Cam Kırılması Sigortası

Yaklaşık 150 adet terimden oluşan sigorta sözlüğünü kullanarak merak ettiğiniz tüm içerikler hakkında bilgi alabilirsiniz.

 • Tümü
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • Z
Cam Kırılması Sigortası

Cam yüzeyler hassas yapıları nedeniyle bazı özel risklere maruz kalır. Bu risklerin sonucunda meydana gelebilecek kayıplar sigorta poliçesi teminatları ile koruma altına alınabilir. Cam kırılma sigortası; özel kaplamaları, boyutları, konumları ya da hasarın neden olduğu etkiler sonucunda meydana gelen maliyetli cam değişim ya da onarım masraflarına karşı sigortalıya eşsiz bir mali güvence sağlar.

Cam Kırılması Sigortası Nedir?

Cam kırılması sigortası, cam yüzeylerin hasar görmesine neden olabilecek hemen hemen tüm tehlikelere karşı güvence sağlayan özel bir teminattır. Sigorta ile hasar görmüş camın değiştirilmesi ve onarılması ile ortaya çıkan masrafların tazmin edilmesini sağlanır. Poliçedeki özel şartlarla, sigortalı nesnenin kaybı ile aynı olaydan kaynaklanmak koşulu ile bina ya da diğer eşyalarda meydana gelebilecek hasarlar da tazmin edilebilir. Cam, genellikle pencere ve kapılar şeklinde mülklerin bir parçası olduğundan, cam kırılma sigortası genellikle konut ya da İş Yeri Paket Sigortası gibi diğer sigorta poliçelerinin içinde isteğe bağlı bir teminat olarak sunulur.

Cam Kırılması Sigortası Primleri

Cam kırılması sigortaları genellikle pencere, kapı, ayna, duşakabin, reklam panosu, akvaryum ve vitrin gibi camdan yapılmış yapıları kapsar. Prim miktarı, sigortalı camın türü, kalınlığı, kırılmaya karşı korunmalı olup olmadığı, montaj yöntemi, konumu ve toplam sigorta bedeli gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değerlendirilir. Sigorta bedeli, riskin ortaya çıkması durumunda ödenecek maksimum tazminat olarak sigortalı nesnenin tam değeri olarak ifade edilebilir ya da olası zarar miktarına bağlanabilir. Poliçe koşullarına göre değişiklik göstermekle birlikte riskin gerçekleşmesi durumunda yeni bir camın veya aynı tip ve kalitedeki başka bir nesnenin sabitlenmesi ya da cam yüzey üzerine yeni bir resim, tabela ya da dekorasyon yapılması için kararlaştırılan tutarı geçmeyecek şekilde tazminat ödenebilir. Ayrıca tazminat, geçici maliyetlerin geri ödenmesini ya da zararın ortadan kaldırılması ve hafifletilmesi ile ilgili diğer masrafları da kapsayacak şekilde genişletilebilir.

Cam Kırılma Sigortası Kapsamı

Ayrı bir sigorta ile teminat altına alınmamış olmak şartıyla aşağıdaki durumlar sigorta kapsamında değerlendirilmez:

 • Yangın, yıldırım, patlama ve kurtarma faaliyetleri sonucunda meydana gelen kayıp ve hasarlar
 • İnşaat ve tadilat nedeniyle meydana gelen hasar ve kayıplar
 • Sigortalanan camın üzerindekilerin zarar görmesinden meydana gelen hasar ve kayıplar
 • Toplumsal hareketler (grev, lokavt, kargaşa) ve bu hareketlere kolluk kuvvetleri tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen hasar ve kayıplar
 • Terör faaliyetleri ve bu faaliyetleri önlemek amacıyla yetkili merciler tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen hasar ve kayıplar