Tretin

Yaklaşık 150 adet terimden oluşan sigorta sözlüğünü kullanarak merak ettiğiniz tüm içerikler hakkında bilgi alabilirsiniz.

 • Tümü
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • Z
Tahkim
Tarsim
Tazminat
Tazminat Talebi
Teknik Faiz
Teminat
Tenezzüh Teknesi
Tenzili Muafiyet
Tramer
Trete
Tretin

Tretin veya trete, sigortacılık işlemlerinden birine verilen addır. Trete, reasürans anlaşması olarak da sıklıkla karşınıza çıkabilir. Sigorta şirketleriyle reasürörler arasındaki çeşitli riskleri, devirleri ve bunların esaslarını belirleyen reasürans anlaşması çeşitli şekillerde yapılır. Bölüşmeli ve bölüşmesiz olması, bir devredeninin bulunması gibi çeşitli şekillerde ve alt başlıklarda incelenir. Sigortacılık işlemleri için büyük bir önemi bulunan reasürans, trete veya tretinde iki taraf bulunur. Bunlar sigorta şirketi ve reasürördür.

Tretin Nedir?

Reasürans anlaşması olarak da bilinen bu kavram sözlükte “ikili sigorta” olarak tanımlanır. Bu sigorta, sigorta şirketi ve reasürör arasında yapılır. İki tarafı bağlayan reasürans anlaşması, risk devri konusu üzerinedir. Burada sigortacı devreden konumunda olur. Risk devrini sigortacı yapar ve reasürör de bu aşamada sigortacının tüm şartlarını, tüm risklerini ve anlaşmada yer alan tanımları ve açıklamaları kabul ederek devri alır. Sigortacının devreden olması ve reasürörün tüm devir işlemlerini kabul etmesi durumu söz konusu olduğundan, bu anlaşmaya zorunlu reasürans adı de verilir.

Zorunlu reasüransın yanı sıra riskin farklı paylaşım yöntemleri, çeşitli devir şekilleri de bulunabilir. Kendi içinde farklı gruplara ayrılan tretin, trete veya reasürans anlaşması, hasar fazlası olması veya stop-loss durumu söz konusu olması gibi yönlerle de yakından ilgilidir.

Reasürans Anlaşması Türleri

Reasürans anlaşması kendi içinde, bölüşmeli anlaşma ve bölüşmesiz anlaşma şeklinde ikiye ayrılır. Bu türler de kendi içlerinde çeşitli şartlara göre bölünür.

Bölüşmeli Reasürans Anlaşmaları

Bölüşmeli reasürans anlaşmalarında sigorta primleri, hasarlar ve riskler sigortacı ve reasürör arasında pay edilir. Bu da sonuçta her iki tarafın risklerden elde edeceklerinin birbirine yakın veya eşit olması demektir. Bu anlaşmalar belirli paylı ve aşkın bedel şeklinde ikiye ayrılır.

 • Belirli Paylı:

  Diğer ismiyle kotpar anlaşmalarda sigortacı daha önceden üretmiş olduğu her poliçeden belli bir payı reasüröre devreder.
 • Aşkın Bedel:

  Diğer isimleriyle eksedan veya surplus anlaşmalarda, sigorta şirketinin saklama payı için belli bir tutar belirtilir. Bu tutarın üstüne çıkılması durumunda elde edilen bedeller reasüröre devredilir.

Bölüşmesiz Reasürans Anlaşmaları

Bölüşmesiz reasürans anlaşmalarında sigortacının, zararının belirlenen bir tutarı geçmesi göz önünde bulundurulur. Sigortacı bu aşamada sadece aşan kısmı ödemekle yükümlü tutulur. Bu tür anlaşmalar hasar fazlası ve stop-loss gibi şekilleriyle de bilinir.

 • Hasar Fazlası:

  Bu anlaşmalar herhangi bir doğal afetten dolayı oluşan hasardan gelen zararın belli bir tutarı aşmasına dayanır. Burada reasürör, aşan kısım için devreye girer.
 • Stop Loss:

  Bu anlaşmalarda olay sayısına bakılmaz. Bir yıllık süre zarfında saklama payı tutarının belli bir miktarı geçmesi durumunda stop-loss kullanılır.

Reasürans anlaşmalarının zorunlu ve ihtiyari anlaşmayı bir araya getiren zorunlu-ihtiyari şekli de bulunur.