Sıkça Sorulan Sorular

-- Premium Seyahat Sağlık Sigortası

Premium Seyahat Sağlık Sigortası

18 yaşından küçükler bu poliçeyi yaptırabilir mi?

18 yaşından küçüklere poliçe tanzim edilebilmesi için sigorta ettiren 18 yaşından büyük olmalıdır.

Poliçe ne zaman başlar?

Teminatlar, Türkiye gümrüğünden çıkış yapıldıktan sonra başlar ve poliçenin süresi devam etse bile Türkiye gümrüğünden giriş yapıldıktan sonra otomatik olarak sona erer.

Not: Sigorta başvurusunun ve sigorta sözleşmesinin, sigortalının seyahata başlamadan önce yapılması zorunludur.

Meslek Sınırlaması Var Mıdır?

Elle, bedenen ve devamlı olarak makine ile çalışan kişilerin iş seyahatleri kapsam dışında olacaktır. Bu şekilde çalışan kişilerin iş konularında faaliyet göstermeksizin yapacakları turistik ve eğitim amaçlı seyahatler teminat kapsamında olacaktır.

Fikren ve elle çalışıp yukarıda sayılan meslek gruplarına ait iş sahalarında ve tehlikeli kabul edilen bölgelerde görevli olanlar teminat kapsamı dışında olacaktır. ( Örn. İnşaat şantiyesinde veya sahasında çalışan mühendis ve muhasebeciler)

Poliçe İptal Koşulları Nelerdir?

Poliçe; seyahate gidilmediği durumda, poliçe başlangıç tarihinden en geç 24 saat önce haber verilmesi ve poliçenin Sigorta Şirketine iade edilmesi kaydı ile iptal edilir, prim iade edilir.

Tazminat Prosesi Süreci Nasıldır?

Sigortalı, acil bir durum olduğunda herhangi bir yere başvurmadan önce aşağıda telefon numaraları yazılı acil servis merkezini arayarak adını, soyadını, poliçe numarasını, bulunacağı yerin adresini ve telefon numarasını kısa bir şekilde sağlık sorununu ve nasıl bir yardım istediğini bildirmelidir.

Bilgi ve Danışmanlık İçin Telefon Numarası : 90 212 444 27 27
Aksigorta Uluslararası Acil Yardım Servisi Telefon Numarası: +90 216 524 33 22