Sıkça Sorulan Sorular

-- Hayata Devam Sigortası

Hayata Devam Sigortası

Hayata Devam Sigortası’nda bir vergi avantajı var mı?

Sigortalı eğer ücretli olarak çalışıyorsa ya da beyana tabi vergi mükellefiyse Gelir Vergisi Kanunu gereğince ödediği Hayata Devam Sigorta primlerini vergi matrahından indirebilir.

Hayata Devam Tedavi Destek Paketi nedir?

Sigortalıya "Hayata Devam Sigortası" kapsamında yer alan tehlikeli hastalıklardan kanser tanısı konulması durumunda anlaşmalı kurumlarda geçerli hizmet kapsamında;
yılda bir kez ücretsiz profesör doktor muayenesi, PET- CT çekimi, bilgisayarlı tomografi, MR işlemleri uygulanacaktır.
Ek olarak kemoterapi ve radyoterapi uygulama seansları da ücretsiz olarak karşılanacaktır (İlaç, malzeme vb. giderler hariç ).
Ayrıca kemoterapi tedavisinde destek amaçlı, ilacın ilgili kuruma ulaştırılması hizmeti de verilmektedir. İlgili tedavi hizmetleri tehlikeli hastalık tazminat başvurusu itibarıyla 1 yıl süre için geçerlidir.

Hayata Devam Tedavi Destek Paketi hizmetinden nasıl yararlanabilirim?

Bu hizmetlerden yararlanmak ve anlaşmalı kuruluşlar hakkında bilgi almak için 444 27 27 Aksigorta Hizmet Merkezi’nin aranması ve randevu oluşturulması gerekmektedir.

Hayata Devam Sigortasını nereden satın alabilirim?

Akbank Şubeleri ve Yetkili Aksigorta acentelerimizden ürün hakkında detay bilgi alabilir ve ürün satın alabilirsiniz.

Küba Kanser Tedavisi Destek Paketi tedavi masraflarını kapsar mı?

Küba Kanser Tedavi Destek Paketi'nde tedavi masrafları karşılanmaz. Sadece tedavi başvurusu & değerlendirme süreci organizasyonu kapsam dahilindedir.

Küba Kanser Tedavisi Destek Paketi neleri kapsar?

Küba Kanser Tedavi Destek Paketi’nde uçak bileti, hasta ve 1 refakatçinin konaklama masrafları, mamografi / PSA ve psikolojik danışmanlık hizmeti yer alıyor.

Hayata Devam Sigortası ile teminat dahilinde olan hastalık ve durumlar nelerdir?

Bu sigorta ile sigortalı;

 • Kanser
 • Böbrek yetmezliği
 • Organ nakli (kalp, karaciğer, akciğer, pankreas)
 • Körlük
 • Multipl Skleroz (MS)
 • Parkinson
 • Alzheimer
 • Yanık (3. derece)
 • İşitme kaybı
 • Kalp kapakçığı ameliyatı
 • Aort ameliyatı
 • Uzuv kaybı
 • Kalp krizi

gibi durum ve hastalıklarından birine yakalanması halinde poliçesindeki tutar kadar tazminat alır. Ayrıca bu ürünü satın alan müşterilere “Avantajlı Diş Paketi” ve “Diyetisyenlik Danışma Hizmeti” de ek olarak verilmektedir.

Diyetisyen Danışma Hizmeti’nin ilk seansından ücretsiz ya da indirimli olarak yararlanabilir, 444 27 27 numaralı Aksigorta Hizmet Merkezi’ni arayarak anlaşmalı kuruluşlar hakkında bilgi sahibi olabilirsin.

Hayata Devam Sigortası’nda yaş sınırı var mıdır?

Bu sigortaya ilk giriş yaşı 18-60 yaş aralığında olup kişiler, birer yıllık sürelerle 70 yaşına kadar yenileme yaptırabilir.

Önceden herhangi bir tetkik isteniyor mu?

Sigortalıya ya da sigorta ettirene, başvuru sırasında sigortalının poliçe kapsamındaki 13 durum ve hastalığın hiçbiriyle ilgili bir şikâyeti bulunmadığına, tanı almadığına ve tedavi görmediğine dair yazılı beyan formu doldurtulur. Bu beyan esastır. Başka bir ön tetkik vb. istenmemektedir. Sigortalanacak kişinin poliçe kapsamındaki durum ve hastalıklarından herhangi biriyle ilgili daha önce bir tanı almaması, şikayetinin bulunmaması ve tedavi görmemesi gerekmektedir.

Hayata Devam Sigortası teminatı için herhangi bir bekleme süresi var mıdır?

Teminatın başlaması için poliçenin başlangıç tarihinden itibaren 90 gün geçmesi gerekmektedir. Poliçe kesintisiz olarak yenilendiği takdirde, yenileme yapılan yıllarda 90 günlük bekleme süresi uygulanmaz. Sigortalı, sigorta başlangıç tarihinden itibaren 90 günü beklemeden Avantajlı Diş Paketi’ni kullanabilir.

Hayata Devam Sigortası Teminatı olan Avantajlı Diş Paketi’nin sağladığı avantajlar nelerdir?

Sigortalı; poliçenin vadesi içerisinde yılda 1 kez ve tek seferde olmak üzere anlaşmalı klinik ve diş hekimlerinde ücretsiz olarak;

 • Diş çekim muayenesi
 • Alt-üst çene diş taşı temizliği (Detertaj)
 • Diş röntgen filmi (Periapikal) hizmetlerinden faydalanabilecektir.

Böylece sigortalımız yaklaşık 150-200 TL değerinde bir hizmetten ücretsiz faydalanmış olur. Ayrıca anlaşmalı klinik ve hekimlerden alınan tüm dental hizmetler; Türk Diş Hekimleri Birliği Taban Fiyat Tarifesi’nden sağlanacaktır. Böylelikle TDB Taban Fiyatları* ile yani çok uygun fiyatlara tedavi imkânı sunulmuştur.

*Fiyat listesini Türk Diş Hekimleri Birliği internet sitesi www.tdb.org.tr adresinden inceleyebilirsin.

Avantajlı Diş Paketi’ni kullanabileceğim klinik ya da diş hekimlerinin listesine nereden ulaşabilirim?

Avantajlı Diş Paketi’ni kullanmak isteyen sigortalı, 444 27 27 numaralı Aksigorta Hizmet Merkezi’ni arayarak hizmeti almak istediği yerin (il, ilçe belirterek) bilgisini verdiği zaman en yakın anlaşmalı klinik veya hekimin bilgisi verilerek kendisi için randevu alınmaktadır.