortaların teminat çeşitleri ise sigortalanan kişiye, gayrimenkule ya da araca göre değişiklik gösterir. Örneğin, zorunlu trafik sigortası teminatları ve kasko sigortası teminatları arasında büyük farklar bulunur. Teminatlar sigorta şirketlerinin politikalarına göre de değişebilir. Teminatlar, temel olarak maddi zararların giderilmesine yönelik olsa da kişilerin alacağı manevi hasarlar için de verilebilir. Bunun dışında bazı hizmet ve yardımlar da teminat olarak sunulabilir.

Teminat Bedelleri Nasıl Belirlenir?

Teminat bedelleri, sigorta poliçesi yapılırken belirlenir. Sigorta yaptıran kişi, acenteye başvurduğunda kendisine çeşitli seçenekler sunulur. Sigorta paketlerinin teminatları, aylık düzenli olarak ödenecek primlerle doğru orantılı şekilde artar. Bu yüzden sigortalı, kendi ödeme gücüne göre aylık prim seçimi yaparken aynı zamanda teminat oranını da belirlemiş olur. Teminatların oranları, imzalanan poliçelerde net bir şekilde belirtilir. Bu sayede sigortalı, sigorta desteğini gerektirecek bir durumla karşılaşması durumunda sigorta şirketinden ne kadar ödeme alacağını sigortasını yaptırdığı andan itibaren bilir.

Teminatlar Hangi Durumları Kapsar?

Teminatların geçerli olması ve sigorta şirketinin sigortalıya ödeme yapabilmesi için sigorta poliçesinde yazılı olan koşulların oluşması beklenir. Örneğin, sağlık sigortası yaptırmış bir kişinin sigorta teminatlarından yararlanabilmesi için, sigorta süresi devam ederken sağlık sorunları yaşaması, ferdi kaza sigortası yaptırmış bir kişinin teminatlarından yararlanabilmesi için sözleşme koşullarında sigorta kapsamında olduğu belirtilmiş kazalardan mağdur olması gerekir. Teminatların kapsamadığı başlıca durumlar ise şunlardır:

 • Sigortalının kanuna aykırı eylemler gerçekleştirirken, kasten suç işlerken ya da suç niteliği taşıyan bir eyleme iştirak ederken zarar görmesi,
 • Sigortalının teminat koşullarını kapsayan bir mağduriyet, hastalık ya da kaza yaşadığı ispatlayan rapor ve evrakları sigorta şirketine sunamaması,
 • Sorumluluk sigortası türlerinde sigortalının üçüncü şahıslara kasti bir şekilde zarar vermesi gibi durumlarda, sigortalının yaşadığı kayıp sigorta kapsamı dışında değerlendirilebilir.
Tenezzüh Teknesi
Tenzili Muafiyet
Tramer
Trete
Tretin