Hasar

Yaklaşık 150 adet terimden oluşan sigorta sözlüğünü kullanarak merak ettiğiniz tüm içerikler hakkında bilgi alabilirsiniz.

 • Tümü
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • Z
Halefiyet
Hamule Senedi
Hasar

Hasar, maddi ve manevi zararı kapsayan geniş bir terimdir. Maddi hasar en basit anlamıyla fiziki zararı temsil eder. Manevi zarar ise bedeni zarar dışında kalan zararı kapsar. Sigortacılıkta farklı alanlarda “hasar”dan bahsedilebilir. Ferdi kaza sigortaları, yangın sigortaları, araç sigortaları, 3. şahıs sorumluluk sigortaları, hırsızlık sigortaları gibi birçok sigorta çeşidinde “hasar” tanımı özel olarak yapılır.

Hasar Nedir?

Hasar, sigorta poliçesi ile güvence altına alınan varlıklarda meydana gelen zarardır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken hasarın yine poliçede belirtilen riziko kapsamında ortaya çıkmış olması gerektiğidir. Hasarın meydana gelmesinden sonra sigortalı taraf, sigorta şirketine bildirimde bulunur ve poliçe kapsamında ise hasarının karşılanmasını talep eder. Buna hasar ihbarı adı verilir. Hasar ihbarı ile başlayan süreç, sigorta şirketinin hasar tespiti amacıyla eksper tayin etmesi ile devam eder. Sigorta şirketinin tayin ettiği eksper, sigortalının bildirdiği hasar hakkında değerlendirme yapar. Bazı durumlarda sigorta şirketi eksper tayin etmeye gerek duymaz. Bu aşama hasar dosyasının açılması olarak adlandırılır. Eksper ya da sigorta şirketi tarafından bildirilen hasar kaydına ilişkin değerlendirme işleminin sonuçlanması için sigortalı kişinin gerekli belgeleri ve evrakları ekspere ya da eksper atanmamışsa sigorta şirketine ulaştırması gerekir. İnceleme işlemleri bittiğinde hasar tespit edilir ve onay işleminin sonrasında sigortalının uğradığı zarar poliçe limitleri dahilinde karşılanır.

Hasar İhbarında Gerekli Evraklar

Hasar meydana geldiğinde sigortalının, sigorta şirketine hasar ihbarı yapması gerekir. Hasar dosyası için ise aşağıdaki bilgi ve evraklar da gecikmeden iletilmelidir.

 • Sigorta poliçesi numarası
 • Sİgortalının isim/unvanı, TC Kimlik No.su/Vergi No.su • Hasar tarihi, saati, yeri
 • Hasar hakkında özet bilgi, hasar nedeni, tahmini hasar tutarı
 • Başvuru sahiplerinin adı soyadı ve irtibat numarası
 • Ekspertiz yapılacak yerin açık adresi, eksperin irtibat kuracağı kişiye ait iletişim bilgileri

Hasar İhbarı Yaparken Dikkat Edilecekler

Sigortalı, sigorta poliçesi kapsamındaki rizikolardan birinin gerçekleşmesi durumunda, hasarı öğrenmesinden itibaren en geç beş gün içinde sigorta şirketine bildirimde bulunmalıdır. Ayrıca sigortalının hasarı öğrendikten itibaren hasarı azaltıcı tüm tedbirleri alması gerekir.

Hasarın sigorta şirketi tarafından karşılanması için sigorta poliçesinin kapsamı en önemli unsurdur. Sigorta poliçe kapsamında yer almayan hasarlar karşılanmaz. Örneğin kasko sigortası poliçesinde, hangi limitlere kadar hangi şartlarda oluşan hasarların karşılanacağı belirtilmiştir. Aracın rutin bakımlarının yapılmaması nedeniyle oluşan paslanma ya da çürümeden kaynaklanan hasarlar kasko teminatının dışında kalır. Dolayısıyla bu durumda sigorta şirketi oluşan hasar için ödeme yapmaz.

Havacılık Sigortaları
Hayat Sigortası
Hükmi Tam Ziya
Hususi Avarya