Sıkça Sorulan Sorular

-- Ev-Eşya Sigortası

Ev-Eşya Sigortası

null

Kimler Konut Sigortası yaptırabilir?

Hem kiracı hem de ev sahipleri konut sigortası yaptırabilir. Bu sigorta ürünü, evinin ve eşyanın, poliçende yer alan bir tehlikenin etkisiyle zarar görmesi veya kaybedilmesi durumunda yerine konması için yaptırılabilir.

Eşya İçin Sigorta Bedeli Belirlenirken Nelere Dikkat Edilir?

Eşyanın sigorta bedeli, poliçenin yapıldığı tarihte yenilerinin tedarik edilmesi için ödenecek bedeldir. Eşya sigorta değerinin hesabında eskime, aşınma ve kullanımdan doğan bir indirim yapılmaz. Bina için de teminat ödenirken sigorta değerinin hesabında eskime, aşınma ve kullanımdan doğan bir indirim yapılmaz.

Aksigorta Ev-Eşya Sigortası’nda, evde bulunan kıymetli eşya için uygulanan teminat sınırı nedir?

Ev eşyası içerisinde bulunabilecek sanat eserleri, antikalar, mücevher, ziynet eşyası, değerli madenlerden yapılmış eşyalar, kıymetli halılar, toplam eşya bedelinin %30’u ile sınırlıdır. Ziynet eşyası, mücevherat ve değerli madenlerden oluşan eşyanın toplam değeri, kilit altında (kasa, kilitli dolap veya çekmece) bulunması kaydı ile teminat verilmiş olup toplam eşya bedelinin %10’unu geçemez.
Günlük kullanıma yönelik kıymetli eşya için kilit altında olması şartı aranmaksızın toplam eşya bedelinin %5’ine kadar hırsızlık teminatı verilir. Hisse senedi ve tahvil gibi kıymetli kağıtlar teminat haricidir, fakat azami 250 TL veya karşılığı değere kadar nakit para ve döviz, teminat kapsamında olur.

Aksigorta Ev-Eşya Sigortası’nda yenileme durumunda indirim uygulaması var mı?

Evet, sigorta süresi içinde hasar ödemesi talep etmeyen ve sigortasını kesintisiz devam ettiren sigortalılar için 1. yılın sonunda %10, 2. yılın sonunda %20, 3. yılın sonunda %30 hasarsızlık indirimi uygulanır.

Cam Kırılması Teminatı hangi tür hasarları karşılar?

Cam Kırılması Teminatı, evin dış cephe camları, kapı camları ve aynalar, mobilya cam ve aynaları, cam sehpa, vitrin camları, duşakabin ve balkon camlarının (mika, fiber ve polikarbon camlar dahil) kazaen zarar görmesi durumunda meydana gelen masrafları karşılar.

Aksigorta Ev-Eşya Sigortası’nda yer alan Ferdi Kaza teminatı neleri karşılar?

Sigortalı konut içerisinde meydana gelen kazalar sonucu sigortalı veya sigortalı ile birlikte yaşayan birinci dereceden yakınları için geçerli olmak üzere vefat ve sürekli sakatlık durumlarında tazminat ödenir. Kaza sonucu oluşan tedavi masrafları da karşılanır.

Acil Sağlık Hizmeti teminatı neleri karşılar?

Bu hizmet; Acil Sağlık Hizmetleri, Acil Kara Ambulans Hizmeti, Acil Hekim Hizmeti, İlaç ve Sarf Malzemesi ile Medikal Bilgi Köprüsü hizmetinden oluşur. Bu hizmetlerden, acil durumun sigortalı konutta gerçekleşmesi durumunda konutta bulunanların tamamı (misafirler de dahil) yararlanabilir. Acil durumun konut dışında gerçekleşmesi durumunda ise hizmetler poliçe sahibi için geçerlidir.

Bu hizmet 365 gün 24 saat ücretsiz ve limitsiz olarak verilir. Acil durumlarda sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için 444 27 27 numaralı Aksigorta Hizmet Merkezi’ni aramalısın.

Aksigorta Ev-Eşya Sigortası’nda yer alan elektrik hasarları teminatı neleri karşılar?

Yıldırım düşmesi sonucu, normal veya anormal bir elektrik akımının konutta bulunan sigortalı elektrikli ve elektronik cihazlara doğrudan veya dolaylı olarak vereceği maddi zararları karşılar. (Diz üstü bilgisayarlar teminat haricidir.) Her bir elektrik hasarında 100 TL muafiyet uygulanır. Yıllık ödenecek tazminat toplam 1.500 TL ile sınırlıdır.

İzolasyon hasarları ile ilgili teminat limiti nedir?

İzolasyon yetersizliği ya da kaybı nedeniyle yağmur/kar sularının binanın dış cephe ya da terasından veya pencere, kapı ve pervazlarından sızması nedeniyle meydana gelen zararlar teminat altındadır. Nemlenme/ısı farkı nedeniyle oluşan terleme ile küflenme sonucu sıva veya boya kabarmaları gibi iç dekorasyonda meydana gelebilecek zararlar da (Boya, badana ve onarım masrafları, olay başına ve poliçe süresince toplam 500 TL’dir.) teminata dâhildir.

Bina Ortak Alanları Teminatı Neleri Karşılar?

Bina bedelinin %10’u ile merdiven, merdiven boşlukları, asansör boşlukları ve makineleri, kazan dairesi ve makineleri, bina içinde kat maliklerine ait olan kısımlar dışında kalan holler, sahanlıklar, garaj ve bahçıvan eklentileri bahçe avlu ve çevre duvarları, sabit yüzme ve süs havuzları ve sarnıçlar, çatı malzemeleri, bacalar, su olukları, temeller, istinat duvarları, rıhtımlar, teraslar, iskeleler ve bina dışındaki heykeller, poliçe kapsamındaki tüm maddi risklere karşı teminat altına alınmıştır.

Aksigorta Ev-Eşya Sigortası’nda sunulan ücretsiz ek hizmetler neleri kapsar, nasıl faydalanılabilir?

  •  Diş tasarruf planı
  • Mobilya mini onarım
  • Sert zemin mini onarım
  • Döşeme ve halı mini onarımı
  • Leke çıkarma hizmeti

Aksigorta Ev-Eşya Sigortası sahiplerinin eşya ve konutunda, poliçe başlangıç tarihinden itibaren 1 yıllık süre boyunca oluşabilecek küçük ölçekli hasarlar, sigortalıdan herhangi bir onarım ücreti talep edilmeksizin azami ölçüde giderilir.

Ürün kapsamında sunulan ücretsiz ek hizmetlerden nasıl faydalanabilirim?

Türkiye çapındaki hizmet ağı dahilinde sağlanan bu hizmetlerden yararlanmak ve tüm anlaşmalı kuruluşlar hakkında bilgi almak için 444 27 27 numaralı Aksigorta Hizmet Merkezi’nden yardım alabilirsin.