Refakat

Yaklaşık 150 adet terimden oluşan sigorta sözlüğünü kullanarak merak ettiğiniz tüm içerikler hakkında bilgi alabilirsiniz.

 • Tümü
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • Z
Rayiç
Rayiç Bedeli
Reasürans
Reasürör
Refakat

Çalışanlar için sunulan bir izin türü olan refakat, herhangi bir sağlık sorununun bulunduğu durumlarda kullanılır. Bu sağlık sorunu çalışanın kendisinde değil, birinci dereceden yakınında olmalıdır. Refakat iznini memurlar da özel sektör çalışanları da kullanabilir. Refakatçi izni, hem devlet memurlarına hem de özel sektör çalışanlarına belli bir süreye kadar ücretli olarak verilir. Özellikle son derece hayati durumlarda kullanılan refakat izni, üç aya kadar alınabilir. Bu iznin 4857 sayılı İş Kanunu maddelerinde de yeri ve hükmü vardır.

Refakat Nedir?

Refakat sözlükte “eşlik etme, birlikte bulunma” şeklinde tanımlanır. Çoğunlukla hastanelerde refakatçi şeklinde bir adlandırma bulunur. Bu, hastaya refakat eden, ona yardımcı olan kişidir. Çalışma hayatında da refakat izni bulunur. Bu izin, çalışanların birinci dereceden yakınlarının yanında bulunabilmeleri için verilir. Birinci dereceden yakınların geçirdiği ağır ve zorlu bir hastalık refakat izni almak için yeterlidir. İşçilere ve memurlara verilebilen bir izin türü olan refakat izni, kısa veya uzun süreli olabilir. Bu uzun süre üç aya kadar uzayabilmektedir. Bu izinde çalışanın yakının bir kaza geçirmiş olması, kendine bakamayacak durumda olması gereklidir.

Refakat İzni Kimlere Verilir?

Devlet memurlarına ve işçilere verilen refakat izni her iki çalışma şekli için farklı hükümlerle yapılabilir. Refakat izni her çalışan için yıl sonu tatili izninden kesilen süreyi kapsar. Devlet memurları için 4857 sayılı İş Kanunu’nda refakat izniyle ilgili herhangi bir hüküm yer almaz. Bu nedenle refakat izni devlet memuru için çalıştığı kurum ve kuruluşun yapısına göre değişiklik gösterebilir. Özel sektörde devlet memurlarından farklı olarak refakat izni İş Kanunu’nda kendine yer edinir. İşçinin işverenine göre değişiklik gösterebilse de refakat iznine ayrılan bir işçinin izin süreci hafta tatili ücretlerinden kesilir.

Refakat İzni Süresi Ne Kadardır?

Devlette veya özel sektörde çalışanların yakınlarına yardımcı olabilmeleri amacıyla verilen bir izin olan refakat izni, maksimum üç ay kullanılabilir. Çalışan, üç ay süresi dolduktan sonra işverenine bildirmek kaydıyla bu süreyi uzatabilir. Refakat izni uzatılırken birinci dereceden yakının rahatsızlığının belgelendirilmesi gerekebilir. Refakat izni olan devlet memurlarının sigortaları ödenir. Özel sektörde çalışan işçilerin de sigortalarının ödenmesi gerekir ancak bu durum çalışanın, çalıştığı kuruma ve işverenine göre değişiklik gösterebilir.

Kısacası refakat, çalışanlar ve onların birinci dereceden yakını olan aileleri için sağlanan özel bir izin türüdür ve her durumda, her hastalıkta kullanılması mümkün değildir.

Rezerv zabtı
Risk
Risk Primi
Risturn
Riziko
Rücu
Rücu Etmek