Sıkça Sorulan Sorular

-- N'olur N'olmaz Sigortası

N'olur N'olmaz Sigortası

N’Olur N’Olmaz Sigortası ile verilen teminatlar nelerdir?

 • Kazaen Yaşam Kaybı: Yaşam kaybı sonucu sigortalının ailesi güvence altına alınır.
 • Kazaen Sürekli Sakatlık: Kalıcı sakatlık durumlarında sigortalının kendisi tazminata hak kazanır.
 • Kazaen Tedavi Masrafları: Kaza sonucu sigortalının maruz kaldığı bedensel yaralanmaların tedavisi ile ilgili gerekli tedavi masrafları ödenir.


N’Olur N’Olmaz Sigortası’nda yaş sınırı var mıdır?

Bu sigorta 18-65 yaş arasındaki kişilere yapılır.

N’Olur N’Olmaz Sigortası’nda istisna olan meslekler nelerdir?

Maden işçileri, inşaat işçileri, tersanede çalışanlar, profesyonel sporcular.

N’Olur N’Olmaz Sigortası’nda teminat dışı kalan haller nelerdir?

 • Savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma, iç kargaşalar,
 • Nükleer rizikolar,
 • Sel,
 • Deprem ve yanardağ püskürmesi, heyelan,
 • Grev, lokavt, halk hareketleri, kavgalara iştirak,
 • Motosiklet ve takma motorlu bisiklet kullanmak ve bunlara binmek,
 • Açık deniz balıkçılığı, vahşi hayvan avcılığı ve yüksek dağlarda avcılık,
 • Cürüm ve cinayet işlemek veya teşebbüs etmek,
 • 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda belirtilen terör eylemleri ve buna bağlı sabotajlara katılmak,
 • Tehlikede bulunan malları ve kişileri kurtarma hali hariç, sigortalının kendisini bile bile ağır bir tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması, suda boğulmalar, sigortanın kapsamına giren bir kaza sonucunda meydana gelmedikçe teminat haricindendir.

N’Olur N’Olmaz Sigortası sadece Türkiye sınırları içerisinde mi geçerlidir?

Hayır. Sigortalı dünyanın neresinde olursa olsun poliçe geçerli olacaktır.

Sigortalının birden fazla Ferdi Kaza Sigorta poliçesinden tazminat alınması mümkün müdür?

Kişi, ferdi kaza ölüm ve sürekli sakatlık teminatı ile ilgili olarak kaç poliçesi olursa ve hangi limitlerde hangi şirketten yaptırırsa yaptırsın, her bir poliçe kapsamında ayrı ayrı tazminata hak kazanır. Ancak bu durum tedavi masrafları teminatı için geçerli değildir.

Ferdi Kaza Sigortaları için hasar oluşması durumunda hazırlamam gereken belgeler nelerdir?

 • Kaza ile ilgili tutanaklar
 • Veraset ilamı (ölümde)
 • Aile nüfus kaydı (ölümde)
 • Ölüm raporu (ölümde)
 • Ölen kişinin sigortalı aracın yolcusu olduğunu belirten belge (koltuk ferdi kaza sigortasından meydana gelen ölümle ilgili olarak)
 • Hastane kat’i raporu (yaralanmalarda)
 • Ücretli şöförün veya muavinin sigortalı araçta çalıştıklarına dair resmi belge (şöför ferdi kaza poliçeleri için)
 • Maluliyet derecesini gösteren hastane kati raporu (daimi sakatlık hallerinde)
 • Malul kalan kişinin sigortalı araçta yolcu olduğunu belirten resmi belge(koltuk ferdi için)
 • Tedavi masrafları ile ilgili belge ve faturalar (tedavi masrafları varsa)

N’Olur N’Olmaz Sigortası’nda bir vergi avantajı var mı?

Sigortalı eğer ücretli olarak çalışıyorsa ya da beyana tabi vergi mükellefiyse Gelir Vergisi Kanunu’nun 63. ve 89. maddeleri gereğince ödediği Ferdi Kaza Sigortası primlerini vergi matrahından indirebilir.

Kaza sayılamayacak haller nelerdir?

 • Her nevi hastalık ve bunların sonuçları,
 • Sigortanın kapsamına giren bir kaza sonucu meydana gelmediği takdirde donma ve güneş çarpması,
 • Her ne akıl ve ruh haleti ile olursa olsun intihar veya intihara teşebbüs,
 • Belirgin sarhoşluk, gerekmediği halde uyuşturucu madde kullanımı ve zararlı madde alma,
 • Sigorta kapsamına giren bir kazanın gerektirmediği cerrahi müdahale, her türlü şua uygulaması nedeniyle meydana gelecek ölüm veya bedensel bozukluklar kaza sayılmaz.

N’Olur N’Olmaz Sigortası hangi yaralanmaların tedavisini ödüyor?

Gözden dişe kadar kaza sonucu oluşabilecek tüm bedensel yaralanmaların tedavisi ödenir.